Tidsskrift for norsk tegneserieliv

Om Serienett

Serienett gir deg siste nytt om norske tegneserie-utgivelser, anmeldelser og andre tegneserierelaterte nyheter. Nettsiden drives og redigeres av Trond Sätre.

Serienett er støttet av Norsk Kulturråd og Bergen kommune.
Norsk Kulturråd
Bergen kommune

Har du tips? Send e-post til trond@serienett.no. Sjekk også ut Serienett på Facebook. En del stoff publiseres kun der, og det er til stadighet gode og interessante menings-utvekslinger om tegneserier på Serienetts Facebook-gruppe.

Søk i Serienett

RSS / Atom

Annonser


Raptus Comics Festival Oslo Comics Expo Deichmanske Serietek

SEKS PÅ RAPTUS (14.09.08 )

Det er siste dag for årets utgave av tegneseriefestivalen Raptus. Serienett har i den anledning stilt spørsmål til seks av dem som befinner seg i Grieghallen i dag.

Av: Kristian Hellesund

1. Hva er best med Raptus i år?
2. Hva savner du på årets Raptus?
3. Hvilken tegneserie ønsker du at en ny leser skal plukke opp?

PER AXEL LUND

1. Tegneserieutvalget man kan kjøpe.
2. Programmet har vært litt skuffende. Det kunne vært bedre.
3. Hermann Hedning. Det er altfor lite fokus på den tegneserien.

TORBJØRN LIEN

1. Det er bestandig kjekt å treffe andre serieskapere og kolleger.
2. Savner de litt store, utenlandske navnene. Gjerne litt flere publikum.
3. Claude Auclairs “Bran Ruz”. En fantastisk svart/hvitt-serie fra keltisk mytologi. Den har alltid ligget der for meg.

ERIK FALK

1. Desserten på banketten var ganske god.
2. Besøkende (og interessante, internasjonale gjester).
3. Flere burde lese Rui Tenreiros “Høytiden”, som vi ga ut i år. I tillegg markedsfører vi ekstra de to nyeste heftene våre, “Kjæle” og “Hjertemosaikk 5”.

THIERRY CAPEZZONE

1. Jeg har vært med som gjest de siste årene, og det er mer styr på ting. Det blir bedre og bedre. De er flinkere til å ta imot kunstnere. De frivillige er godt ivaretatt, og det setter jeg stor pris på.
2. Det mangler diversitet. Kanskje et eller to store navn ekstra, men det er ikke arrangørenes skyld. De har fått kanselleringer.
3. “Seuls” av Gazzotti.

ARILD WÆRNESS

1. Været!
2. Et godt program.
3. Arild-albumet av Eirik Andreas Vik. Arild har en bred appell til folk flest.

VANJA NILSEN

1. Å møte folk – andre serietegnere og forlag. Få inspirasjon.
2. Mer publikum. Litt færre stands enn jeg hadde forventet.Egmont og Schibsted mangler egne stands.
3. Futen! Men også Roy Søbstads samlede. (“Tegneserier 1993-2008”)

divider
 1. Vil gjerne – i etterkantens lys – få moderere mine noe bombastiske uttrykk som gjenspeilte en utslitt hjerne :)
  1. Det beste med Raptus er tradisjonen – å møte norske og utenlandske seriesdkapere en gang i året, der mange kan regnes som venner etterhvert.

  2. Jeg synes at forfallet av plakatnavn var det verste ved årets festival, og man må huske på at de var ikke all verden FØR de bestemte seg for ikke å dukke opp. Så programmet var nok det svakeste på mange mange år, sannsynligvis siden 1998. Og det er ikke bra.
  3. Arild og Futen er bra blader som gleder folk.


  Spacedog    16. September 2008, 09:42    #
 2. Poenget, Gonzales, er vel heller at det ikkje vart “Raptus på gamlemåten”, og at det var det som mangla. Det har alltid vore sånn at gjestar har falt frå, men i år var det ekstremt. Hadde alle vore der som skulle vere der, så hadde det vore ein middels bra festival på det feltet. Det sosiale var greit, men det kommersielle trøkket og “energien” mangla litt. Det virkar på meg, Gonzales, som om du ikkje veit kva festivalen har vore, ei heller kva den er. Eg trur ikkje eingong du sjølv veit kva du meiner med “nytenkning”, “snu rundt” og “stige opp av asken”. Kva er det eigentleg du forholder deg til? Kva Raptus-festival er det eigentleg du har opplevd?
  I år var det skuff, men det betyr ikkje at vi delar di oppfatning om at Raptus trenger å bli noko anna enn det den har vore.


  Knut Robert Knutsen    16. September 2008, 12:31    #
 3. Men kva meiner du eigentleg med å “tenke nytt”? I den tida eg var med i Raptus så gjekk vi mange rundar på alle desse tinga. Og etter kva eg har høyrt, så har det berre fortsatt dei siste åra. Å knyte til seg gallerier, kino, etc? Hallo? Gjort mange gangar. Og OCX i forhold til nytenkning og gjestar? Kva gjestar hadde dei som ikkje Raptus har hatt anten dei same eller tilsvarande serieskaparar? Eg såg heller ikkje nokon OCX stand på Raptus, så kvifor du forventa at Raptus skulle stille på OCX, skjønar eg ikkje. I all den tida eg var med, så var det slik at vi betalte sjølv for dei festivalane vi for på. Eg trur kanskje det var eit år ein fekk støtte til å sende 1 mann til Bristol, men vi var 6-7 mann det året.
  Det er ikkje sånn at Raptus berre kan skyfle ut endelaust med pengar (som dei ikkje har) på marknadsføring, festivalreiser, innhenting av alle mogelege serieskaparar og tilstelling av diverse festar og opplegg. Mange forskjellige løysingar har blitt brukt, og det er ein grunn til at ein blir verande ved enkelte faste haldepunkt.
  Har ikkje noko problem med OCX, men å halde opp OCX som eit eksempel på ein slik måte at ein berre sit att med inntrykket av at du veit fint lite om Raptus, det er irriterande.
  Har du konkrete meiningar om kva som er gale og kva som kan gjerast med det, så sei gjerne ifrå, men eg kan trygt love deg at dei tankane du har tenkt deg har blitt tenkt før (gjerne for så lenge som 10 år sidan).


  knut robert knutsen    16. September 2008, 14:19    #
 4. Men kva prøver du å seie, Gonzales? Anna enn vage og sjølvmotsigande flosklar om å “tenke nytt” så har du ikkje kome med noko.
  Kor meiner du Raptus skal ligge og kvifor, kva gjestar bør dei invitere og korleis skal dei få dei interessert, kor skal dei få pengar frå viss dei ikkje skal ta inngangspengar – budsjettet må jo i null uansett, korleis skal dei samarbeide med forlag og korleis skal dei marknadsføre seg?
  Du seier du har svar, gode svar på desse spørsmåla. Nye svar.
  Lat oss få sjå dei. Raptus står framleis “fritt” til å la vere å bruke dei.
  Ta det med ro. du treng ikkje å kome med svar. vi er alle klar over at du ikkje eigentleg har nokon. Det kjennast berre så deileg, gjer det ikkje Gonzales, å late som om ein har svara? Og så late som om der er aktverdige grunnar for at ein ikkje vil dele dei med andre? Vi kjenner den, Gonzales. Vi har alle vore 5 år gamle.


