Tidsskrift for norsk tegneserieliv

Om Serienett

Serienett gir deg siste nytt om norske tegneserie-utgivelser, anmeldelser og andre tegneserierelaterte nyheter. Nettsiden drives og redigeres av Trond Sätre.

Serienett er støttet av Norsk Kulturråd og Bergen kommune.
Norsk Kulturråd
Bergen kommune

Har du tips? Send e-post til trond@serienett.no. Sjekk også ut Serienett på Facebook. En del stoff publiseres kun der, og det er til stadighet gode og interessante menings-utvekslinger om tegneserier på Serienetts Facebook-gruppe.

Søk i Serienett

RSS / Atom

Annonser


Raptus Comics Festival Oslo Comics Expo Deichmanske Serietek

DYSTERT UBEHAG (21.06.14 )

Håvard S. Johansen gjør noe uvant for norske tegneserier i «Stumtjener». Det er en krevende bok med fokus på flere eksistensielle tema.

Av: Kristian Hellesund

Det er sjeldent en ny, norsk tegneserie oppleves som et knyttneveslag i mellomgulvet, noe ubehagelig og en oppvåkning på samme tid. «Stumtjener» av Håvard S. Johansen er en slik bok. Johansen tar i tre historier for seg ulike trekk ved det å være menneske, og han velger å skildre dette både i realistiske settinger, en og annen dose fantastiske innsmett og ren apokalyptisk science fiction.

Det visuelle er det mest slående. Håvard S. Johansen har valgt en røff, skisseaktig stil i svart og hvitt. Gjennom streker, skygger og svarte felt bygger han opp innholdet i utgivelsen. Dette slår an tonen, for det dystre er det gjennomgående i boken.

Den første fortellingen handler om en mann som plutselig opplever at en svart sky blir en del av livet hans. Skyen tar mer og mer plass, og etter hvert er det den som setter rammevilkårene. Selvsagt er Johansen i metaforenes rike her, og de dystre skildringene hans av angst, nevrotiske trekk og ufullkommenhet er tung og medrivende lesning. Serieskaperen maner frem følelsen av uro og negative stemninger i en symbiose mellom de røffe tegningene og en til tider lyrisk fortellerstemme.

Den andre fortellingen er en kjærlighetshistorie om både forelskelse, besettelse, tap, usikkerhet og fremmedgjøring. Vi følger en kvinne gjennom livet og flere viktige veivalg. Nok en gang finner vi det dystre som noe gjennomgående, men Håvard S. Johansen bruker også plass på håpets muligheter og forståelsens kunst.

Den siste fortellingen er en uhyggelig fremtidsvisjon som viser gruppeprosesser i en lineær utvikling under ulike scenarier. Der Johansen drøfter individets styrke og kollektivets svakheter, trekker han også frem avskygninger mellom disse ytterpunktene. Resultatet er både en hyllest av menneskets muligheter og en konstatering av dets ufullkommenhet.

Håvard S. Johansens vandring i filosofi kombinert med en førstepersons narrativ form skaper et krevende møte mellom boken og leseren. Johansen serverer i «Stumtjener» et rammeverk som er knaggene leseren skal bruke for å forstå utgivelsen. Det er her «Stumtjener» viser sin storhet, der den bygger opp under en medskaping. Serieskaperen selv legger i tillegg inn tvetydigheter og fasetter som skaper rom for tolkning av både handling og symbolikk på flere plan.

«Stumtjener» er et imponerende stykke arbeid. Håvard S. Johansen har lenge vært en interessant serieskaper her hjemme, men her har han laget noe unikt som legger listen høyt for neste utgivelse. Anbefalt!

«Stumtjener»
Av: Håvard S. Johansen
ISBN 978-82-92226-41-4
200 sider
250 kroner
Jippi forlag

Anmeldelsen er tidligere trykt i Lyderhorn 13. juni 2014.

divider
  Textile Hjelp

<- Eldre | Nyere ->

Siste kommentarer
Trond Sätre (ROCKY NETTOPP NÅ – 100!!)
håkon strand (ROCKY NETTOPP NÅ – 100!!)
Jostein Hansen (TEGNESERIER SOM SAKPROSA)
IpComics (FANTOMET NETTOPP NÅ - DEN TOMME TRONEN)
Bjoulv (FANTOMET NETTOPP NÅ - DEN TOMME TRONEN)
Thomas Askjellerud (FANTOMET NETTOPP NÅ - DEN TOMME TRONEN)
Jostein Hansen (FANTOMET NETTOPP NÅ - DEN TOMME TRONEN)
arild (FANTOMET NETTOPP NÅ - DEN TOMME TRONEN)
Paul Andreas Jonassen (FANTOMET NETTOPP NÅ - DEN TOMME TRONEN)
arild (FANTOMET NETTOPP NÅ - DEN TOMME TRONEN)