125 år med moderne tegneserier

Godt nytt tegneserieår! I 2022 fyller tegneserien “Knoll og Tott” 125 år. Det betyr samtidig at den moderne tegneserien har et jubileum.

Det er ikke alltid lett å forholde seg til tegneseriebegrepet. Det finnes en rekke definisjoner, og disse vektlegger ulike aspekter ved mediet. Definisjonene gir oss også optikken vi skal bruke når vi ser nærmere på ulike fenomener, og de er også bestemmende for både tolkninger og hypoteser.

Jeg liker best å bruke tegneseriedefinisjonen til Morten Harper. Den stammer fra Harpers fagboktrilogi om tegneserier, «Tegneserien i og utenfor rutene». Der velger han å definere den niende kunstart på denne måten: ”Tegneserier er bilder i sekvens – med eller uten tekst”. (Harper 1996:26) I tillegg mener jeg at vi må ha en demarkasjonslinje i tid. Ellers vil hulemalerier, tepper, hieroglyfer og kirkekunst fra middelalderen også være tegneserier. Alt dette kan nemlig være “bilder i sekvens”.

Demarkasjonslinjen mener jeg at vi bør sette i forbindelse med fremveksten av de moderne amerikanske avistegneseriene på slutten av 1890-tallet. Da er spørsmålet hvor vi skal starte. Vi kan bruke Richard F. Outcaults arbeid med “Hogan’s Alley” og The Yellow Kid, men selv mener jeg det riktigste er å peke på Rudolph Dirks og “Katzenjammer Kids”. Outcault arbeidet med både tablåer, sammensatte tekster og enkelte bilder i sekvens i “Hogan’s Alley”, mens Dirks brukte både bilder i sekvens og faste karakterer fra første stund med “Katzenjammer Kids” i 1897.

Dermed blir 1897 starten på den moderne tegneserier. Samtidig trenger vi ikke avskrive verken Outcault, Rodolphe Töpffer, antikkens egyptere eller andre. Arbeidene deres kan vi kalle før-tegneserier. Med dette menes alle artefakter laget før 1897 med tegneserietrekk. Dette kan være bilder i sekvens, enkelttegninger med tekst som uttrykker tidsforløp eller rett og slett bruk av enkelte av tegneseriens særtrekk.

Gratulerer med 125 år, den niende kunstart!

Les mer om Richard F. Outcaults rolle i tegneseriehistorikken her

Les også:
Da Hans og Fritz kom til Norge
En mangfoldig katalog
Enda mer Katzenjammer


Kilder:
Harper, Morten: «Kapteinens skrekk» (Bind 1 av «Tegneserien i og utenfor rutene»). Bø i Telemark: Telemark Tegneserieverksted, 1996.

Øverst: Katzenjammer Kids fra New York Journal 12.11.1899

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *