Norske seriar dominerer

Alle vil ha Pondus, men kva elles går i norske aviser per av i dag? Er teikneseriane på veg ut, eller held lesarane (og redaktørane) fast ved favorittane sine? Vi har sett på tala for teikneseriesidene.  

Denne gjennomgangen av seriar i norske aviser er basert på tal frå 2016, så Serienett tek førehald om endringar. T.d. slutta Bergens Tidende med søndagsutgåva med utvida teikneseriesider same året, noko som ikkje er reflektert i tala. Tala betyr heller ikkje alltid at serien er i avisa kvar dag; i nokre tilfelle går den berre i helgeutgåvene.

Kor profilert ein teikneserie er har sjølvsagt ikkje berre med talet på aviser å gjere heller, men også kva aviser går i. Opplagstala (som også er frå 2016, så her er det igjen førehald om endringar) viser at den mest selde avisa er Aftenposten, som er den einaste med eit sekssifra opplag (147 000).  Eit godt stykke bak, men på ein suveren andreplass finn me VG (93 000), og endå eit godt stykke bak er Dagbladet og dei største regionsavisene (45-55 000). Adresseavisen er den tredje mest selde norske avisa (og dermed den mest selde regionsavisa) takka vere ei relativt låg opplagssenking.  Dei fleste avisene har si eiga ordning når det gjeld redigering av teikneseriesida, men Adresseavisen og Stavanger Aftenblad er fullstendig samkjørte.


Moderne norske
Dei tre øvste seriane på lista har det til felles at dei er moderne norske (her definert som oppstått på 90-talet eller seinare) og at dei er ganske suverene. Ikkje overraskande tronar Pondus øvst på lista med 51 aviser, langt framfor andreplassen Nemi med 33 aviser. Men også Nemi er ganske suveren, med ti aviser meir enn tredjeplassen,  Lunch. Like under Lunch begynner det å bli litt trongare på pallen, men Børge Lunds kontorserie ligg også langt framfor dei neste norske seriane på lista, som er Rutetid med ni* aviser, Hjalmar og Kollektivet** med åtte kvar og Firekanta med seks*. Nils Axle Kanten og Torbjørn Lien har altså skaffa seg ein ganske trygg posisjon i midten av det norske stripe-og rutehierarkiet. Topp tre har Dagbladet som si viktigaste riksavis og Bergens Tidende og Adresseavisen som sine viktigaste regionsaviser.

Radio Gaga går i to aviser (inkl. Aftenposten), mens moderne norske stripeseriars søtladne stesøsken, Barnas Planet, går framleis i fire aviser. Norske stipeseriar som har fast plass i i alle fall ei avis inkluderer Oppgulp, Eon, Helt Nils, Fagprat, Skarpe Kanter, Trendz, Nobelkomiteen, Ting Jeg Gjorde og Dagbladets gjesteserie.


Amerikanske
Den langvarige dominansen til amerikanske stripeseriar blei gradvis redusert i norske aviser gjennom 00-talet. Plassen til teikneseriar i norske aviser vaks jo ikkje, så etter kvart som Pondus og Nemi blei suksessar som alle ville ha i sin eiga avis, måtte nokre av dei gamle seriane vike. Då andre norske teikneseriar dukke opp i kjølvatnet av desse, blei spelerommet til gamle, amerikanske favorittar ytterlegare redusert.

Men nokre redaksjonar held stadig fast ved eit par av sine favorittar. Hårek går i 20 aviser og Fantomet i 13. Men den mest trykte amerikanske stripeserien av i dag er faktisk av langt nyare dato: Zits går i 22 aviser, inkl. Aftenposten, og er dermed den fjerde mest trykte serien i norske aviser per av i dag. Billy går i sju aviser, men ingen av dei store riks-eller regionsavisene. Andre populære amerikanar er sterkt redusert: Tommy & Tiger’n og Al Taliaferros Donald Duck har fire, Ernie og Lagunen tre, Pels & Poter, Knøttene og Dilbert to. Dagsavisen, som rett nok ikkje hadde den beste teikneseriesida til å begynne med, men som framleis har ei god dekking av teikneseriesaker, er redusert til berre å trykke Ernie.


Tradisjonelle norske
Også gamle og meir eller mindre gode norske teikneseriar har vorte nøydde til å stille plassane sine til rådigheit for yngre krefter. Nationen var lenge den fremste pådrivaren for å bevare og resirkulere dei gamle, norske stripeseriane, men i dag er det berre Jens von Bustenskjold igjen av seriesida deira. Bustenskjold tviheld på plassen sin i seks aviser totalt, mens Dagros går i tre og Professoren i to.


Nordiske
Som venta er Rocky den mest populære svenske serien med seks aviser, men Zelda ligg hakk i hæl med fem. Kellermannen og elgen Helge finst framleis i to norske regions-og lokalaviser kvar. Lille Berlin er ute av Dagbladet, men inne i iTromsø. Danske seriar har ikkje same status, men Klassekampen held fast ved Statsministeren, og VG trykker dagleg to seriar av den same danske duoen Wullf & Morgenthaler: Wumo og Truth Facts.

Oppsummert
Utviklinga sidan seint nitti-tal har gått i retning av fleire nye norske teikneseriar i norske aviser. Sjølv om nokre få titlar dominerer, kjem det langsamt nye norske seriar til. Dagbladet står framleis i ei særstilling når det gjelder formidling av moderne norske og svenske stripeseriar, og presentasjon av nye.  Amerikanske seriar har mista sin dominerande stilling, men dei 3-4 aller mest populære held det framleis gåande i fleire aviser over heile landet. Jamt over er det blitt færre reprisar i norske aviser: Dei gamle, «tradisjonsrike» norske teikneseriane er nesten borte. Amerikanske teikneseriar som også berre finst som opptrykk, er blitt tilsvarande marginaliserte.  Spalteplassen til teikneseriar er blitt mindre, særleg i lokalavisene, men også mange større aviser, men «alle» vil ha dei mest populære norske teikneseriane, og set difor av litt spalteplass. I nokre få tilfelle betyr det at berre er Pondus får komme på trykt, men vanlegvis er det plass til fleire

Takk til Strand Comics for levering av statistikken som ligg til grunn for denne artikkelen

*Oppdatert tal etter nedlegginga av BT søndag

**Basert på ny informasjon, korrigert frå tidlegare tal

7 tanker om “Norske seriar dominerer

 1. Bra artikkel! Men til slutt står det: «Takk til Strand Comics for levering av statistikken som ligg til grunn for denne artikkelen.» – Er det ikke litt tvilsomt å basere en slik oversikt på EN aktør i markedet?

 2. hei, Haakon,
  Hvis du tviler på tallene, kan du godt få oversikten tilsendt med alle detaljer og gå igjennom den selv for å sjekke. Hvis du gidder. I bytte mot at du selvsagt sier i fra om noe ikke stemmer!
  Statistikken serienett har fått (etter at de etterspurte den nettopp som deg for å ettergå den) er detaljert til hvilke serier hver avis har, og så summert opp, så det er lett å sjekke opp mot de enkelte avisers seriesider.
  Noen endringer har det vært i løpet av det siste året, men neppe noe dramatisk, så vidt vi vet.
  Har Bulls/EuropaPress-konsernet eller noen andre tilsvarende oversikter de ønsker å dele, er det helt topp og ikke oss i mot.

  1. Hei Håkon,
   Jeg tviler ikke på at tallene fra Strand Comics vedrørende deres egne serier stemmer, men når det ikke hentes inn tilsvarende tall fra andre leverandører, blir det lett skjevt.

 3. hei, Haakon,
  Da har du nok misforstått litt. vi har som nevnt levert en oversikt (vi allerede hadde laget) på Serienetts oppfordring over hvilke serier som går i hvilke aviser, det inkluderer naturlig nok både våre egne serier og andres serier. dette er enkelt å kontrollere ved å sjekke lista opp mot hver enkelt avis sin serieside.
  det som kan ha skapt forvirring, og som vi skal svare nærmere på, er at vi kun har kartlagt serieutvalget i de ca tredve største avisene i landet, ikke i alle ca 200 som finnes, det var en stor nok jobb som det var.
  og vi synes nok det er dekkende nok, da mange mindre aviser kun har 2, 1 eller ingen serier, og kommer ut kun 1-3 dgr i uka.
  det er mest de større avisene som har en hel serieside med 3-6 serier pr dag/utgave.
  derfor kan det være at noen serier også går i mindre aviser som ikke er med på denne lista, det gjelder i mange tilfeller også våre egne serier.
  forøvrig tror jeg ikke Bulls/EP har tid og lyst til å lage og levere ut tilsvarende lister. men ingenting er bedre enn om de gjør det, vi har ingen interesse av at ikke tallene som brukes i en slik diskusjon er så korrekte og fyllestgjørende som mulig.

 4. En rettelse.
  Vi har kartlagt de 74 største avisene, ikke de 30 største.
  men det er altså fortsatt ganske mange mindre aviser, som regel med færre enn 5 dagers publiseringstakt pr uke, som ikke er med.

 5. Takk for en innholdsrik og viktig artikkel, godt jobbet.
  Haakon har noen poeng her, tviler f.eks på om Fantomet går i kun 13 aviser, mine kilder sier noe annet. Så man bør unngå at disse tallene blir enerådende som en slags fasit.

  Savner for øvrig Andy Capp (som runder 60 i år, og som var blant de aller mest populære avisseriene i Norge på 60-tallet, på Topp 3). Burde ikke den gode briten Andy blitt tilgodesett med et julehefte i år, Haakon?

  Noe annet som er positivt feil er at avisene i dag har mindre spalteplass til rådighet for tegneserier, da sett i forhold til formatet publikasjonen foreligger i. Det har festet seg et inntrykk av avisene gjennom flere tiår har krympet stripene slik at de nesten ikke er leselige. Da har jeg gledelige nyheter å melde: Trenden er begynt å snu (på samme måte som vinyl er på full fart tilbake):

  Noen gode eksempler er Drammens Tidende, Sunnmørsposten, Harstad Tidende og Tromsø. Disse har satt av en helside til tegneserier i sin fulle høyde og bredde. De største stripene måler ca. 24 x 7 cm!!! Finn frem målestokken og sjekk selv hva dette innebærer. Tror Serienett ville fått sin fulle hyre med å gjengi stripene i naturlig format her.

  Eller gledelig at DUNCE av Jens K Styve på vei inn i flere norske aviser.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *