Står på krava

Daria Bogdanska kom fra Polen – til Sverige – med solidaritet. Hennes debuterende tegneseriebok «Lønnsslaver» er delvis en typisk, moderne selvbiografisk tegneserie, og delvis et fagorganiseringsmanifest. 

Hun kom til Sverige for å tegne. Idet vi møter henne har hun fått plass på tegneserieskolen i Malmø, men det er ikke serieskaperen Daria Bogdanska denne historien handler om. Det er faktisk det aspektet vi får vite aller minst om.

Uten studiestøtte må Daria jobbe ved siden av. Men dilemmaet hennes er den følgende selvmotsigelsen: For å få seg jobb trenger hun et svensk personnummer, men for å få et svensk personnummer må hun ha jobb i Sverige. Hun er derfor nødt til å ta diverse jobber svart, og etter hvert får hun det som skal bli hovedjobben hennes, som servitør på en indisk restaurant, uten kontrakt. Innehaveren Sanad lønner folkene sine etter nasjonalitet og desperasjonsnivå: Daria får mindre enn sine svenske kolleger, men mer enn asiatene, som kommer fra fattige land utenfor Schengen. Lavtlønte er de selvsagt alle i utgangspunktet.

På svensk heter boka «Wage Slaves». Hvorfor den har en engelsk tittel er ikke gjort helt klart; kanskje ganske enkelt fordi store deler av dialogen i første halvdel er på engelsk, kanskje for å markere forfatterens følelse av fremmedgjøring og utenforskap. Av åpenbare praktiske årsaker er den engelskspråklige originalfonten, som jeg antar at Daria skrev inn selv, uendret fra den svenske originalutgaven, Dette gir et litt underlig helhetsinntrykk, ettersom den norske fonten (dvs. den dialogen som er oversatt fra svensk til norsk) er mye renere og klarere. Den engelskspråklige fonten har mer personlighet, men det er likevel en lettelse å slippe den etter hvert som historien skrider fram; i store deler av boka er det nemlig tekstens innhold som er hovedpoenget.

Manifest Forlag har oversatt og utgitt boka på norsk, og jo lenger ut i handlingen vi kommer, jo tydeligere blir hvorfor nettopp de var interesserte i denne boka. Dette er god gammeldags fagforeningskamp, presentert på en direkte, noen ganger også ganske prekende og propagandistisk, måte, men levendegjort av serieskaperens personlige engasjement for saken. Misforstå ikke; Daria forteller om hele livet sitt i denne perioden, både jobb, venner, fester, kjærester, og fortrolige detaljer er det nok av.

Men å balansere mellom politiske og kunstneriske hensyn er ikke alltid like lett. Flere steder går det ut over komposisjonen, og historiefortellingen er ikke helt på det jevne. Alt tidlig i boka blir dette tydelig; i de første scenene ankommer Daria Malmø, finner et sted å bo og utforsker byen, alt i noenlunde jevn dramaturgisk rytme. Så kommer det første møtet med Mendi (som skal bli en viktig sosial støttespiller for henne) over en to sider lang vegg av tekst med massiv eksposisjon.  Slike er det flere av.  Boka har en rød tråd i form av perioden hennes som underbetalt servitør, og historien slutter på et velvalgt tidspunkt. Men for øvrig virker det som Daria bare formidler det hun husker, og hun legger lite vekt på konteksten.

Streken er moderne rufset, med mye skyggeerlegging og fyldig tusjing, og utpreget urban, godt tilpasset miljøet hun skildrer, med stiliserte figurer og til dels detaljerte bybilder. Stilen er gjennomført, og skaper den perfekte atmosfæren, skjønt hun er ikke like god på alle vinkler og positurer, og et par steder er det lett synlig.

Fra et rent litterært perspektiv er Lønnsslaver ikke blant de mest engasjerende selvbiografiske tegneseriene jeg har lest. Utvalget blir stadig større, og de fascinerende livshistoriene står i kø. Men Daria Bogdanska skal ha heder for at prøver å gjenskape det oppjagete livet hun førte på den tida med realisme, selv om det betyr at ikke alt henger så veldig godt sammen. Serieskaperen har hevdet at hun endte opp med denne serien fordi hun var for sliten til å finne på ideer til tegneserier, så hun bare skrev og tegnet om sitt eget liv i stedet. Og i livet henger ikke alle ting bestandig så godt sammen

 

Lønnsslaver
Av Daria Bogdanska
Oversatt av Ellen Engelstad
978-82-8342-054-8
200 sider
299 kr.
Forlaget Manifest

Les også:
Å gjøre virkeligheten til historier

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *