Sett av
Måned: september 2018

Facebook arkiv – 2018-09-20 07:43:06

Facebook arkiv – 2018-09-20 07:43:06

Stavanger Aftenblad har posta ein sak om at vandreutstillingen «Pang Pang!» opner i Stavanger. I artikkelen blir det også antyda at fleire kvinnelege, norske serieskaparar finner stripeformatet for trongt (på godt og vondt; Ida Neverdahl, til dømes, har eit ganske interessant prosjekt på gong)

Les mer

Facebook arkiv – 2018-09-20 07:23:49

Facebook arkiv – 2018-09-20 07:23:49

Stavanger Aftenblad har posta ein sak om at vandreutstillingen «Pang Pang!» opner i Stavanger. I artikkelen blir det også antyda at fleire kvinnelege, norske serieskaparar finner stripeformatet for trongt (på godt og vondt; Ida Neverdahl, til dømes, har eit ganske interessant prosjekt på gong)

Les mer