  knut robert knutsen    16. September 2008, 15:45    #
 5. For det første, Gonzales, så ikkje forveksl mine synspunkt med Raptus sine. Eg representerer ikkje Raptus her, og har heller ikkje vore med i deira festivalarbeid dei siste åra.
  For det andre, så er det nettopp den haldninga som irriterar meg. Raptus har endra seg og lært av sine feil opp igjennom åra. Du ser på det som om dei vala dei tek no, som er basert på ganske dyrkjøpte erfaringar, er det første og beste dei kom på. Det einaste eg veit om dine synspunkt er at du synast Raptus er rævva og OCX er noko gjevt.
  Å seie “tenk nytt” er totalt poenglaust. Det er slikt osm folk seier når dei vil høyrast smarte og initativrike ut utan eigentleg å komme med noko av verdi, men det hjelper ikkje dei som allereie har tenkt 1000 “nye” tankar rundt eit emne men enten finner stengte dører eller blindvegar.
  Det er ikkje lett å avvikle ein festival som Raptus, og viss du prøvar å gå i dialog med raptus leiinga som om det er fot i hose, så er det ikkje rart at dei ikkje høyrer på deg. Travle folk lærer seg fort å ikkje kaste vekk tida på folk som ikkje har noko konstruktivt å bidra med.
  No har eg spurt deg om om å kome med desse eksempla som du seier at du brenner inne med, og du vil heller syrelete enn å presentere dei. Om EG no allikevel kastar vekk tid på deg, Gonzales, så er det fordi eg har meir tid å kaste vekk enn dei som styrer med Raptus.


  knut robert knutsen    16. September 2008, 16:29    #
 6. Du misforstår meg med vilje, Gonzales. Dei høyrer så gjerne på folk som har positive og konstruktive ting å kome med. Men du vil framleis ikkje kome med dei eksempla du har på kva dei kan gjere betre. Din “konstruktive” kritikk. Det eg seier er at eg ikkje trur du har noko å kome med, men gøymer deg bak negative kommentarar og tomme ord.


  knut robert knutsen    16. September 2008, 17:04    #
 7. Lat oss sjå litt på Raptus-konseptet, Gonzales, så kan du peike på kva som du synast er gale.
  Raptus vart danna for å fremme gode teikneseriar og medvetet om gode seriar (kva som gjer ein serie god og kva serier som er gode). Raptus vart starta som eit forsøk på å samle og styrke seriemiljøet i heile landet. Fans og profesjonelle og dei fans og andre som hadde lyst til å bli profesjonelle. Av den grunn så samla Raptus tak i dei mest interessante serieskaparane ein fekk tak i, inkludert ein del som reiste over her frå utlandet på eiga rekning. Mykje av grunnen til å få tak i utanlandske serieskaparar var å få inn nye impulsar.
  Raptus starta seriekurs, både for forfattarar og teiknarar. Nokon i forkant av festivalen, nokon under. Nokon for glade amatører, nokon for ungar og ungdom og nokon for profesjonelle. Raptus har hatt møteverksemd (for profesjonelle) som går på utfordringar og muligheiter i laginga av sjølve seriane, i forhold til forlaga sine utfordingar etc. Raptus har hatt serieskaparar som er “smale” og har eit lite men trufast publikum, og serieskaparar som trekker tusen menneske og lange køar. Og det er ikkje alltid slik at dei mest populære og kommersielle serieskaparane er der fordi forlaga vil ha dei der, men fordi ein veit at publikum set pris på dei og fordi det er eit ønske frå store delar av seriemiljøet å ha dei der.
  Av og til har der vore ting Raptus har hatt lyst til å sette fokus på, slik som det året ein ville gjere noko med at der var så lite satsing på lengre historiar. Markedet var fullt av stripeseriar, men ikkje album eller bøker. Raptus hadde difor mellom anna eit serieskaparkurs med Alan Grant, Mike Carey og Eirik Ildahl som instruktørar. Litt for einkvar smak.
  Der er mange grunnar til at Raptus i år var skuffande, men det går mest på at der var gjestar som fell ifrå, Brann hadde 100-årsjubileum etc, og mange andre små grunnar til at Raptus ikkje fekk folk innfor dørene, og at når dei først kom så var der ikkje alltid så mykje dei fann.
  Men det som var bra, var bra. Freddy Milton var kjekk å få med seg, Enrique Fernandez er eit talent utan like, Jippi hadde mykje interessant å vise fram, Torbjørn Lien, Mads Eriksen etc. mykje bra. Men dessverre så var det ikkje noko som verkeleg fekk ein til å hoppe i setet i år.
  Raptusfestivalen er like sårbar som til dømes musikkfestivalar, idet at vert nokon sjuke så har ein ikkje nokon å erstatte dei med. Når ein så legger til at dei fleste gjestane er frilansarar som kan få eller miste ein jobb på kort varsel og kanskje med eitt har valet mellom Raptus eller til salt i maten, så er det vanskeleg. Som du sikkert har lagt merke til, så hadde OCX og ein del kanselleringar. Av og til får ein færre kanselleringar enn ein rekna med, og folk klagar over at det var så mykje at ein ikkje fekk med seg alt, og av og til får ein eit år som i år.


  knut robert knutsen    16. September 2008, 21:02    #
 8. Hvis det kommer lite folk; hva med å henvende seg mer mot Bergens mange studenter? Disse leser serier. Men da må man forandre seg både på innhold og i form.


  mortenmikael    17. September 2008, 08:57    #
 9. Eg seier det igjen, Gonzales, du går utifrå at der ikkje er eller har vore slike “brainstorming” eller idemyldrings-møter. Eg seier deg det at der har vore ganske mange slike møter, og så vidt eg veit så finner dei stad framleis. Du har ikkje kome med nokre konstruktive innspel her anna enn å seie at “Raptus suger”, dei må “tenke nytt” og “eg har gode idear som eg ikkje vil dele med nokon.”
  Dette er ikkje konstruktiv kritikk. Det er syting.
  Kom no fram med eksempla dine på kva Raptus bør tenke på, så skal eg sørge for at rette vedkommande får sjå dei.
  Fordi om innspela frå andre aktørar i seriebransjen ikkje vert lufta offentleg, så betyr ikkje det at ting ikkje vert diskutert, Raptus får tilbakemeldingar og ting vert diskutert. Det er ikkje sånn at berre fordi Raptus ikkje spør DEG om råd, så snakkar dei ikkje med andre.
  Du oppfattar meg kanskje som negativ, men eg prøver berre å få ut av deg kva du eigentleg meiner.


  Knut Robert Knutsen    17. September 2008, 09:17    #
 10. Aiaiai. Her var det ampert gitt:) Har fulgt med på diskusjonen litt og ser at det her krangles uten å egentlig ha definert noe. Alle står fritt til å kritisere Raptus. Uten kritikk (Konstruktiv) kan man ikke bli bedre. Vi tar imot alle innspill med interesse, men kan som de fleste forstår ikke iverksette alle. Skal se om jeg kan ta for meg ulike deler av diskusjonen her og svare så godt jeg kan:) Raptus på OCX: Er ikke alltid prisen det kommer an på selv om alt koster penger. Man skal ha tid og. Jobb familiebegivenheter ol. Raptus kommer garantert til å komme innom OCX og vi håper å kunne ta en tur neste år. Men selvsagt har vi spurt flere vi kjenner om å få tilbakemelding på bra/dårlig i håp om å kunne bruke deler av det. Tenke nytt: Tro meg Gonzales! Dette er noe vi prøver på, men at andre folk sier til oss “Tenk nytt” hjelper ikke. Kom i dialog med oss. Send oss email. Ring oss. (En sponset tur til Bergen koster penger for festivalen desverre…) Men vi sier aldri nei til innspill og de blir vurdert, men man kan ikke regne med at alt blir brukt med en gang. Dette gjelder navn på gjester, type program, etc etc, MEN vi hører på alle som gir oss tips. Har selv i en årrekke bedt folk om å gi tilbakemeldinger. Forum: Vi jobber med saken om å få til dette. ingen garanti, men jeg håper det kommer :) Hold debatten ellers fin, så kommer det kanskje noe ut av det. Ikke sett den andre i en bås som han ikke hører hjemme i (og senere si at du visste han ikke var i den) Da blir det bare ampert. Skal man ha en konstruktiv debatt skal man ikke hisse opp motdebatantene, I såfall gjør man det for underholdningsverdien :)
  Frode H    17. September 2008, 09:20    #
 11. Beklager overstrykningene.. Ser nå hvorfor det forekommer. Denne editoren takler ikke smileys.

  Jeg var alt for kjapp til å trykke send knappen

  Kan “redaktøren” fjerne alle mine bindestreker?

  Slik kan smileyene se ut :) Ikke :-)


  Frode H    17. September 2008, 09:23    #
 12. Mortenmikael, av dei av oss som var på stiftingsmøtet for det som skulle bli Raptus på det Akademiske Kvarter våren 1995, var dei fleste studentar. Arild Wærness var vel det store unntaket. Det var ei gruppe som vaks ut av miljøet rundt Berghulen som Arild dreiv, og ein del av oss hadde ein eigen rollespelklubb som møtest på kantina til Mat-Nat. Dei første åra gjekk mykje arbeid inn i å få studentar og studentorganisasjonar inn, men konkurransen er stor. Der er teater, film, litteratur, fag og anna som har klubbar som er meir sosiale og kule enn Raptus/ Teikneseriar vert rekna for å vere. Når det er sagt, så er det mange studentar og studentorganisasjonar som har vore til god hjelp for Raptus oppover åra. Men det var alltid eit sakn at ein ikkje hadde ein eigen teikneserieklubb ved Universitetet i Bergen.


  Knut Robert Knutsen    17. September 2008, 09:29    #
 13. Jeg har fjernet overstrykningene i det første innlegget til Frode H. Samtidig håper jeg at jeg ikke fjernet noe av innholdet. :)


  Kristian Hellesund    17. September 2008, 10:10    #
 14. Raptus pleier å være veldig bra, i år var det bare bra (ikke veldig). Programmet var for tynt før alle kanseleringene, noe jeg tror Raptus selv er klar over. De kommer sikkert sterkere tilbake.
  Men jeg savner også PR før festivalen. Fikk ikke med meg noe reklame eller omtale på forhånd. Et enkelt leserbrev i Pondus, Nemi, Fantomet, Kollektivet o.l. om festivalen hadde hjulpet mye. Eller en skandale i Se og Hør: “Pondus på homseparty, stort treff på Raptusfestivalen”
  Frode Øverli slapp sin nye Pondusbok dagen FØR festivalen, med signering i Bergen. Dette kunne vært inkludert i festivalen og trukket en masse gjester. Man trenger noen store trekkplaster som Mort Walker eller Stan Lee.
  Så over til noe helt annet. På torgalmenningen var det stor 100-årsfest for noe som heter Brann (noen forklarte meg at dette er et fotballag, jeg har ikke peiling), samme dag står det på forsiden av en Bergensavis: ” Leter etter brannstifter”.


  Øyvind B    17. September 2008, 12:26    #
 15. Bud Grace kommer til Oslo 23. september for å signere den nye Ernie-boka. Noen burde ha tipsa han om Raptus.


  Øyvind B    17. September 2008, 20:46    #
  Textile Hjelp

<- Eldre | Nyere ->

Siste kommentarer
Trond Sätre (ROCKY NETTOPP NÅ – 100!!)
håkon strand (ROCKY NETTOPP NÅ – 100!!)
Jostein Hansen (TEGNESERIER SOM SAKPROSA)
IpComics (FANTOMET NETTOPP NÅ - DEN TOMME TRONEN)
Bjoulv (FANTOMET NETTOPP NÅ - DEN TOMME TRONEN)
Thomas Askjellerud (FANTOMET NETTOPP NÅ - DEN TOMME TRONEN)
Jostein Hansen (FANTOMET NETTOPP NÅ - DEN TOMME TRONEN)
arild (FANTOMET NETTOPP NÅ - DEN TOMME TRONEN)
Paul Andreas Jonassen (FANTOMET NETTOPP NÅ - DEN TOMME TRONEN)
arild (FANTOMET NETTOPP NÅ - DEN TOMME TRONEN)