Tidsskrift for norsk tegneserieliv

Om Serienett

Serienett gir deg siste nytt om norske tegneserie-utgivelser, anmeldelser og andre tegneserierelaterte nyheter. Nettsiden drives og redigeres av Trond Sätre.

Serienett er støttet av Norsk Kulturråd og Bergen kommune.
Norsk Kulturråd
Bergen kommune

Har du tips? Send e-post til trond@serienett.no. Sjekk også ut Serienett på Facebook. En del stoff publiseres kun der, og det er til stadighet gode og interessante menings-utvekslinger om tegneserier på Serienetts Facebook-gruppe.

Søk i Serienett

RSS / Atom

Annonser


Raptus Comics Festival Oslo Comics Expo Deichmanske Serietek

ET HAMSKIFTE I AVISENE? ( 1.07.15 )

Tradisjonelt har norske aviser vært et utstillingsvindu for utenlandske tegneserier. Hvordan ligger det an i dag? Serienett har undersøkt saken nærmere.

Av: Kristian Hellesund

Avistegneserier? Det er Mandrake, Rolf Kirkeby, Fantomet og Hårek, ikke sant? Jo, i mange tilfeller er det slik oppfatningen blant publikum har vært, og fellesnevneren har vært klar her til lands: De fleste stripeseriene i avisene har vært utenlandske og i hovedsak amerikanske.

I 1991 gjennomførte Norsk Tegneserieforum en undersøkelse for å se nærmere på andelen norske tegneserier i avisene. Undersøkelsen, som ble offentliggjort i medlemsbladet Bobbla, viste at norske tegneserier var klart i mindretall. I elleve undersøkte, riksdekkende aviser viste det seg at det bare ble trykt fem norske tegneserier. Én av avisene, Nationen, skilte seg ut ved å ha fire av disse tegneseriene på trykk. I alt ble det trykt 33 tegneserier i disse avisene.

Tegneserienorge har gjennomgått en stor endring siden 1991. Viktigst er nok støtteordningene til Norsk kulturråd og satsingen på norske tegneserier til ulike bøker og hefter, der Frode Øverlis Pondus har vært det kommersielle lokomotivet. Det er derfor naturlig å se nærmere på situasjonen i norske aviser i dag. Undersøkelsen fra 1991 nevner ikke nasjonalitet på de undersøkte tegneseriene, men det er det naturlig å ta med her som et ekstra punkt i undersøkelsen. Det er heller ikke listet opp hvilke norske tegneserier som var med i utvalget i 1991, men det er sannsynlig at Seidel og Tobram, Dagros, Professoren og Jens von Bustenskjold var blant disse.

Undersøkelsen baserer seg i utgangspunktet på de samme avisene som ble undersøkt i 1991. I mellomtiden har Arbeiderbladet skiftet navn til Dagsavisen, mens Aftenpostens aftenutgave er nedlagt. Dermed er Bergens Tidende tatt inn i utvalget, siden avisens tegneseriesider samkjøres med andre av Schibsteds regionsaviser på hverdagene. Undersøkelsen er gjennomført ut fra avisene som var i salg hos Narvesen 1. juli 2015.


Avistegneserieundersøkelsen i 1991. (Faksimile: Bobbla nr. 5/1991)

I 1991 var det kun én av de undersøkte avisene som ikke hadde tegneserier på trykk. I 2015 er det fire aviser i utvalget som ikke trykker tegneserier. Mengden tegneserier er gått ned. Mens det var 33 stripeserier på trykk i disse avisene i 1991, er det i 2015 30 tegneserier på trykk. Det har også skjedd en endring med spenningstegneseriene. I 1991 var det fem spenningstegneserier på trykk, mens avisene i utvalget kan kun by på én spenningstegneserie i 2015. Nationen må nevnes spesielt. Fra å være en avis som var et slags utstillingsvindu for norske stripetegneserier, så trykker ikke avisen tegneserier den dag i dag.

Andelen mellom norske og utenlandske tegneserier er også endret. 28 av 33 tegneserier var utenlandske i 1991, mens antallet er 17 av 30 i 2015. Det er dermed 13 norske tegneserier på trykk i disse avisene i dag.


Avistegneserieundersøkelsen i 2015.

Det er noe overlapping av tegneserier i de ulike avisene, og når vi tar bort tegneserier som trykkes i flere aviser sitter vi igjen med 10 ulike norske tegneserier. For utenlandske tegneserier er tallet 14. Hvor kommer disse tegneseriene fra? Ni av dem er amerikanske, mens Danmark og Sverige er representert med to tegneserier hver. Australia står igjen alene med Sprøstekt.

Det har dermed vært en stor økning av andelen norske tegneserier i norske aviser siden 1991. Andelen utenlandske tegneserier har minket, mens amerikanske tegneserier dominerer i denne gruppen. Så godt som alle tegneseriene som trykkes er humoristiske stripeserier. Spenningstegneseriene er i praksis radert ut av avisspaltene anno 2015. Fantomet holder stand som eneste tegneserie av dette slaget – enn så lenge.

divider
 1. Her er litt av datagrunnlaget for 2015-undersøkelsen.

  Hva trykkes i de ulike avisene?
  Vårt Land: Zits, Knøttene, Professoren, Barnas planet
  Klassekampen: Doonesbury, Statsministeren
  Dagsavisen: Ernie
  Aftenposten: Zits, Perler for svin, Pels og poter, Radio Gaga, Skarpe kanter, Fantomet
  Dagbladet: Lunch, Nemi, Rocky, Pondus, Zelda, Nobelkomitéen
  VG: Wumo, Tommy & Tigern, Dilbert, Kollektivet, Hjalmar
  Bergens Tidende: Zits, Nemi, Pondus, Sprøstekt, Rocky, Lunch

  Hvilke land kommer tegneseriene fra?
  Norge: Professoren, Barnas planet, Radio Gaga, Skarpe kanter, Lunch, Nemi, Pondus, Nobelkomitéen, Kollektivet, Hjalmar
  USA: Zits, Knøttene, Doonesbury, Ernie, Perler for svin, Pels og poter, Fantomet, Tommy & Tigern, Dilbert
  Sverige: Rocky, Zelda
  Danmark: Statsministeren, Wumo
  Australia: Sprøstekt


  Kristian Hellesund    1. July 2015, 09:22    #
 2. Eg merker meg at Hårek, Billy og Pusur overhovudet ikkje er representert på denne lista. Det er ei drastisk endring frå korleis desse seriane (særleg Hårek) var profilert då eg vaks opp. Eg ville gjerne tru at det har med kvalitetssikring å gjere (viss eg var avisredaktør ville eg ikkje hatt dagens Hårek eller Billy gratis), men det har sjølvsagt å gjere med at lesarane heller vil ha Pondus eller Nemi.

  Ellers vil eg bare påpeike at Dagbladet veksler mellom Zelda og Lille Berlin, så det skulle vere tre svenske seriar på lista.


  Trond Sätre    1. July 2015, 10:19    #
 3. Utviklingen er interessant, men Hårek, Billy og Pusur er ikke radert ut av norske aviser. Uten at jeg har en fullstendig oversikt her og nå, skal alle eller noen av disse tre tegneseriene være på trykk i en eller flere mindre lokalaviser.

  Lille Berlin er ikke med på listen, da tegneserien ikke var på trykk i noen av avisene som var med i utvalget. Jeg har undersøkt avisene som var i salg hos Narvesen 1. juli 2015, og der var det kun to svenske tegneserier å finne.


  Kristian Hellesund    1. July 2015, 10:25    #
 4. Eg sa at Dagbladet veksler mellom Zelda og Lille Berlin. Sistnevnte går i avisa torsdag til laurdag.


  Trond Sätre    2. July 2015, 08:15    #
 5. Skal Hårek og Billy raderes vekk til fordel for Zelda og Nemi, da er bunnen nådd.


  IpComics    14. July 2015, 09:24    #
  Textile Hjelp

<- Eldre | Nyere ->

Siste kommentarer
Trond Sätre (ROCKY NETTOPP NÅ – 100!!)
håkon strand (ROCKY NETTOPP NÅ – 100!!)
Jostein Hansen (TEGNESERIER SOM SAKPROSA)
IpComics (FANTOMET NETTOPP NÅ - DEN TOMME TRONEN)
Bjoulv (FANTOMET NETTOPP NÅ - DEN TOMME TRONEN)
Thomas Askjellerud (FANTOMET NETTOPP NÅ - DEN TOMME TRONEN)
Jostein Hansen (FANTOMET NETTOPP NÅ - DEN TOMME TRONEN)
arild (FANTOMET NETTOPP NÅ - DEN TOMME TRONEN)
Paul Andreas Jonassen (FANTOMET NETTOPP NÅ - DEN TOMME TRONEN)
arild (FANTOMET NETTOPP NÅ - DEN TOMME TRONEN)