Bilder fra en utstilling

Frem til 22. april er det en utstilling i Tyskland som viser frem arbeidene til den tyskfødte serieskaperen Rudolph Dirks. Serienett har besøkt utstillingen, og her er noen inntrykk derfra.

Det har tatt over tyve år å få realisert Rudolph Dirks-utstillingen som akkurat nå står fremme på lokalmuséet Museumsinseln Lüttenheid i den nordtyske byen Heide. Det var i denne byen Rudolph Dirks ble født i 1877, og det var herfra familien utvandret til USA syv år senere. Det spesielle er at dette er den første utstillingen med fokus på tegneseriene til Rudolph Dirks, og den passer som en minneutstilling femti år etter at serieskaperen gikk bort.

En «The Captain and the Kids»-original av Rudolph Dirks fra 1938.

Rudolph Dirks skulle etter hvert bli en av de viktigste pionérene innen den niende kunstart. Hans tegneserie «The Katzenjammer Kids», som ble startet opp i 1897, var en av de første moderne tegneseriene med fast persongalleri og jevnlig publisering i amerikanske aviser. Rudolph Dirks var også en som kan tilskrives noen av tegneseriespråkets spesialiteter. Selv om snakkeboblen og tilsvarende grafiske elementer hadde vært brukt tidligere for å uttrykke tale, var Dirks en av de første til å bruke snakkeboblen aktivt. Snakkeboblene i «Katzenjammer Kids» inspirerte andre serieskapere, og etter hvert fikk snakkeboblen den rollen den har fått innen tegneserien.

Fra en tidlig søndagsside med «The Katzenjammer Kids» av Rudolph Dirks. Denne er datert 12. november 1899.

Også andre elementer innen tegneseriens formspråk blir tilskrevet Rudolph Dirks. For eksempel var Dirks aktiv med å bruke fartsstreker for å vise bevegelse og retning. Det er også vanlig å knytte Dirks til bruken av tegnede sager for å vise at en tegneseriefigur sover.

Tre søndagssider med «Katzenjammer Kids» fra utstillingen i Heide.

Det er ikke like godt kjent her til lands at Rudolph Dirks hadde en bror som også kan regnes som en pionér innen den niende kunstart. Gus Dirks var yngre enn Rudolph, og etter at Rudolph Dirks flyttet til New York i 1896, flyttet Gus Dirks etter. Gus Dirks arbeidet som assistent på «Katzenjammer Kids» for Rudolph Dirks, og da Rudolph Dirks var i militæret under den spansk-amerikanske krigen i 1898 var det Gus Dirks som hadde eneansvaret for tegneserien. Men Gus Dirks var mer enn å være assistenten til broren. Han tok også illustrasjonsoppdrag for aviser og ukeblader, og etter hvert laget han også sin egen tegneserie til amerikanske søndagsaviser. «Bugville» var et satirisk blikk på samtiden med insekter og andre kryp som hovedpersoner. Det ble en populær tegneserie, og da Gus Dirks døde i 1902 ble den videreført av andre tegnere.

Utdrag fra en «Bugville»-original av Gus Dirks.

Utstillingen i Heide viser også frem andre sider ved tegneserier enn bare «The Katzenjammer Kids». Siden utstillingen har en vitenskapelig forankring, er det viktig å vise frem elementer fra tegneseriens historie. Dermed kan man også se  før-tegneserier. «Max og Moritz» av Wilhelm Busch har en naturlig plass, men det er også utstilt såkalte bilderbogen. Dette er tegnede bildefortellinger, og mange av dem vil helt klart falle inn som tegneserier ut fra definisjoner som vektlegger bilder i sekvenser.

Eventyret om Snehvit hentet fra en bilderbogen-utgivelse fra 1800-tallet.

Det er naturlig at en utstilling med fokus på Rudolph Dirks viser frem både avissider og originaler. Avissidene er i hovedsak «Katzenjammer Kids»-sider fra før 1913. Etter dette overtok Harold Knerr «Katzenjammer Kids»-tegneserien, mens Rudolph Dirks laget sin variant som fikk navnet «The Captain and the Kids». Mesteparten av de utstilte originalene stammer fra Rudolph Dirks’ arbeid med «The Captain and the Kids», men det er også utstilt en rekke originaler laget av John Dirks, som fortsatte tegneserien etter faren. Før den tid var han Rudolph Dirks’ assistent.

«The Captain and the Kids»-originaler fra 1960-tallet signert Rudolph Dirks. Etter alt å dømme er det John Dirks som har laget dem.

Heldigvis har kurator Benedikt Brebeck og hans kolleger ikke utelatt historien om «Katzenjammer Kids» etter Rudolph Dirks. I utstillingen finner vi originaler av både Harold Knerr og Joe Musial, og det er også utstilt ulike hefter og bøker med tegneserien.

Utsnitt fra en «Katzenjammer Kids»-original av Harold Knerr. Denne var opprinnelig publisert 1. oktober 1939.

En spesiell, lokal godbit var det også plass til i utstillingen. I likhet med Rudolph Dirks, kom den tysk-amerikanske serieskaperen Wilhelm Heinrich Detlev Koerner også fra det som i dag er den tyske delstaten Schleswig-Holstein. Koerner laget også tegneserier, og han er mannen bak den tidlige superhelttegneserien «Hugo Hercules». I utstillingen kunne man se eksempler fra «Hugo Hercules» publisert i den amerikanske avisen Chicago Tribune fra 1902 og 1903.

Fra en søndagsside fra 1902 med «Hugo Hercules» av Wilhelm Heinrich Detlev Koerner.

Det er en imponerende utstilling, og det er spennende å se originale søndagssider av både Rudolph Dirks, John Dirks og Harold Knerr. I tillegg er utstillingen godt presentert i utstillingslokalene, og det er flott at det er et fokus også utover Dirks og «Katzenjammer Kids». Men selve rosinen i pølsen er utstillingskatalogen. Den inneholder mye og godt artikkelstoff om både tegneseriene, Rudolph Dirks, Gus Dirks, John Dirks og Harold Knerr. I tillegg reproduserer den en samling av originaler og avissider fra utstillingen, slik at utstillingen vil vare lenge for en besøkende.

Detalj fra en «Captain and the Kids»-original av Rudolph Dirks fra 1948.

Les mer om utstillingsåpningen hos Serienett: http://serienett.no/serienett/med-rudolph-dirks-i-sentrum/

Utstillingskatalogen er utgitt av forlaget Ch. A. Bachmann. Her er forlagets presentasjon av katalogen: http://www.christian-bachmann.de/b_dirkskat.html

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *