Sett av
Måned: oktober 2016

store forventningar i syria

store forventningar i syria

Fremtidens Araber – Barndom i Midtøsten var ein av fjorårets desidert viktigaste, omsette teikneserieutgjevnader på norsk, og ein ikkje overraskande Sproing-prisvinnar. Med stor munterheit, men også alvor og hjartevarme, skildra boka dei tidlegaste barndomsåra til den syrisk-franske serieskaparen Riad Sattouf, og det omflakkande tilværet til familien hans. I bind 2, som har fått det fulle namnet Fremtidens Araber – Barndom i Midtøsten (del II: 1984-1985) har dei slått seg ned i Syria for alvor, og Riad skal begynne på skulen….

Les mer Les mer

Til minne om Per G. Hvidsten

Til minne om Per G. Hvidsten

Av Jan P. Krogh, president  i Norsk Tegneserieforum Per G. (Godtfred) Hvidsten ble født i Oslo i 1944. Han var elev ved Majorstuen skole, siden Elisenberg realskole og Frogner gymnas. Tok realartium i 1964 og dro på selfangst. Så et år på Treiders Handelsskole og to års utdannelse/praksis i Forsvaret, bl.a. kokk (han ble kjøkkensjef), velferdsassistent og telegrafist. Ligningsfullmektig og ligningssekretær ved Oslo Ligningskontor 1968-76. Men PG var mere kjent som filmentusiast og utdannet seg til filmarkitekt og kinomaskinist i Stockholm og…

Les mer Les mer

Mang slags krig

Mang slags krig

Som kjent er Überantologiane sjelden særleg sjangerdogmatiske. ÜberWestern er ikkje Tex Willer, ÜberFantasy er ikkje Game of Thrones, ÜberEventyr er ikkje Tuss og Troll, osv.  På same måten er den nye antologien ÜberKrig ikkje Kamp-Serien. Soldatar og konvensjonelle våpen er ikkje nødvendigvis det ein legger mest merke til i desse historiene – Sjølv forsida er ikkje særleg militant. Inntrykka og etterverknadene av krig er stort sett langt viktigare. Likevel vil eg kalle dette for ein av ÜberPress’ mest straumlinjeforma antologiar….

Les mer Les mer

Interesse for norske tegneseriehistorie

Interesse for norske tegneseriehistorie

Tegneserie-og spillfestivalen i Lodz i Polen framstår som en av de største og mest velorganiserte i Europa, og i alle fall som den beste i Øst-Europa. Fokus ser ut til å være på polske og anglofone tegneserier, men festivalen har tidligere hatt norske gjester, og prøvde seg i år på noe tilsynelatende enda mer dristig: En presentasjon av norsk tegneseriehistorie, inkludert ur-historien. Tegneserienes urhistorie har vært en viktig del av forskingsarbeidet til Kristian Hellesund, som sto for presentasjonen i Lodz…

Les mer Les mer

Om drømmer og virkelighet

Om drømmer og virkelighet

«Madgermanes» av Birgit Weyhe er en sjeldent sterk og interessant tegneserieroman. Av: Kristian Hellesund Den tyske serieskaperen Birgit Weyhe nyter stor respekt i det tyskspråklige tegneseriemiljøet. Hun har utgitt flere gode verker, og med en utdanning som historiker har hun ofte brukt historiske tema i sine tegneserier. Weyhes nyeste tegneserieroman har fått tittelen «Madgermanes». Tittelen henspeiler på en innvandrergruppe i DDR på sytti- og åttitallet. Etter hjemkomsten til Mocambique etter sammenslåingen av de tyske statene, fikk gruppen dette navnet som…

Les mer Les mer