125 år med Katzenjammer Kids

På dagens dato er det 125 år siden Knoll og Tott var på trykk første gang. Vi ser litt på tegneserien og personene rundt.

Katzenjammer Kids er verdens første, moderne tegneserie. Den ble første gang trykt i avisen New York Journal 12. desember 1897, og det betyr at tegneserien i dag fyller 125 år. Men selv om vi her i Norge har hatt mye av Knoll og Tott på trykk i ukeblader og julehefter, så betyr det ikke at vi kjenner tegneserien så godt. Strengt tatt kjenner vi både karakterene, tegneserieskaperne og de opprinnelige tegneseriene mye dårligere enn man skulle tro.

Tegneserien ble til etter at Rudolph Dirks hadde fått et oppdrag om å lage bildefortellinger inspirert av Max og Moritz. Dirks var av tysk avstamning, og han var født i byen Heide i Schleswig-Holstein. Som syvåring flyttet han med familien til USA i 1884, der faren John Henry Dirks allerede arbeidet som møbelsnekker. Han laget interiør til luksuriøse tog i USA.

En av de første Katzenjammer Kids-søndagssidene av Rudolph Dirks. Den er datert 16. januar 1898 og viser styrken til Rudolph Dirks til å skildre forløp uten ord.

Det var ni barn i Dirks-familien. Både Rudolph og broren Gus ble tegnere. Begge fikk tidlig suksess med arbeidet de gjorde, og de tegnet både tablåer, vitsetegninger og tegneserier for aviser og vittighetsmagasiner. Gus var rundt 1900 en større stjerne enn Rudolph. Han var også en pioner innen funny animal-tegneserier. “Bugville” var en stor suksess – både som vitsetegninger, ensidere i amerikanske søndagsaviser og som tegneserier.

Både Rudolph og Gus Dirks var med på å forme den nye kunstarten. Begge drev med tidlige forsøk med det som i dag er typisk for tegneseriens formspråk, og begge brukte tidlig snakkeboblen som element for å vise tale. Rudolph Dirks regnes også som skaperen av visuelle elementer som for eksempel streker for å vise fart og bevegelse, stjerner for å vise smerte samt ulike onomatopoetikon for å få frem et ekstra auditivt inntrykk for leseren.

Mange regner Rudolph Dirks som en av snakkeboblens opphavsmenn i den moderne tegneserien. Dette er en av de første snakkeboblene fra en Dirks-tegneserie. Tegneserien er gjengitt fra mikrofilm og fremstår derfor i svart/hvitt. Den var trykk i amerikanske aviser 10. september 1899.

Gus Dirks gikk tidlig bort. Han begikk selvmord som 21-åring i 1902. Mens samtidige avisutklipp legger vekt på at Gus Dirks var preget av arbeidet som tegner og at det ga ham psykiske problemer, var virkeligheten knyttet til familien. Gus Dirks hadde hatt et forhold med Rudolphs kone, og i dokumentarfilmen “Katzenjammer Kauderwelsch” fortelles det at det var grunnen til at han drepte seg selv.

Gus Dirks laget både vitsetegninger og tegneserier med insektkarakterene sine under tittelen «Bugville». I denne tegningen datert 3. februar 1901 viser han også tilknytningen til Tyskland ved at noen av insektene roper «Schleswig Holstein» når de skåler.

Filmen forteller også om en oppvekst for brødrene i en familie der det både var hyggelige og mindre hyggelige stunder. Det er en grunn til at Knoll og Tott stadig får juling i tegneseriene; brødrene Dirks hadde opplevd det selv gjennom en voldelig far. Ja, de hadde gode og morsomme stunder, og det preger også arbeidet til begge brødrene. Samtidig kan voldelige uttrykket i Katzenjammer Kids føres tilbake til opplevelser i oppveksten i Dirks-familien.

Katzenjammer Kids var på dette punktet en stor suksess i USA. I tillegg til tegneserier i amerikanske søndagsaviser, ble det utgitt flere samlebøker, og laget adapsjoner. Katzenjammer Kids ble etter hvert både teater og animasjonsfilmer. Rudolph Dirks ble en holden mann. Han hadde gode inntekter på tegneserien, og etter at han hadde giftet seg på ny, bestemte han seg for å ta en lengre ferietur i Europa. Det likte ikke oppdragsgiverne i Hearst-konsernet, og de krevde at han skulle lage et års forråd med søndagssider før han kunne reise. Rudolph Dirks begynte på arbeidet, men etter hvert fant han ut at han bare reiste likevel. Dermed er noe av produksjonen av Katzenjammer Kids fra vinteren 1912/1913 laget på reisefot i Europa.

Et eksempel på Rudolph Dirks’ tidlige tegneserieeksperimenter. Denne søndagssiden datert 25. mars 1900 er også en kalender.

Inn i denne konflikten mellom Hearst-konsernet og Rudolph Dirks, valgte Dirks å skrive under kontrakt med Hearsts viktigste konkurrent, Pulitzer-konsernet. Konflikten tiltok, og den endte opp i rettsvesenet. Der gikk saken helt til amerikansk høyesterett, og Dirks fikk beholde både karakterene og retten til å lage tegneserien for andre oppdragsgivere. Navnet Katzenjammer Kids ble dog værende i Hearst-konsernet, og etter en overgangsfase med Doc Winner som ghosttegner overtok Harold Knerr tegneserien Katzenjammer Kids i november 1914. Da hadde i mellomtiden Rudolph Dirks laget sin versjon av tegneserien siden mai 1914. Først var den navnløs, og så fikk den navnet “Hans und Fritz”. Etter hvert valgte Dirks at tegneserien skulle ha navnet “The Captain and the Kids”.

Utdrag fra Harold Knerrs første søndagsside med Katzenjammer Kids. Den var på trykk 29. november 1914. Knerr hadde før dette blant annet jobbet med tegneserien «Fineheimer Kids», som var en ren kopi av Katzenjammer Kids.

Det er Harold Knerrs versjon av Katzenjammer Kids vi kjenner best i Norge. I hovedsak er det den vi har sett i julehefter de siste femti årene, og når folk snakker om tegneserien er det ut fra premissene som Knerr har lagt. Da snakker vi om en tegneserie om en dysfunksjonell familie med handling fra en sydhavsøy. Der lever fru Vom sammen med sin ektefelle kaptein Vom og deres to barn Knoll og Tott. I huset bor også en leieboer, megler Smekk. Han er kapteinens svirebror, og begge to er mer opptatt av kortspill og å drive dank enn å gjøre noe fornuftig. Ofte bruker de tiden sammen med den lokale kongen, som også liker kortspill. I tillegg er de to mennene til stadighet i konflikter med Knoll og Tott, som gjerne gjør pek for å plage kapteinen og megleren – eller de hevner seg etter at kapteinen eller megleren har gjort noe mot dem. Inn i dette finnes en annen leieboer, frøken Spjåk. Hun er lærer, og innimellom driver hun undervisning av Knoll og Tott. Sammen med frøken Spjåk bor også barna Fredrik og Tuppen. Fredrik er en meget intelligent gutt, som gjerne plager Knoll og Tott og inngår ulike allianser for å få lage livet surt for brødrene. Flere ganger begynner serien med at guttene får skylden for noe Fredrik har gjort (og som han vet at de vil få skylden for). Tuppen er derimot litt av og på overfor Knoll og Tott. Noen ganger er hun på lag med dem, mens andre ganger er hun det ikke.

Under 1. verdenskrig skiftet Katzenjammer-familien både navn og nasjonalitet. Familien ble plutselig nederlendere og tok etternavnet Shenanigan. Hans og Fritz ble til Mike og Aleck, og en tid het tegneserien Shenanigan Kids.

Men det er ikke slik tegneserien egentlig er. Den har nemlig en helt annen dynamikk. Mamma Katzenjammer heter egentlig Lena, og i de første tegneseriene med Katzenjammer Kids bodde hun sammen med guttenes far. I huset bodde det også en bestefar en periode. Guttene i huset heter egentlig Hans og Fritz. Mange tror at de er tvillinger, men det er de ikke. De har ulik fødselsdag. Kapteinen er ikke faren til Hans og Fritz. Snarere er han en leieboer som i sin tid var sjefen til Lenas bror Heinie. Megler Smekk er ikke megler. Opprinnelig var han inspektør på skolen til Hans og Fritz, men etter hvert er han bare blitt boende i huset. Frøken Spjåk, eller miss Twiddle som hun heter opprinnelig, ble innført av Harold Knerr i tegneserien i 1936. Samtidig kom Tuppen, som opprinnelig heter Lena i likhet med Mamma Katzenjammer. Senere samme år dukket Rollo opp, som i Norge enkelte ganger har fått navnene Frederik eller Henrik.

En typisk sekvens med Knoll og Tott, slik tegneserien ofte har vært trykt i norske julehefter. Dette er fra 1951, der tegneserien til Harold Knerr er tegnet om til publisering i Skandinavia med tekst under rutene.

Dette er grep som ble gjort av forlaget Hjemmet, som i sin tid startet opp med Katzenjammer Kids i Skandinavia. Det danske ukebladet Hjemmet hadde tegneserien på trykk som “Knold og Tot” allerede i 1908. Den danske utgaven av bladet ble distribuert i Norge på denne tiden, men det var først i 1911 at ukebladet fikk en norsk utgave. Da var selvsagt rakkerungene og persongalleriet med også der. Det har sannsynligvis vært problematisk å fronte noe som utad ser ut som et samboerpar i tegneserien. Dermed valgte de danske redaktørene å la Mamma Katzenjammer og kapteinen fremstå som ektepar. Dermed blir plutselig kapteinens rolle annerledes, og tegneserien må tolkes på en annen måte ut fra den skandinaviske publiseringen. Det er egentlig ikke barnas far som gir dem juling. Det er morens leieboer som gjør det, og det gir en del av situasjonene i tegneserien en ny betydning.

Egmont har de siste årene gitt norske lesere Katzenjammer Kids uten redigeringer i juleheftene. Dette eksemplet fra juleheftet i 2016 viser dog en annen problematikk med tegneserien og måten den presenterer mennesker fra Afrika. Samtidig har den opprinnelige tegneserien et lag man ikke får i norsk oversettelse. Der Katzenjammer-familien snakker en blanding av tysk og engelsk, som til tider er særdeles morsom, snakker innbyggerne på sydhavsøyen ofte perfekt engelsk og fremstår som velutdannet i forhold til innvandrerne av tysk opprinnelse.

Katzenjammer Kids gikk i flere blader i Norge, og Vor Tid valgte i 1909 å følge Hjemmets familiemønster. Det gjorde ikke Allers da tegneserien var innom der i 1910. Da het hovedpersonene Hans og Peter, kapteinen var deres far mens Mamma Katzenjammer var blitt til husholdersken fru Brun. I Hver 8. Dag i 1914 hadde guttene navnene Jim og Tom. De var en del av familien Bom, men da var moren Lena og kapteinen blitt til tante Anna og onkel Charles. I mellomtiden hadde tegneserien også hatt egne utgivelser. “Knold og Tot i Skole” ble utgitt av Hjemmet i 1911, mens “Knold og Tot til Lands og til Vands” fra Gyldendal ble distribuert i dansk utgave i Norge samme år. I 1912 kom den i egen, norskspråklig utgave. Fra 1914 har det med unntak av krigsåret 1944 kommet egne, årlige julehefter med tegneserien.

Katzenjammer Kids i ukebladet Hver 8. Dag i 1914. Tegneserien til Rudolph Dirks er kraftig tegnet om, slik det var vanlig å gjøre med amerikanske tegneserier i Skandinavia på denne tiden.

Det som er felles for all denne tidlige publiseringen av Katzenjammer Kids i Norge, er at den i hovedsak er gjort i redigert utgave. Allers brukte tegningene til Rudolph Dirks i 1910, men ellers var snakkebobler fjernet og teksten satt under rutene. Den øvrige publiseringen på denne tiden var preget av omtegninger. Det ser ut som om Hjemmet drev med fullstendige omtegninger til godt ut på 1930-tallet i ukebladet, mens vi i enkelte tilfeller ser det samme i juleheftene til 1960-tallet. Etter det er en rekke julehefter delvis omtegnet, slik at forlaget har fått utnyttet hele sidebredden i juleheftene. De siste tyve årene har Egmont derimot hatt en annen filosofi, og søndagssidene er trykt på ny i praksis slik de så ut i amerikanske søndagsaviser. Dog med ett unntak: Fargeleggingen er ny.

Harold Knerr tegnet Katzenjammer Kids frem til han døde i 1949. Da overtok Doc Winner tegneserien, og det er også en versjon vi har sett i juleheftene. Senest i årets julehefte ser vi de siste søndagssidene av Harold Knerr og ukrediterte søndagssider av Doc Winner fra 1949. Joe Musial var ny tegner fra 1956, og han holdt det gående frem til 1977. Musials versjon har vi knapt sett i norske julehefter, og det er ikke rart med tanke på at kvaliteten er lavere enn det vi finner hos både Knerr og Winner. Musials tegneserie preges av ekstrem slapstick og stor bruk av grimaser. Det var nok ikke uten grunn at Mike Senich tilbakeførte stilen i tegneserien fra 1977 til 1981 mer etter det Knerr og Winner hadde gjort. Samtidig resirkulerte han en del av Doc Winners tegninger, og det skal ha ført til at han fikk sparken av King Features Syndicate. Da kom Angelo DeCesare inn noen år før Hy Eisman tegnet tegneserien fra 1986 til den ble lagt ned i 2006. Mens vi ikke har sett eksempler på arbeidene til Senich, DeCesare og Eisman i juleheftene, ble tegneseriene deres trykt i Hjemmet.

Joe Musials Katzenjammer Kids er lite brukt i norske julehefter, men i Sverige ga Williams förlag ut fire julehefter som ikke var i samtrykk med Norge og Danmark fra 1969 til 1972. Disse inneholder tegneserier av Musial fra slutten av 1960-tallet, og de fremstår som mye mer moderne enn de dansk-norske juleheftene på samme tid med omtegninger av Doc Winners tegneserier med tekst under rutene.
Dette er søndagssiden datert 27. april 1969 i svensk språkdrakt.

Rudolph Dirks fortsatte med “The Captain and the Kids” i mange tiår fra 1914, skal vi tro signaturen på tegneserien. Den ble kreditert Rudolph Dirks helt frem til han døde i 1968. Fra 1956 laget John Dirks tegneserien alene. Da hadde han allerede vært farens assistent siden midten av førtitallet. En periode på 1930-tallet tok Rudolph Dirks seg en pause fra tegneserien. Da overtok Bernard Dibble, som også ble kreditert på søndagssidene.

I likhet med Harold Knerrs Katzenjammer Kids brukte Rudolph Dirks tiden frem til 1930-tallet med å sende persongalleriet ut på ulike reiser rundt omkring i verden. Katzenjammer Kids var for eksempel lenge både ved Nordpolen og på øyen Dogfish Island i Canada, mens The Captain and the Kids en periode holdt til i Sør-Amerika. Begge tegneseriene hadde lengre opphold i Afrika, og fra 1928 hadde Rudolph Dirks latt The Captain and the Kids ha fast handling fra en sydhavsøy. I 1935 fulgte Harold Knerr opp, og hele kostebinderiet inntok øyen Squee-Jee. I hovedsak er det der begge tegneseriene har holdt til i ettertid, selv om Hy Eisman fra nittitallet har latt urbefolkningen på sydhavsøyen se polynesisk ut, i stedet for afrikansk.

John Dirks hadde en annen tilnærming til The Captain and the Kids enn tegneserieskaperne involvert i Katzenjammer Kids. For John Dirks var det viktig at samtiden ble drøftet i tegneserien, og han hadde en mer filosofisk tilnærming. Blant annet tok han opp tema som miljøvern, kvinnesak og kunstkritikk i The Captain and the Kids. I tillegg valgte han å ta Hans og Fritz ut fra sydhavsøyen, og en rekke av historiene til John Dirks er ren science fiction med reiser både i rommet og til andre dimensjoner.

Her er et eksempel på arbeidet til John Dirks mens The Captain and the Kids ble signert Rudolph Dirks. Eksemplet er hentet fra Dansk Familieblad nr. 51/1958, der tegneserien het «Ole og Peter». Ukebladet hadde tegneserien på trykk til ut på 1970-tallet, og denne søndagssiden er datert 28. april 1957. Alle science fiction-historiene med «The Captain and the Kids» er laget av John Dirks.

The Captain and the Kids fikk eget julehefte i Norge i 1988. Året før kom det en spesialutgave på trøndersk med oversettelse av Rolf Håndstad. Siden da har det vært en årviss foreteelse med tittelen “Kapteinens jul” blant juleheftene. I hovedsak er det materiale signert Rudolph Dirks som er brukt, men i praksis er det mye John Dirks-tegneserier. En periode valgte også Bladkompaniet å få tegnet om gamle søndagssider til bruk i juleheftene. Henrik Rehr og Thierry Capezzone var blant dem som var involvert i dette arbeidet.

Ellers er det ikke så mye av The Captain and the Kids som er publisert i Norge. Tegneserien gikk en periode i Magasinet for Alle på 1930-tallet. Der hadde tegneserien tittelen Kam og Børste.  Noen sider av John Dirks var på trykk i tegneserieheftet Blondie i 1980 og 1981 under tittelen Knoll og Tott. Det var også noen smakebiter av tegneserien i antologien Humor og Kanari på slutten av åttitallet. Der het tegneserien Kapteinen og rakkerungene.

The Captain and the Kids startet i Norge opp i ukebladet For Alle i 1934. Der fikk den etter hvert navnet «Kam og Børste». Året etter var det slutt på tegneserien med dette eksemplet fra nr. 40/1935. Ukebladet lå tett på originalpubliseringen, og denne siden var opprinnelig på trykk i amerikanske aviser 4. august 1935. Legg merke til copyrighthenvisningen, som er helt feil.

Vi vet ikke så veldig mye om Rudolph Dirks og Harold Knerr. Det er få intervjuer med tegneserieskaperne, og de valgte i stor grad å unngå pressens søkelys i motsetning til for eksempel George McManus, skaperen av “Fiinbeck og Fia”. Det betyr at det i stor grad er gjennom sekundærkilder at vi får informasjon om tegneserieskaperne. John Dirks ga flere intervjuer, men i likhet med Harold Knerr etterlot han seg ikke barn. Dermed er mye informasjon om de to tegneserieskaperne borte, men det stopper ikke forskere. Tim Eckhorst, som nylig gjestet Norge på tegneseriefestivalen Bergen Tekst & Tegning, har skrevet biografier over både Rudolph Dirks og Gus Dirks. I tillegg er han gjennomgangsperson i dokumentarfilmen “Katzenjammer Kauderwelsch», der han prøver å grave i sporene etter brødrene. Filmen, som hadde norsk premiere under Bergen Tekst & Tegning, finnes også i en DVD-utgave med en informativ bok om tegneserien og tegneserieskaperne. Akkurat nå er det jubileumsutstillinger om Katzenjammer Kids i Tyskland. Tim Eckhorst har kuratert en utstilling i Dirks-brødrenes hjemby Heide, mens tegneserieeksperten Alexander Braun står bak en utstilling i Dortmund. Braun er kjent for viktige bøker om tidlige tegneserieskapere, og han har vunnet Eisner-prisen to ganger for dette arbeidet. Han er hovedansvarlig for utstillingenes felles katalog, der oppdatert informasjon om brødrene Dirks står på trykk sammen med reproduksjoner av blant annet brev, ulike dokumenter og fotografier samt originaltegninger og avissider signert Rudolph Dirks, Gus Dirks og Harold Knerr. Boken kommer i salg fra Avant Verlag i Tyskland i januar 2023, og mye tyder på at det da vil være det definitive verket om Rudolph Dirks’ tegneserie. I mellomtiden må vi ikke glemme at Haakon W. Isachsen redigerte boken “Knoll og Tott: 100 år i Norge” i 2011. Det er så langt et tilsvarende verk på norsk med eksempler på tegneserier fra alle epokene skaperverket til Rudolph Dirks har vært gjennom.

Etter Joe Musial var det Mike Senich som overtok Katzenjammer Kids. I følge boken «Knoll og Tott 100 år i Norge» fra 2011, ble Senich avskjediget av King Features Syndicate på tegneserien. I boken siteres Senichs etterfølger på tegneserien, Angelo DeCesare. Det Senich «endte opp med å gjøre, var å legge oppå og tegne over gamle sider fra Doc Winner», heter det i boken. Her er en søndagsside signert Mike Senich datert 14. september 1980 som baserer seg på en søndagsside signert Doc Winner. Men historien er mer avansert enn som så. Enken etter Mike Senich hevder nemlig at Senich var ghosttegner for Doc Winner i to år på 1950-tallet. Det er dermed mulig at Senich rett og slett gjenbrukte egne tegneserier!

“Knoll og Tott: 100 år i Norge” er spesielt viktig fordi den gjengir opprinnelige Katzenjammer Kids-sider av Rudolph Dirks, samt tegneserier av tegneserieskapere vi ikke har sett i juleheftene. Men boken har også sine mangler. Publiseringen i Norge vet vi rett og slett ikke nok om, og det er lite informasjon om de enkelte juleheftene. En gjennomgang av enkeltutgaver av ukebladet Hjemmet og samt noen av juleheftene publisert før 1950 viser at det ikke bare er materiale av Harold Knerr som er blitt omtegnet. Hjemmet har også brukt materiale av Rudolph Dirks etter 1914 både i ukebladet og i juleheftene. For eksempel inneholder juleheftene fra 1918 og 1919 bare materiale som ble laget av Dirks, og vi finner også Dirks-materiale i Knoll og Tott-juleheftet fra 1948.

Her er søndagssiden signert Doc Winner datert 29. august 1954.

Nå trenger vi å vite mer om Katzenjammer Kids i Norge, noe vi også kan se av publiseringen av julehefter de siste ti årene. Da Bladkompaniet presenterte det de trodde var omtegninger av The Captain and the Kids av Rudolph Dirks, hadde de i stedet brukt søndagssider av Harold Knerr i enkelte julehefter. Spesielt i juleheftet fra 2016, der en lengre sekvens av Knerr fra 1934 og 1935 er omtegnet, ser vi dette. Eksempler finnes også i Kapteinens jul fra 2017 og 2018. Verken jeg eller andre tegneseriekritikere så det den gang, og det understreker poenget om at vi vet for lite om Katzenjammer Kids.

Det er noe usikkerhet om hva som er den aller siste søndagssiden med Katzenjammer Kids. Etter all sannsynlighet er det denne, som er datert 16. juli 2006.

Noen aktuelle spørsmål blir da: Hvem gjorde den redaksjonelle avgjørelsen om å bruke tekst under rutene og hvorfor? Hvem valgte ut materiale til Hjemmet og materiale til juleheftene? Snakket disse redaksjonene med hverandre? Hvorfor ble materiale av Rudolph Dirks brukt i Knoll og Tott-julehefter og i ukebladet Hjemmet selv om dette ikke var Katzenjammer Kids-søndagssider? Hvorfor valgte man på 1960-tallet å gå tilbake til tekst under rutene i juleheftene etter en periode på 1950-tallet med snakkebobler? Hvem valgte at man skulle publisere omtegninger til juleheftene på 1970- og 1980-tallet? Hvem utførte dette arbeidet?

Hvis søndagssiden datert 16. juli 2006 er den siste Hy Eisman laget med Katzenjammer Kids, så er dette den siste søndagssiden med Hans og Fritz. Den var på trykk i amerikanske aviser 9. juli 2006.

Dette er bare noen få spørsmål, og kanskje vi aldri vil få svar på dem? Uansett er Katzenjammer Kids viktig i tegneseriens historie, og Knoll og Tott har en plass i den norske kulturen. Vi gratulerer dem med 125 år som tegneseriefigurer!

De fleste kildene sier at den siste søndagssiden med The Captain and the Kids var på trykk 16. april 1979. Da er denne ruten fra en originalside av John Dirks av spesiell interesse. Den er nemlig datert 13. mai 1979. Kan det være den siste siden med The Captain and the Kids, eller er det rett og slett en upublisert side? Uansett er det en artig tilfeldighet hvis de siste sidene med både Katzenjammer Kids og The Captain and the Kids viser kapteinen i en hengekøye.

Øverst: Julerelatert promoteringsbilde fra 1935, signert Harold Knerr


Les også:
125 år med moderne tegneserier
Politisk protest fra Minsk, dypdykk i Knoll og Tott
Vandring i Dirks’ fotspor

1 tanke om “125 år med Katzenjammer Kids

  1. Hei: Vi to heter Ciaran og Ciara Cassidy. Vi er en gutt og en jente på 19 år. Vi er bror og søster, tvillinger og bestevenner. Vi to liker både Knoll og Tott og Kapteinens Jul. Vi leser begge de juleheftene hver eneste jul. For oss blir det ingen jul uten Knoll og Tott og Kapteinens Jul.
    Hilsen Tvillingbror og Tvillingsøster på 19 år. Som er Bestevenner.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *