En Epix vandring

Horst Schröder er for lengst skrevet inn i svensk tegneseriehistorie. Nå er Schröder og forlaget Epix fokus for standardverket «Serier för vuxna».

Alle fotografier av Kristian Hellesund.

Det er mange likheter mellom tegneseriens historie i Sverige, Norge og Danmark. Enkelte forlag var multinasjonale og satset på utgivelser i flere land, mens andre forlag samarbeidet på tvers av landegrensene. Dermed kunne man drive samtrykk for å holde produksjonskostnadene nede, og store deler av tegneseriemarkedet bestod av utgivelser som var like i alle tre landene.

Men særegenheter finnes i hvert av de skandinaviske landene. Mens man på 1970-tallet kunne se et stort antall samproduksjoner der forlag som Williams, Atlantic og Semic satset på massemarkedstitler som Tarzan, Pellefant, Bamse og Edderkoppen i flere nordiske land, hadde Horst Schröder en tanke om å vise frem smalere tegneserier for et mer voksent publikum.

I tillegg til en rekke album og spesialutgivelser, var det lenge titlene Epix og Pox, med ulike tegneserier for voksne, som stod i sentrum. Noe var hentet fra franske Metal Hurlant, mens andre tegneserier stammet fra amerikanske Fantagraphics og ulike forlag i Italia og Spania. Her var det tegneserier i realistisk stil, undergrunnsstil og mer kunstneriske eksperimenter. Horst Schröder var ikke redd for å blande ulike stiler i bladene, og Pox var den mer eksperimentelle av de to titlene. I tillegg tok han for seg genrer som i liten grad var kjent i Sverige. Her kunne man lese feministiske tegneserier, tegneserier med LBGT-orientering og sterkt politiske tegneserier allerede tidlig på åttitallet. Erotikk og vold var også en del av blandingen, og salgstallene var ikke alltid noe å skryte av. Forlaget Epix var derfor også nødt til å tenke på bunnlinjen, og en satsing på pornografiske tegneserier ga både penger i kassen og oppmerksomhet i mediene.

Robert Aman er professor i pedagogikk og kjent for sin forskning på tegneserier. Han har skrevet flere bøker om tegneserier samt en rekke artikler om den niende kunstart for blant annet Bild & Bubbla og The Comics Journal. I sin nyeste bok, “Serier för vuxna”, ser han nærmere på forlaget Epix og Horst Schröder. Boken kom i salg i mai, og den ble presentert både på Uppsala Comix, Stockholm Internationella Sereifestival (SIS), og på et digitalt arrangement i forbindelse med Tegneseriens Dag.

Til “Serier för vuxna” har Aman intervjuet nærmere åtti mennesker med ulik relasjon til Horst Schröder og Epix, i tillegg til Schröder selv. Noen arbeidet sammen med ham i forlaget, andre hadde kontaktpunkter med ham på viktige tidspunkt for forlaget, mens andre igjen tilhører konkurrerende eller samarbeidende forlag. Historien om forlaget Epix og Schröder er full av konflikter og spesielle situasjoner, og blant ingrediensene er søksmål, uenigheter om honorarer, barnebortføring(!) og ytringsfrihet.

Robert Aman har valgt å la kildene snakke for seg. Hver kilde kommer frem med sine fortellinger og synspunkter før forfatteren lar en annen kilde komme med sitt. Dette er en bok som i mindre grad inkluderer Robert Amans stemme. Han har en introduksjon til boken med generelle trekk og noen få analyser, ellers er dette intervjuobjektenes bok. Innimellom henviser en kilde til påstander som tidligere er fremsatt i boken. Dette grepet lar leserne gå i dybden på utsagn og veie dem mot hverandre.

Boken er inndelt i kapitler som følger Horst Schröder fra barndommen i Tyskland på 1940- og 1950-tallet frem til dagens Epix Förlag. Underveis møter vi Schröder som ny i Sverige på syttitallet, som redaktør for Bild & Bubbla, som forsker, som tegneserieviter (med blant annet to bøker utgitt på norsk på åttitallet) og som forlegger og redaktør. Leserne får innblikk i hverdagslivet på redaksjonen, konflikter internt og eksternt og blikk på tegneserie-Sverige gjennom flere tiår. Boken er gjennomillustrert med både fotografier, forsider og tegneserier. Videre er det gitt plass til enkelte selvbiografiske tegneserier med handling fra forlaget.

“Serier för vuxna” er et utmerket stykke tegneseriehistorisk arbeid. Bruken av intervjuene i boken er forbilledlig, og gjør at boken blir stående igjen som en spennende kildesamling for fremtidige tegneserieforskere. At Aman i tillegg har gjort et glimrende innsamlingsarbeid av fotografier, illustrasjoner og tegneserier til boken, skal han ha mye ros for. Bruken i boken, der illustrasjonene utdyper utsagn i intervjuene er strålende. Dessuten er dette en bok som er vanskelig å legge fra seg; Aman har disponert den slik måte at hvert kapittel leder inn i det neste. I tillegg kommer det frempek i intervjuene som gjør at man bare må lese videre.

Robert Aman har levert en viktig dokumentasjon av svensk tegneseriehistorie. Med denne boken, samt bokserien som Seriefrämjandet har gitt ut om svensk tegneseriehistorie, ligger svenskene langt foran mange land med å dokumentere den niende kunstart i hjemlandet. Amans arbeid i “Serier för vuxna” er i tillegg lettlest og godt satt sammen, og emnene rundt Horst Schröder og forlaget Epix er interessante og avspeiler viktige aspekter rundt tegneserien.


Serier för vuxna : Epix och den svenska serierevolutionen
Av Robert Aman
272 sider
389 kr.
Lystring

Forsidebilde: Robert Aman på Uppsala Comix.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *