KVA ER SERIEFERIE?

Tore Strand Olsen og Berit Petersheim tenker lenger enn berre til Serieteket. Dei vil gjere 2018 til SerieFeries år.

eit seminar som blei arrangert i samband med Seriefest i november 2017 var det at serieskapar og kurshaldar Tore Strand Olsen, samen med dagleg leiar for Serieteket, Berit Petersheim, kunngjorde planane for eit ambisiøst kursprosjekt. SerieFerie er meint å vere eit teikneseriekurs for barn og unge som ikkje reiser vekk i skuleferiane.

Berit Petersheim på Seriefest

Petersheim har begynt å sende ut invitasjonar og informasjon om SerieFerie til bibliotek, kulturhus, fritidsklubbar og liknande institusjonar. Dei som måtte vere interesserte får tilsendt kursmateriell, og initiativstakarane håper at dei første SerieFerie-kursa kan vere klare til sommarferien 2018.

Det dei kan tilby interessentane, i tillegg til kursmaterialet, er kontakt med profesjonelle kurshaldarar, teikneseriehefter og tilbod om publisering av dei resulterande teikneseriane på nett, Til det sistnemnte føremålet ønskjer Olsen og Petersheim å opprette ein SerieFerie-nettstad. Arrangørane må sjølve søke om middel til å arrangere kurs og til å lønne kurshaldarane.

I fjor ga Tore Strand Olsen som kjent ut «Tegn Serier!», ein grunnleggande innføring i korleis ein lager teikneseriar. I år han eit skritt vidare med sine pedagogiske prosjekt,

Målet er vidare å involvere så mykje som mogeleg av Teikneserie-Norge. I byar som Oslo, Bergen, Stavanger, Kristiansand og Mosjøen (kanskje etter kvart også Trondheim, Tromsø, Bodø og Akkerhaugen) finst det miljø for serieinteresserte og/eller serieskaparar. SerieFerie ønskjer å samarbeide med desse miljøa. I 2018 er det dessutan planar om å presentere SerieFerie på så mange festivalar som mogeleg, inkludert OCX, Raptus, Comnicon, Stribefeber, Seriefest og Mosjøen Comix Con (med førehald om at alle desse vert arrangert etter planen i år).

SerieFerie er ein måte å gjere Seriefest nasjonalt på, forklarte Tore Strand Olsen på Seriefest-seminaret i november. Han legg ikkje skjul på eit av siktemåla med SerieFerie er å opprette eit nytt antologiblad med teikneseriar for barn og unge. Tidlegare var han involvert i «Propell», eit stranda forsøk på å opprette eit barneblad med nye, norske barneseriar (det resulterte i ei enkelt bok, i 2006). Bladet som Olsen og Petersheim ser for seg, skal kome ut tre gonger i året, til haust, vinter, og sommarferien, men kjem etter alt å døme ikkje til å trykke kursseriar. I staden ser han for seg at dei skal innehalde seriar laga av profesjonelle serieskaparar. Men bladet skal også ha seriar av nye talent, og bidrag frå lesarane, i form av t.d. historiar og manus skrive av barn, og teikna av profesjonelle serieskaparar. Her skal det ikkje nølast lenger enn strengt nødvendig: Eit prøvenummer kjem til sommarferien 2018, og første ordinære utgåva kjem til haustferien.

«Bloksberg» var ein av to seriar som Tore Strand Olsen var involvert i med Propell-prosjektet

Alle teikneserieblad for barn er merkevarer i dag, ingen er norske, forklarte Tore Strand Olsen på Seriefest. – Norske teikneseriebøker for barn finst, men ikkje blader. Er det mogeleg å konkurrere med Donald Duck?

Draumen om eit heilnorsk teikneserieblad for barn er altså ikkje lagt daud ennå.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *