Tidsskrift for norsk tegneserieliv

Om Serienett

Serienett gir deg siste nytt om norske tegneserie-utgivelser, anmeldelser og andre tegneserierelaterte nyheter. Nettsiden drives og redigeres av Trond Sätre.

Serienett er støttet av Norsk Kulturråd og Bergen kommune.
Norsk Kulturråd
Bergen kommune

Har du tips? Send e-post til trond@serienett.no. Sjekk også ut Serienett på Facebook. En del stoff publiseres kun der, og det er til stadighet gode og interessante menings-utvekslinger om tegneserier på Serienetts Facebook-gruppe.

Søk i Serienett

RSS / Atom

Annonser


Raptus Comics Festival Oslo Comics Expo Deichmanske Serietek

TILBAKEGANG FOR TEGNESERIEHEFTENE (15.03.07 )

Lesertallene for ukeblader og magasiner ble offentliggjort i dag. For de fleste tegneseriene i tallmaterialet er det en liten tilbakegang.

Av: Kristian Hellesund

Færre leser de tradisjonelle tegneserieheftene. Det viser de offisielle lesertallene for andre halvår av 2006. Det er Synovate MMI som står bak lesertallene, og både Donald Duck, Fantomet, Nemi og Billy har færre lesere i andre halvår i 2006 i forhold til første halvår.

Billy har gått ned fra 157.000 til 156.000 lesere, mens Donald Duck & Co har gått fra 679.000 lesere til 661.000 lesere. For Fantomet er det registrert en nedgang på 2.000 lesere fra 93.000 til 91.000, mens Nemi synker fra 176.000 lesere til 170.000 lesere. Den eneste tegneseriepublikasjonen som kan vise til en fremgang i tallene til Synovate MMI, er Donald Pocket. Donald Pocket øker fra 368.000 lesere til 374.000 lesere.

En rekke tegneserier fra Egmont Serieforlaget er ikke på oversikten til Synovate MMI. Det samme gjelder tegneserieutgivelser fra forlag som Schibsted Forlagene, Allers Familie-Journal, Seriehuset, No Comprendo, Jippi, Westwind og Dongery.

Se lesertallene for 2006 hos Kampanje:
http://kampanje.com/multimedia/archive/00066/Lesertall_2006_66527a.pdf

Se enkelte av tegneseriesalgstallene fra Ukepressen for 2006 hos Serienett:
http://www.serienett.no/article/413/donald-fortsetter-nedgangen

Se tegneseriesalgstall fra Ukepressen for 2005 hos Serienett:
http://www.serienett.no/article/41/lavere-salgstall-for-tegneserieheftene

divider
 1. Enten så er det på tide med noe nytt lesemateriale og fornying av det vi har, eller så er internett kommet for å bli den neste, store tegneseriekanalen.


  Quakeulf    15. March 2007, 20:35    #
 2. Antall lesere er en helt feil og gjennomført fiktiv måte å måle på. For Fantomet har vi et referansetall fra tidligere som etter denne målingen tilsier at borti ti personer leser hver eneste hefte av Fantomet i snitt. Det har jeg gruelig vondt for å tro at er rotfestet i noen virkelighet. Når salgstallene peker nedover vil jeg tvert i mot tro at lesertall per hefte faktisk synker, siden de i større grad blir kjøpt av spesielt interesserte som putter dem i plast og legger dem i kasser bakerst i skapet.


  Jon Løvstad    15. March 2007, 21:09    #
 3. Hvordan er det mulig å måle antall lesere på en publikasjon, og få det til å stemme med virkeligheten?


  jostein hansen    17. March 2007, 09:50    #
 4. Slik eg forstår det (lekmann!) så har ein hyppige lesarundersøkingar og spørreundersøkingar om lesevaner utført av diverse meiningsmålingsinstitutt. Desse gir ein peikepinn på kor mange som leser kvart tidsskrift i forhold til salet. (samt kva demografiske grupper som er mest representert.)
  For reklamebransjen er det viktig at desse tala og den demografiske inndelinga stemmer mest mogeleg, fordi det bestemmer kva slags reklame ein er mest tent med å plassere i bladet og kor mykje ein skal betale for plassen ( det vil seie at dei eigentleg er tent med å undervurdere talet på lesarar for å få det billegare). For forlaget er det om å gjere å få satt talet lesarar (og mogelege kjøpesterke kundar) så høgt som mogeleg. Difor er det ikkje i forlaga si interesse (i eit kortsiktig perspektiv) å påpeike feil i utrekninga av desse tala så lenge det slår ut i deira favør.
  Eg har høyrt at i til dømes USA så er det (dei store) forlaga sjølve som står for innhentinga av det statistiske materialet som dei så presenterer til potensielle kunder. Eg veit ikkje om det same gjelder for Noreg, men det kunne i såfall vere ei forklåring på kvifor talet på lesarar synast kunstig høgt.
  For at ein skal kunne ha nesten 100 prosent tillit til at lesartala stemmer, så må undersøkingane vere gjennomsiktige, objektive og uavhengige. Men dei einaste som er interessert i å betale det som det kostar å finne ut av lesartala er dei som har økonomisk interesse av det (i form av sal/kjøp av reklame).

  Dessutan, viss ein innførte ein meir realistisk lesarutrekning der eit høgtseljande blad (som td Pondus) vert rekna å ha 5 lesarar pr eksemplar (på pauserommet på jobben ligger det td ein bunke pondusblad der kvart eksemplar sikkert er bladd igjennom av minst 10-15 personar) og lavtseljande blad (som Fantomet)har 1 lesar pr eksemplar (eller mindre, det gjekk nyleg opp for meg at det siste året – med eitt eller to unnatak – har eg kun lest biseriane i Fantomet) så ville Fantomet ha gått i ei kurve frå kanskje 200 tusen + lesarar til 15 tusen lesarar det siste tiåret. Det ville vere nok til å kutte reklameinntektene til under 10-delen og kansellere bladet.

  Eg er mest interessert i å vite korleis salskurvene er når ein inkluderer bok-klubbar, samlingar, Mangabøker etc. Er salet av teikneseriar sett under eitt gått opp?


  Knut Robert Knutsen    17. March 2007, 15:19    #
  Textile Hjelp

<- Eldre | Nyere ->

Siste kommentarer
Trond Sätre (ROCKY NETTOPP NÅ – 100!!)
håkon strand (ROCKY NETTOPP NÅ – 100!!)
Jostein Hansen (TEGNESERIER SOM SAKPROSA)
IpComics (FANTOMET NETTOPP NÅ - DEN TOMME TRONEN)
Bjoulv (FANTOMET NETTOPP NÅ - DEN TOMME TRONEN)
Thomas Askjellerud (FANTOMET NETTOPP NÅ - DEN TOMME TRONEN)
Jostein Hansen (FANTOMET NETTOPP NÅ - DEN TOMME TRONEN)
arild (FANTOMET NETTOPP NÅ - DEN TOMME TRONEN)
Paul Andreas Jonassen (FANTOMET NETTOPP NÅ - DEN TOMME TRONEN)
arild (FANTOMET NETTOPP NÅ - DEN TOMME TRONEN)