Tidsskrift for norsk tegneserieliv

Om Serienett

Serienett gir deg siste nytt om norske tegneserie-utgivelser, anmeldelser og andre tegneserierelaterte nyheter. Nettsiden drives og redigeres av Trond Sätre.

Serienett er støttet av Norsk Kulturråd og Bergen kommune.
Norsk Kulturråd
Bergen kommune

Har du tips? Send e-post til trond@serienett.no. Sjekk også ut Serienett på Facebook. En del stoff publiseres kun der, og det er til stadighet gode og interessante menings-utvekslinger om tegneserier på Serienetts Facebook-gruppe.

Søk i Serienett

RSS / Atom

Annonser


Raptus Comics Festival Oslo Comics Expo Deichmanske Serietek

KUN ALBUMSTØTTE FRA KULTURRÅDET (29.12.08 )

Norsk kulturråd har nylig avslørt hvem som har fått støtte for 2. halvår 2008. Alle tildelingene ble gitt til albumutgivelser fra ulike forlag fra Oslo.

Av: Frank Flæsland

Det største bidraget på 120.000 kroner gikk til Dag Frognes og Ola A. Hegdal til en tegneserieutgave av Harald Hårfagres saga som Aschehoug skal gi ut. Deretter fulgte to bidrag på 90.000 kroner; begge til No Comprendo Press for henholdsvis Lars Fiske og Steffen Kvernelands Kanon 3 og Mikael Holmbergs 213. November. No Comprendo fikk også 35.000 til Anna Fiskes Rabbel nummer 15.

Schibsted Forlag fikk 75.000 kroner til Jasons “Den siste musketer”, mens Jippi forlag fikk 70.000 til Lene Asks prosjekt “Da jeg reddet verden”. Jippi fikk også støtte til prosjektene “Generator” av Sigbjørn Lilleeng (50.000) og “Bjartmann samlebok” av Øystein Runde (40.000).

Ellers fikk Egmont Serieforlaget støtte til to prosjekter: Tor Erling Naas’ “Mare Frigoris” (52.000) og Flu Hartbergs “Odd” (20.000). Gyldendal fikk 40.000 kroner til Einar Lundens “Espens hemmelige dagbok: Monsterskolen”.

Det ble ikke delt ut kortseriestøtte ved denne anledningen. Vanligvis har Norsk kulturråd gitt kortseriestøtte til tegneseriehefter som Pondus, M, Larsons Gale Verden, Nemi og Ernie.

Ser vi totalt på hele året får vi denne fordelingen:

Jippi Forlag: 397 000 (9 prosjekter)
No Comprendo Press: 325 000 (6 prosjekter)
Schibsted Forlag AS: 257 000 (7 prosjekter)
Egmont Serieforlaget AS: 121 000 (5 prosjekter)
H. Aschehoug & Co: 168 000 (2 prosjekter)
Gyldendal Norsk Forlag: 80 000 (2 prosjekter)
Vigmostad & Bjørke: 50 000 (1 prosjekt)
Norsk Filminstitutt: 20 000 (Seminar om tegneseriens dramaturgi)

Les om tildelingene for 1. halvår 2008 hos Serienett:
http://www.serienett.no/article/733/sommerens-tildelinger

Les om tildelingene for 2. halvår 2007 hos Serienett:
http://www.serienett.no/article/624/nye-bidrag-til-tegneserienorge

Les om tildelingene for 1. halvår 2007 hos Serienett:
http://www.serienett.no/article/503/kulturradet-med-nye-tildelinger

Les mer om årets tildelinger fra Norsk kulturråd på Kulturrådets nettsider:
http://www.kulturrad.no/tildelinger/litteratur_/tegneserier/2008/

divider
 1. Har regelen om at heile eller det meste av eit album må vere nytt stoff falt frå? Eg meiner, den engelske versjonen av Jason’s “Siste Musketer” kom ut i paperback eit halvt år før den norske hardcoveren.
  Samma det, skal ikkje klage over dei serieskaparane som har fått midlar, mange velfortjente kroner. Men lista over kva forlag som får tildelingar og kor mykje er jo ganske forutsigbar etterkvart. Kulturrådet virkar ikkje akkurat uklåre på sine preferansar i forhold til genre og innhald.


  Knut Robert Knutsen    29. December 2008, 15:12    #
 2. Du har rett i at det er vanskeleg å uttale seg bastant om kva kriteriene er når ein ikkje veit kva som IKKJE vert gitt støtte. Men slik er det no berre. Frå min ståstad ser det ut som om dei seriane som får støtte høyrer til meir eller mindre same “type” seriar. Noko som enklast vert illustrert ved at to små, spesialiserte forlag med klare og veldig like redaksjonelle profilar får det meste av støtta. Det kan godt vere at størstedelen av Noregs beste eller mest hardtarbeidande serieskaparar (utanom humorstripene i avisene)tilfeldigvis jobbar i same retning. Men eg saknar krim, action, thrillarar og spenningsseriar på lista. Viss det er fordi ingen gode norske serieskaparar er interessert i å lage slikt, så er det synd. Viss det er slik at viss nokon sender det inn til kulturrådet så hamnar det nederst i bunken, så er det leit, det og.
  Det handlar vel mest om kva seriar eg har lyst til å sjå på den norske marknaden. Det er ikkje noko gale med dei seriane som får støtte, eg er berre interessert i å sjå litt andre ting etterkvart.


  Knut Robert Knutsen    29. December 2008, 19:35    #
 3. Når det gjelder støtte til stripeserier, ble det delt ut en del i første kvartal i år. Der fikk også andre album med mye opptrykk av tidligere stoff støtte.


  Frank Flæsland    29. December 2008, 21:02    #
 4. Ein korreksjon til ingressen: Vigmostad & Bjørke held vel til i Bergen?


  Olaf Moriarty Solstrand    29. December 2008, 23:07    #
 5. Det er riktig at Vigmostad & Bjørke holder til i Bergen, men forlaget fikk ikke støtte for 2. halvår. Dermed er informasjonen i ingressen riktig.


  Kristian Hellesund    29. December 2008, 23:13    #
 6. Ah, beklager, eg som blingsa. Fekk ikkje med meg at den store oversikta gjaldt for heile året. Oops.


  Olaf Moriarty Solstrand    29. December 2008, 23:23    #
 7. Kven var det som ikkje fekk pengar frå kulturrådet? Her er lista:

  Nano – Thomas Hansen
  Hyperion

  Tzaren – Francois Picot
  Hyperion

  Boringman – Martin Erntsen
  Hyperion

  Fleip: Fleip 8 – diverse serieskapere
  Laksevåg forlag

  Eirik Andreas Vik: Arild versus Graff
  Laksevåg forlag

  Fortell meg hva du ønsker – Andrew Page
  Jippi Forlag

  Karma – Arne W. Isachsen
  Jippi Forlag

  Antons Portal – Martin Erntsen/ Kilian Eng
  Jippi Forlag

  Floral skirts are in full bloom – and so am I: Tonje Høydahl Sørli
  Jippi Forlag

  Andøy – Kirjan Waage
  Jippi Forlag

  Forresten 22 – diverse serieskapere
  Jippi Forlag

  M – 2. halvår 2008
  Schibsted Forlag AS

  Singel og Sugen – Charlotte Helgestad
  Schibsted Forlag AS

  Prinsessen – Håkon Hagesæther
  Schibsted Forlag AS

  Kvark – diverse serieskapere
  Schibsted Forlag AS

  Soldat 08-09 – diverse serieskapere
  Schibsted Forlag AS

  Kollektivet – diverse serieskapere
  Schibsted Forlag AS

  Donald – Arild Midthun og Terje Nordberg
  Egmont Serieforlaget AS

  Tommy og Tigern – diverse serieskapere
  Egmont Serieforlaget AS

  Pondus – diverse serieskapere
  Egmont Serieforlaget AS

  Nemi – diverse serieskapere
  Egmont Serieforlaget AS

  Ernie – diverse serieskapere
  Egmont Serieforlaget AS

  Kaptein Sabeltann – Asbjørn Tønnesen og Dag Kolstad
  Egmont Serieforlaget AS

  M – Julen 2008 – Mads Eriksen
  Schibsted Forlag AS

  Nonsens – Ellen Bergheim
  Schibsted Forlag AS

  Hele året med mannen – Anders N. Pedersen
  Albatrass

  Kodémus (Eller: Datamaskina som tenkte kva faen) – Fredrik Rysjedal
  Fredrik Rysjedal Visuell kommunikasjon

  Kollektivet Julen 2008: Torbjørn Lien
  Schibsted Forlag AS


  Anonym    30. December 2008, 00:51    #
 8. “Det virker dessuten som du kritiserer at de to eneste forlagene som virkelig satser på nyutvikling av nye norske tegneserier får mye av støtta. ”
  At desse to forlaga skulle vere dei einaste som satsar på nyutvikling av norske serier er ein merkeleg påstand. At dei er dei to STØRSTE av småforlaga som utgjer ei naudsynt og verdsatt motvekt til Egmont og Schibsted (og dei andre forlaga som er store på alt utanom teikneseriar) – det kan eg gå med på. Og eg er heilt for det arbeidet dei gjer sjølv om mange av seriane deira ikkje er interessante for meg (Eg setter stor pris på eksperimentelle og intellektuelle serier, men mange av desse seriane er “bra til å vere norske” og ikkje stort meir. Vi ligger fleire tiår bak andre serienasjonar i forhold til nybrotsarbeid i både innhald og teknikk. Eg snakkar då ikkje om slike som Kverneland, Lars Fiske og Jason, som er bra uavhengig av det at dei er norske. )
  Eg veit sjølvsagt forskjell på Frognes, Anna Fiske, Lunden og Lilleeng, men dei dekker ikkje så mykje territorie, og dei leverer solid handverk, men innanfor sine respektive nisjer så er dei alle “bra til å vere norske.”
  Dei representerer ikkje noko nyskapande, grensesprengande eller inspirerande. Dei er tåleleg bra handverk.
  No er det jo slik at mitt eige handeverk ikkje når opp til knea på desse heller, så det er ikkje frå det perspektivet eg ser det.
  Det verker berre som om kulturstøtta teikneseriar skal vere så fordømt “skjønnlitterære”. Og handlar det då om forstadsangst , pubertetsangst eller fyllenerver eller å drive ap med “klisjear” eller litterære eller historiske adapsjonar eller eksperimentelle teknikkar etc. så er jo det så mykje betre. Eg trur det hadde vore sunnare for seriemediet om suksessen til dei kommersielle og tilgjengelege humorstripene vart fulgt opp med solide og kommersielle langformatsseriar. Viss den nyaste “Kanon” hadde solgt like mykje som den siste Pondusboka så hadde jo det vore svære greier, men det virkar som om all støtta går til smale og lite kommersielle prosjekt som ikkje selger nok til å finansiere sine eigne oppfølgarar.
  Kulturstøtte til teikneserier er ein kul ting, men det må jo vere ei målsetting at vi før eller seinare får eit seriemiljø i Noreg som går rundt utan at ein må gå vegen om kulturrådet heile tida. Om ein hadde eit livleg seriemiljø utan noko behov for statsstøtte i det heile så hadde jo det vore det aller beste.


  Knut Robert Knutsen    30. December 2008, 01:25    #
 9. ”Anonyms” liste over avslag mangler Jippis samlebok med Roy Søbstad hvor en stor del av boka var støtteberettiget, men fikk avslag. Det ble også avslag på Jippis samarbeidsprosjektet med No Comprendo Press og Dongery; Angst 3.
  For ordens skyld; i statistikken over årets tildelinger står 75 000 mottatt for Angst 2 kun på Jippi forlag. Dersom dette beløpet fordeles likt mellom NCP og Jippi ligger de to forlagene temmelig likt på statistikken…


  Erik Falk    4. January 2009, 22:53    #
 10. “Jeg stusser for øvrig på Knutsens påstand om at det beste hadde vært et seriemiljø som ikke trengte statsstøtte, og synes nærmest det vitner om en kulturfiendtlig frp-holdning.”
  Tull. Det eg snakkar om er at ein får utvikla seriehefter som faktisk går i pluss for både serieskaparar og forlag slik at ein ikkje lenger er avhengig av statsstøtte. Pondus er eit eksempel. Såklart har statssøtte hatt mykje å seie for den positive utviklinga i seriemiljøet dei siste 20 åra eller så, men det må jo vere ei målsetting at forlaga til slutt sitter på så solide salstal at dei ikkje er avhengige av statsstøtte for å utgi noko. Ein ser jo allereie at der er mange forlag som sitter med prosjekt dei vil gi ut, men som dei ikkje har råd til å gjere noko med fordi dei vert nulla av kulturrådet. Eg vel å tru at viss dei hadde hatt råd til det så hadde dei trykt og utgitt dei uansett. Viss eg hadde vore “FRP”-kulturell som du uttrykker det så ville eg ha sett vogna føre hesten og sagt at dei fekk kutte statsstøtta slik at marknaden fekk bestemme. Det eg seier er at det hadde vore mykje betre om seriemarknaden (for norske seriar) var så robust at statsstøtte ikkje lenger var naudsynt.
  “jeg synes i denne sammenheng det vitner om liten kunnskap.”
  Liten kunnskap? Kvifor det? Eg kaller dei ikkje “tåleleg bra” fordi eg samanliknar dei med meisterverk, men fordi eg samaliknar dei med middels bra serier frå andre land og dei fleste norske serier har framleis vanskar med å nå opp til det beskjedne nivået.


  Knut Robert Knutsen    5. January 2009, 13:48    #
 11. Gonzales. Eg sa at det for meg syntes som om kulturrådet viser klare preferansar for ein bestemt type serier. Det er ikkje noko gale i det. Eg kom ikkje med nokon påstand om at gode serier innan krim, action etc ikkje vart tilgodesett av Kulturrådet. Eg berre skulle ynskje at der var meir av det på marknaden. Uansett om det er fordi kulturrådet ikkje gir midlar til det eller fordi folk ikkje sender inn søknader på det, så er stoda den same. Samstundes så skulle eg ynskje at fleire norske seriar kunne løne seg utan støtte frå Kulturrådet. Er det noko gale med å ønske seg det? Eg har ikkje sagt eit ord om å fjerne statsstøtta eller hevda at dei seriane som får statsstøtte ikkje fortener det. Mange av dei er uinteressante for meg, men det betyr ikkje at eg ikkje er klar over kva for kvalitetar andre ser i dei.
  Eg kan ikkje sjå at det er noko “ullent” med at eg seier at mange norske serier berre er “tåleleg bra”. Det er snakk om gjennomgåande svakheiter i dramaturgi, design, layouts, teksting, dynamikk og det eine med det andre. At eg i eit slikt forum ikkje tar for meg kvar einaste serieskapar for å analysere i dybden er vel ikkje mindre etterretteleg enn at du seier at “norske serier står seg godt i forhold til sine internasjonale kolleger.” Seriøst? Vi har til og med vanskar med å samanlikne oss med danskane. Vi har nokre få som har halde på lenge og som har nådd eit visst nivå, men dei fleste av dei er så smale anten i innhald eller distribusjon at dei fleste nordmenn knapt kjenner til dei.


  Knut Robert Knutsen    5. January 2009, 17:21    #

Kommentarer er låst for denne artikkelen.

<- Eldre | Nyere ->

Siste kommentarer
Trond Sätre (ROCKY NETTOPP NÅ – 100!!)
håkon strand (ROCKY NETTOPP NÅ – 100!!)
Jostein Hansen (TEGNESERIER SOM SAKPROSA)
IpComics (FANTOMET NETTOPP NÅ - DEN TOMME TRONEN)
Bjoulv (FANTOMET NETTOPP NÅ - DEN TOMME TRONEN)
Thomas Askjellerud (FANTOMET NETTOPP NÅ - DEN TOMME TRONEN)
Jostein Hansen (FANTOMET NETTOPP NÅ - DEN TOMME TRONEN)
arild (FANTOMET NETTOPP NÅ - DEN TOMME TRONEN)
Paul Andreas Jonassen (FANTOMET NETTOPP NÅ - DEN TOMME TRONEN)
arild (FANTOMET NETTOPP NÅ - DEN TOMME TRONEN)