Tidsskrift for norsk tegneserieliv

Om Serienett

Serienett gir deg siste nytt om norske tegneserie-utgivelser, anmeldelser og andre tegneserierelaterte nyheter. Nettsiden drives og redigeres av Trond Sätre.

Serienett er støttet av Norsk Kulturråd og Bergen kommune.
Norsk Kulturråd
Bergen kommune

Har du tips? Send e-post til trond@serienett.no. Sjekk også ut Serienett på Facebook. En del stoff publiseres kun der, og det er til stadighet gode og interessante menings-utvekslinger om tegneserier på Serienetts Facebook-gruppe.

Søk i Serienett

RSS / Atom

Annonser


Raptus Comics Festival Oslo Comics Expo Deichmanske Serietek

ENDA MER BLUEBERRY (11.08.08 )

Legenden om Blueberry blir utvidet nok en gang. I disse dager er bind nummer 14 i salg, og i alt strekker man bokserien til 17 bind.

Av: Kristian Hellesund

Opprinnelig var planen at bokserien _Legenden om Blueberry_fra Egmont Serieforlaget skulle utgis i 12 bind. Tanken var å få ut alle den vanlige albumserien komplett sammen med Blueberry-album der Jean Giraud var involvert.

Etter hvert er serien blitt utvidet med stoff fra albumserier som Den unge Blueberry og Marshal Blueberry, og også alt materiale som manusforfatter Jean-Michel Charlier har vært involvert i er utgitt.

I det nyeste bindet av Legenden om Blueberry gjengis det aller ferskeste Blueberry-albumet, Apasjer. I samme bok går det frem at bokserien utvides til 17 bind.
-Selv om vi med dette bindet setter endelig punktum for “den originale Blueberry”, er historien ikke slutt. Det skrives stadig nye kapitler i legenden om Blueberry uten deltakelse fra de to opphavsmennene, slås det fast i boken.

Dermed vil forlaget ta opp tråden fra Legenden om Blueberry bind 13 og fremover trykke stoff fra albumserien Den unge Blueberry . I bind 15, som kommer i salg i løpet av høsten, vil det trykkes Blueberry-historier av Francois Corteggian (manus) og tegnerne Colin Wilson og Michel Blanc-Dumont.

divider
 1. RIP Jean Giraud (1938-2012). En av de største blant de største er gått bort.


  jostein hansen    12. March 2012, 21:53    #
 2. Helt klart en av de største. RIP


  Øyvind    13. March 2012, 15:43    #
 3. Serier av Moebius har blitt utgitt i Seriefokus på 80-talet. Vi fekk serien Edenas Hager på norsk i tillegg til Inkalen.

  Blueberry trur eg først kom ut i anten Tempo eller Fort Apasje (dårleg hugs og har ikkje dei hefta), så kom dei ut i ein albumserie på 70-talet eller tidelg 80-tal. Så ein ny albumserie som starta ca 1990, så bokserien.

  I tillegg så har der vore nokre serier av Giraud utgitt i enkelte av dei tjukke antologiutgivelsane, Colt, Serie Spesial, Agent X9 eller noko sånt.

  Vart ikkje Giraud’s XIII hefte utgitt i Agent X-9 for nokre år sidan?

  Så Giraud/Moebius er vel ein av dei “seriøse” serieskaparane som er fyldigst representert på norsk, ved sidan av Hermann og Vance.

  Sjølvsagt burde alt dette vere godt tilgjengeleg, men slik er det berre ikkje.


  Knut Robert Knutsen    16. March 2012, 14:16    #
 4. Legenden om Blueberry finnes i en rekke bokhandlere, ihvertfal i de største byene. Kan også skaffes via univers.no
  Øvrige serier av Jean Giraud finnes utgitt i Colt (Jim Cutlass) og Caliber (også Jim Cutlass). Girauds XIII- versjon kom riktignok i Agent X9, i nr. 3-4/2008, Kelly Brians historie. (XIII bør komme i samlet norsk bokutgave.) Inkalen ble utgitt med ekstramateriale i Serieverkets samleutgave.


  jostein hansen    16. March 2012, 16:05    #
 5. Legenden om Blueberry har ikkje vore tilgjengeleg på Univers.no på over eit år. Dei fleste bokhandlarar på nett har max 1-2 bøker, oftast dei 2 første. Eg var på utkikk etter serien for ei stund tilbake (den var utanfor prisrekkevidde når den først kom ut).


  Knut Robert Knutsen    16. March 2012, 17:25    #
 6. Blueberry startet i Tempo nr 44-1969. De tre første årene het da serien “Løytnant Winston”.
  De første albumet startet i 1972 under tittelen “Fort Navajo”. Albumserien “Blueberry” startet i 1977.


  Øyvind B    16. March 2012, 19:54    #
 7. Dessverre er Blueberry solgt ut fra forlaget. Den finnes nok i butikken hos noen, men ingen kan kjøpe inn.
  At XIII kommer i norske bøker er like sansynlig som at jeg feirer bursdag og har sol samtidig! Men man vet aldrig!! :)


  IpComics    17. March 2012, 23:30    #
 8. Jeg vil ikke si at Giraud er godt representert på norsk. Bortsett fra Blueberry og Inkalen (som begge er kommet flere ganger…) er det lite som er på norsk, og da ofte med dårlig gjengivelse (som XIII-historien).

  Mener forøvrig at det var noe av ham i “Comix” på 80-tallet, men her kan det være jeg tenker på et svensk eller dansk hefte i samme “albumformat”.

  Danskene har utgitt en rekke Giraud/Moebius hefter som ikke er å få på norsk. Mulig at noen disse kan skaffes fra Tronsmo eller Danmark fremdeles, hvis ikke er bruktmarkedet både i Norge og Danmark et mulig

  Forøvrig er muligens Inkalen i ny utgave (2008) mulig å finne noen steder:
  Serienetts anmeldelse

  Diskusjonen her er også interessant…


  Frank Flæsland    18. March 2012, 05:51    #
 9. Giraud er godt representert på norsk, men ikke Moebius.
  Hvis Tronsmo og Seriebutikken har oppdaterte lister, så skal disse ha et brukbart utvalg av Legenden om Blueberry. Outland og diverse bokhandler i Trondheim har også enkelte Blueberry-bind, men de begynner å gå tom, noe som vel viser at serien blir satt pris på.
  XIII ble vurdert som bokserie av Egmont Serieforlaget, siden leserne ble invitert til å gi sin mening om de ønsket en slik samleutgave, gjennom leserkontakten i Agent X9. Vet ikke om publikum kjente sin besøkelsestid her.


  jostein hansen    18. March 2012, 10:02    #
 10. For meg var det bare ‘GIR’, det andre var tvilsomme greier. Bevares, godt tegnet, men …!


  IpComics    18. March 2012, 15:41    #
 11. Noreg er eit lite teikneserieland og basert på det avgrensa antallet utigivelsar pr år i Noreg, så er Jean Giraud ekstremt godt representert. Eg skulle ikkje tru at det var så vanskeleg å forstå.

  Det er ikkje derved sagt at der er nokon som er motstandarar av å få meir av Giraud/Moebius på norsk.

  Eksempelvis kan det trekkjast fram at ein i Noreg har gitt ut meir Moebius enn det ein kan finne utgitt på Engelsk.

  Og ein slenger om “halvsannheter”, Gonzales? Det er tøv frå ende til anna.

  Når det gjelder IpComics sin kommentar om at Girauds serier utgitt under “Moebius” signaturen er “tvlisomme greier”, så vil det, for dei fleste som kjenner til Moebius, ikkje trenge noko vidare forklaring. “Moebius” seriane har ikkje den same sterke historieforteljinga som til dømes Blueberry seriane med Charlier, og dei er så eksperimentelle at dei ofte mistar tråden eller gåt tapt i metafysiske krumspring. Vakre, poetiske, emosjonelle men poenglause historiar. Sjølv så elskar eg desse historiane, samstundes som det går an å sjå at dei ikkje heilt henger saman. Det som framleis gjer dei relevante og interessante er at dei er eksperiment som prøvde å utvide grensene til teikneserianes narrativ. Men veldig ofte så er det eksperiment som ikkje ender opp nokon stad. Det er klart at det ikkje er alle som set pris på å engasjere seg i historier som ender opp uforløyste og ufullendte.


  Knut Robert Knutsen    19. March 2012, 17:38    #
 12. Et eksperiment trenger ikke “ende opp nokon stad”. Det å være underveis er ofte et mål i seg selv.


  Tore Strand Olsen    19. March 2012, 19:05    #
 13. Eg er heilt einig i at eksperiment ikkje trenger å ende opp nokon stad, og det at mange av seriane hans ikkje ender opp nokon stad hindrar meg ikkje i å setje pris på dei.

  Men det er sjølvsagt forståeleg at der er enkelte serielesarar som ikkje får det same ut av slike eksperiment og difor føretrekker “Giraud” framfor “Moebius”.

  Eg vil tru at det seier seg sjølv at desse ekseperimenta til Moebius, til og med dei som bomma totalt, har hatt enorm innverknad ikkje berre på “fantastiske” teikneserier men på alle visuelle uttrykk inanfor science-fiction og fantasy genrene.


  Knut Robert Knutsen    19. March 2012, 19:47    #
 14. Om Seriefokus kan det berre seiast at eg ikkje har alle eksemplarene av serien, men det eg har er det som trykte Moebius. Eg trudde han var gjengitt i fleire nummer enn det eine.

  Jean Girauds ca 30 Blueberry album er utgitt på Norsk. Eg veit kun om ein eller to Blueberry utgivelser på Engelsk. I tillegg Kjem Aedenas Hager, Inkalen, Jim Cutlass serien hans og XIII.

  Når du nemner Arzach og Airtight Garage så er det inkludert i dei 7-8 albuma som kom på trykk frå Epic på 90-talet. Alle Heavy Metal seriane er og å finne i dei albuma. Det veit eg, for dei står i hylla mi saman med Arzach portfolioane mine, Moebius kunstbøkene mine og Moebius’ Silver Surfer.

  Så på norsk er det kome ca 40 Giraud/Moebius album, nokon i minst 3-4 utgåver eller opplag.

  På Engelsk er det kome ca 10-15 album, dei aller fleste avgrensa til eitt opplag og ute av trykk/sirkulasjon innan eit halvt år.

  På Engelsk er det nok litt meir av Moebius-delen av hans verk, men forsvinnande lite av Giraud-delen.

  I ein såpass liten seriemarknad som Noreg så er det ikkje så rart at ein vel å utgi dei mest kommersielle verka til Giraud først. Dei eksperimentelle verka er av natur mindre kommersielle avdi dei ikkje er like “tilgjengelege” for den jamne lesar. Hadde sala av Inkalen eller Aedenas hager tatt av så hadde ein nok sett meir Moebius.

  Og eg ser ikkje at kommentaren om “tvilsomme greier” fortener meir utdjuping enn den eg foreslo. Spesielt ikkje når kravet om utdjuping kjem frå deg, Gonzales, du som konsekvent har nekta å utdjupe dine “vurderingar” av serier.


  Knut Robert Knutsen    20. March 2012, 16:24    #
 15. Ved siden av hovedserien om Blueberry er de tre Marshal Blueberry-albumene (Giraud/Vance/Rouge) utgitt her hjemme, sammen med Jim Cutlass, flere album hvor Giraud skrev ypperlige manus. Han har også bidratt på Jerry Spring, Jason Muller og Kamerat Napoleon, alle oversatt til norsk.


  jostein hansen    20. March 2012, 19:20    #
 16. Ah. Sjølvsagt. Dei Blueberry utgivingane der var eg ikkje sikker på, i og med at dei var omtrent umogelege å finne. Og dei har ikkje vore i sal sidan.

  Eg skulle ha dobbeltsjekka Wikipedia (som eg går utifrå er di kjelde) istadenfor å basere meg på minnet. Eg trudde faktisk at den Epic-serien gjekk inn lenge før den kom opp i album nr 20.

  Men eg vil framleis påstå at der er gitt ut meir på Norsk. At det i tillegg har blitt utgitt i fleire utgåver og opplag og slik gjort tilgjengeleg for lesarar heilt fram til nyare tid bør og leggast merke til.

  Men poenget som ligger under, at Giraud er godt representert i norske teikneserier, står ved lag.


  Knut Robert Knutsen    20. March 2012, 20:21    #
 17. Tja, hva skal jeg si? Dersom jeg har lest for lite av Moebius til å like ham er det vel ikke mere å utdype?
  Kort sagt, hadde hele Inkalen, leste den, og fant den ikke god nok (for meg) til å gjenta det. Da er den tvilsom!
  Akkurat Oslo-folk ikke liker Mack Øl!! Ville ikke finne på å be om en “forklaring” på det.
  Hva er tvilsomt? Det er vel en meget bred måte å si ting på, og også en snever en!!
  For meg er det kun det faktum at Inkalen ble lest en gang, og Blueberry utallige!! Utvilsomt!!
  Og, jeg leser heller ikke Tex Willer! :)


  IpComics    20. March 2012, 20:59    #
 18. Leser du ikke Tex Willer??? :)
  Jeg er stor fan av Moebius, men er enig i at Inkalen er tvilsomme greier. Jeg synes det meste, om ikke alt, av Alejandro Jodorowsky er tvilsomme greier. Jeg blir skuffet hver gang en dyktig tegner sløser bort albums på denne forfatteren.


  Øyvind B    21. March 2012, 09:07    #
 19. Må jo tilføye. Jeg sier ingenting om herrene tegner og forfatters kunnskap og kvalitet. Tvilsomme greier, viser kun til min mening om produktets subjektive kvalitet.


  IpComics    21. March 2012, 09:46    #
 20. Viss det er så enkelt å dokumentere, så dokumenter det.

  Dessutan så er det ikkje “ufint” å seie ifrå om at ein ikkje setjer pris på delar av ein serieskapars verk.

  Ingen har sagt at Giraud ikkje er eit prisverdig geni, men det må kunne gå an å påpeike at hans samarbeid med Charlier produserte stramme, komplekse historier, medan mykje av det andre som han produserte under namnet “Moebius” (og til og med hans solo-periode på Blueberry hovudeserien etter Charlier døydde) er meir utflytande når det gjelder plot og karakterar og ikkje appellerer til publikum på same måte.

  Filmatiseringa av Blueberry er eit godt eksempel på dette, der ein av verdas beste Westernserier vert redusert til enkle klisjear som bryter ned i magisk realisme og eit metafysisk virvar.

  Det betyr ikkje at desse eksperimentelle historiane er utan appell eller verdi for ganske mange, og som sagt så har Moebius sprengt ganske mange narrative grenser.

  Men for mange lesarar og fans av Blueberry så vil forskjellane mellom Charlier/Giraud og rein Giraud (eller Moebius) utgjere ein mangel.

  Og det er korkje “uverdig” eller “ufint” av ein fan å karakterisere delar av arbveidet til Giraud som “tvilsamt”. Problemene med Girauds arbeid er godt kjent, og har vore diskutert og problematisert lenge. Ein sluttar ikkje å diskutere det no som han er gått bort.

  Sjekk ut til dømes nokon av dei artiklane som er komne ut på Nummer9.dk til minne om Giraud/Moebius.


  Knut Robert Knutsen    21. March 2012, 10:35    #
 21. At IpComics bygger sin uverdige og ufine kommentar om det nylig avdøde geni kun på lesning av inkalen sier jo mer om han enn om Moebius.

  OK, enig i det! Hvorfor trodde du at jeg ønsket å si noe utførlig om Mobeius?? Det er jo nettopp det som er poenget, han ble veiet og funnet for lett, av meg! Som leser av tegneserier.


  IpComics    21. March 2012, 11:10    #
 22. Det som imponerer mest med Giraud/Moebius er at han vokste som forfatter etter at Charlier døde. De siste Blueberry-albumene han laget på egen hånd er langt fra Moebius-stilen (som ikke trenger være entydig) fortellermessig (tegnemessig flyter stilene litt over i hverandre), og viser en forfatter med evne både til fornyelse og til å komponere en stram og original western-føljetong. For ett av disse albumene (husker jeg rett var det GERONIMO) vant han også SPROING-prisen her hjemme.


  jostein hansen    21. March 2012, 11:12    #
 23. Med unnatak av Horny Goof og Man from the Ciguri er desse seriane samla i Epic’s 9-binds serie. 2 av dei 9 binda er utgitt på norsk som Aedenas hager.

  Så totalt er det vel 12 bind der, viss ein reknar Madwoman som 3 istadenfor 1.

  På Norsk har du ikkje rekna med 3 bind av Marshall Blueberry, Jim Cutlass der minst 3 av 7 er utgitt på Norsk,eit agent XIII album, Jerry Spring og diverse spreidde ting.

  Men det gjenstår at desse i hovudsak ikkje er tilgjengelege på Engelsk.

  Amazon priser dei få albuma dei har i Epic serien til mellom 50 og 240 dollar. Blueberry må ein ut med minst 20-30 dollar for kvar av dei få utgivelsane som er å få tak i.

  Desse var aldri utgitt i stort opplag frå starten av. Dette er Direct Market spesialutgivelsar. Det var nett såvidt dei kunne forsvare å utgi det dei fekk til.

  At diverse Moebius/Giraud serier dukka opp sporadisk, hovudsakeleg før 1990, foir så å forsvinne igjen, kan vanskeleg samanliknast med situasjonen i Noreg der Giraud har blitt utgitt i stadig nye utgåver kontinuerleg sidan 70-talet.

  Det er nett det at Giraud sel så lite i USA som gjer at det er Moeius seriane hans som er mest synlege.

  Greit. Teknisk sett virkar det no som om det på engelsk totalt sett er gitt ut ca 4-5 album meir enn i Noreg. Viss ein reknar med rubbel og bit.

  Men det er framleis mykje enklare å finne tak i fleire serier av Giraud på norsk enn på Engelsk.

  Men bare det at ein må fintelje slik for å finne at der er fleire album på engelsk enn på norsk, visar vel kor godt representert Giraud er på norsk?


  Knut Robert Knutsen    21. March 2012, 19:08    #
 24. ”(Og her har vi ikke bedrevet ”finteljing”. Hadde vi gjort det ville forskjellen blitt mye større ettersom bidrag av kortere serier i antologier og ymse publikasjoner er nærmest endeløs på engelsk.)”

  Seriøst? Alle korthistoriar frå før 1990 er nettopp det som er samla i Epic Comics sine Moebius Album. Viss du skal dobbelt-telje på den måten så snakkar vi om eit heilt anna tal.


  Knut Robert Knutsen    22. March 2012, 10:40    #
 25. “Men jeg ser selvsagt ikke noe behov for å gjøre en slik finteljing ettersom dine tåpelige påstander allerede er tilbakevist ettertrykkelig.”

  Kva tåpeleg påstand er det?

  Eg har medgitt at det no viser seg at der er meir (i sidetal) på engelsk enn på Norsk. Det er eit anna poeng at til dømes Blueberry serien har vore meir tilgjengeleg på norsk på grunn av dei mange nye utgåvene som har kome i åras løp.

  Men poenget med henvising til engelskspråklege oversetjingar var nettopp å vise til at Giraud som serieskapar er fyldig representert på norsk, både som Giraud og Moebius. Det poenget, som er mitt opphavelege poeng, står ved lag. Og er etter mi meining grundig bevist.

  Elles set eg lite pris på den usaklege tona di, Gonzales.


  Knut Robert Knutsen    22. March 2012, 12:35    #
 26. Sukk.


  Knut Robert Knutsen    22. March 2012, 18:37    #
  Textile Hjelp

<- Eldre | Nyere ->

Siste kommentarer
Trond Sätre (ROCKY NETTOPP NÅ – 100!!)
håkon strand (ROCKY NETTOPP NÅ – 100!!)
Jostein Hansen (TEGNESERIER SOM SAKPROSA)
IpComics (FANTOMET NETTOPP NÅ - DEN TOMME TRONEN)
Bjoulv (FANTOMET NETTOPP NÅ - DEN TOMME TRONEN)
Thomas Askjellerud (FANTOMET NETTOPP NÅ - DEN TOMME TRONEN)
Jostein Hansen (FANTOMET NETTOPP NÅ - DEN TOMME TRONEN)
arild (FANTOMET NETTOPP NÅ - DEN TOMME TRONEN)
Paul Andreas Jonassen (FANTOMET NETTOPP NÅ - DEN TOMME TRONEN)
arild (FANTOMET NETTOPP NÅ - DEN TOMME TRONEN)