Elementær kvinnekamp

Breen og Jordahl putter det «internasjonale» i den internasjonale kvinnedagen.

Serieskaperduoen bestående av forfatter/spaltist Marta Breen og serietegner Jenny Jordahl har tidligere gitt ut tre bøker om kvinnekamp: Debattbøkene «F-ordet: 155 grunner til å være feminist» (2015), «Den Store Rumpefeiden» (2016) og deres første rene tegneseriebok, «60 damer du skulle ha møtt» (2016). Alle disse titlene ble utgitt på Manifest Forlag og fokuserer på norske forhold både i fortid og nåtid. Når Breen/Jordahl melder overgang til Cappelen Damm med «Kvinner i Kamp» er det internasjonal kvinnesakshistorie som står i fokus. Serieskaperne innrømmer at overgangen til et mer innflytelsesrikt forlag har sammenheng med et ønske om å nå lenger ut med denne boka, og har allerede planer om å ta «Kvinner i Kamp» med til årets bokmesse i Frankfurt.

Boka er en oppsummering av noen hovedpunkter i kvinnebevegelsens historie, og grovt sett kan den deles inn i de følgende kapitlene:

  • Kvinnekamp kombinert med slaverimotstand i USA
  • Opplysningstiden
  • Suffragettene i Storbritannia
  • Ad Táhirih – Den første kvinnesaksmartyren
  • Sosialismen i kvinnebevegelsen
  • Prevensjon og abort
  • En kort og generell gjennomgang av kvinnekampens triumfer i nyere historie
  • «Fri kjærlighet», som i dette tilfellet betyr homofiliens historie.
  • Malala
  • Oppsummering

 

Som en forstår er det snakk om ganske elementære ting. I Breen/Jordahls tidlige bøker har de fokusert på kvinnekamp i Norge, og sto dermed fritt til å gå mer i detalj og lete opp kuriositeter. I en internasjonal gjennomgang har de blitt nødt til å legge mer vekt på det essensielle. At deler av stoffet kan være kjent fra før er selvsagt ingen grunn til å spolere helheten. Boka retter seg spesielt mot ungdom, men med unntak av noen få akademikere vil enhver leser, uansett alder, finne i hvert fall noe de ikke visste fra før.

Når det gjelder prioriteringen av stoffet så har suffragettene fått ekstra mye plass – Du skjønner hvorfor når du leser den.  At den sosialistiske kvinnebevegelsen har fått et eget kapittel kan ses på som en naturlig følge av Breen/Jordahls bakgrunn fra Manifest Forlag, men den delen av historien har ikke fått særskilt mye plass i forhold til resten (og serieskaperne påpeker at kvinnebevegelsen begynte i borgerskapet). Presentasjonen er likevel i tråd med tradisjonelle feministiske prioriteringer, og mange kunne nok ønske at boka gikk litt mer i dybden når det gjelder kvinners kår i den islamske verden, selv om to sentrale skikkelser fra denne delen av verden – Ad Táhirih og Malala – er tilgodesett med egne kapitler.

Uansett så er «Kvinner i Kamp» svært pedagogisk, og med en annen tegner kunne dette lett blitt ganske tørt og prekende. Jenny Jordahl derimot, gir kvinnehistorien liv. Streken hennes er fortsatt en smule naivistisk, men har blitt mer detaljert siden «60 Damer», med mer distinkte karakterer og flere bakgrunner. Men aller viktigst, nå som før, er den lekenheten og varmen som hun formidler gjennom tegningene sine, selv i de mer alvorstunge scenene. Jordahl har en egen lun humor, som kommer til uttrykk, ikke nødvendigvis gjennom punchlines, men mer gjennom ansiktsuttrykk og kroppsspråk. Akkurat som i «60 Damer» er det riktignok tendenser til at hun haler ut bokas lengde ved hjelp av helsider.

Med «Kvinner i Kamp» føles det som om Breen/Jordahl på mange måter går tilbake til utgangspunktet. Underholdningsverdien er redusert til fordel for å fremme et mer grunnleggende feministisk budskap, tilpasset den oppvoksende slekt. Dette er en kombinert lærebok og kampskrift, en bok som vil mye, men som også kan underbygge den viljen med en solid presentasjon.

Kvinner i kamp – 150 år med frihet, likhet, søsterskap
Skrevet av Marta Breen, tegnet av Jenny Jordahl
ISBN 9788202559410
128 sider
299 kr. (veil.)
Cappelen Damm

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *