Chaykins tegneseriehistorie


Serieskaperveteranen Howard Chaykin går sin egen bransjes historie nærmere etter i sømmene i «Hey Kids! Comics!»

Chaykin startet opp som assistent for flere av de store tegnernavnene rundt 1970, og på åttitallet gjorde han suksess med både egne tegneserieprosjekter og nytolkinger av tradisjonelle konsepter som «The Shadow» og «Blackhawk». Noe av dette utkom pånorsk i bladet «Thriller» i 1989 og 1990, mens hans serie «American Century» gikk i Agent X9 fra 2002 til 2004. Han har også vært gjest på tegneseriefestivalen Raptus ved flere anledninger.

Howard Chaykin er kjent som en frittalende og kompromissløs serieskaper. Han kan være både eksperimentell og tradisjonsbundet i tegnearbeidet, og han har en forkjærlighet for voksen tematikk i sine tegneserier. Dette har gjort at han på mange områder står på siden av det kommersielle amerikanske tegneseriemiljøet, selv om han ved jevne mellomrom jobber med kjente karakterer og team som Iron Man, Punisher og Avengers.

«Hey Kids! Comics!» er både en hyllest til tegneseriemediet og en treatise for å få frem mange aspekter rundt tegneseriebransjen. Hovedpersonene er de tre serieskaperne Ted Whitman, Benita Heindel og Ray Clarke. I hvert kapittel møter leserne dem i ulike settinger i årene 1945, 1955, 1965 og 2001. Årstallene er nøye valgt på den måten at hvert av dem representerer milepæler i amerikansk tegneseriehistorie.

1945 er videreføringen av bransjen etter 2. verdenskrig, da salget av superhelt-tegneserier gikk kraftig tilbake. Samtidig er dette perioden da mange serieskapere etablerte seg, og bransjen eksperimenterte med mange ulike genrer. Årstallet 1955 representerer en epoke der tegneseriemediet var under press fra myndigheter og øvrighet i kjølvannet av Werthams bok «Seduction of the Innocent», mens 1965 står for en omorganisering av markedet der en nyorientering rundt superhelter var i fokus. 2001 brukes som en slags epilog; serieskaperne møtes i begravelser og reflekterer over personer og hendelser.

Det er en krevende form Howard Chaykin har brukt. Bruddstykker av handlingen er spredd utover de fem kapitlene boken består av, og det er først ved annen og tredje gangs lesning at mye av handlingen faller på plass. Chaykin velger å la de tre serieskaperne stå i sentrum, men han trekker også inn en rekke andre karakterer. Noen av dem ser ut til å være basert på virkelige serieskapere og redaktører, og det er liten tvil om at for eksempel Bob Rose egentlig skal være Stan Lee. Howard Chaykin bruker sin kjennskap til den amerikanske tegneseriebransjen for alt det er verdt, med henvisninger til faktiske hendelser og myter i bransjen. Her er handlingen satt i tegnestuene, forlagshusene, de ulike sosiale møteplassene og på moderne tegneseriefestivaler. Serieskaperen setter spørsmålstegn ved bransjens oppbygging og virksomhet, og han undrer seg over populariteten til spillefilmer basert på tegneserier i forhold til tegneserienes tilbakegang i amerikansk samfunn.

Høyst sosialpsykologiske tema som gruppeprosesser, misunnelse, kjærlighet og hat står i sentrum i det narrative. I tillegg problematiserer han i utgivelsen rundt antisemittisme, rasisme, utnyttelse av ansatte og frilansere samt «work for hire»-avtaler som gjorde at skaperne av konsepter og karakterer satt igjen med omtrent ingenting i forhold til det forlagene har tjent på disse åndsverkene.

Howard Chaykin er en dyktig tegner, og han viser seg frem i sin typiske stil også i «Hey Kids! Comics!». Arkitektur og bakgrunner er ofte detaljerte, mens ansikter har et mer skisseaktig preg. I fremdrift og sidelayout er Chaykin en mester, og det er lett å la seg rive med av hans narrativ.

«Hey Kids! Comics!» er en god introduksjon til amerikansk tegneseriebransje og dens historie. Howard Chaykin har laget en troverdig og underholdende fortelling med interessante karakterer. Tør vi håpe på en oversettelse til norsk?

Hey Kids! Comics!
Av Howard Chaykin
ISBN 978-1-5343-1038-4
152 sider
$ 16,99
Image Comics
Tilg. på Comixology og Kindle

Denne anmeldelsen sto på trykk i Sydvesten 28. februar 2019, men teksten er bearbeidet for Serienett.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *