Sprikende om Batman

Lars Bendik Klev Furnes har skrevet bok om Batmans tidlige år. Det er en bok som vil mer enn den får til.

Fagbøker om tegneserier på norsk er en sjeldenhet, og med det som bakteppe er det lett å ønske «Anti-depresjonens Batman» velkommen på det norske bokmarkedet. Det er bibliotekaren Lars Bendik Klev Furnes som står bak utgivelsen, og målet med den er å se på årsakene til at Batman er blitt en av verdens mest populære superhelter. Furnes ønsker å gjøre dette gjennom det han kaller «et dypdykk», der han ser på Batmans første år, amerikanske serieskapere på 1930- og 1940-tallet, samt en analyse av alle Batman-tegneseriene fra 1939 til 1945.

Etter en gjennomgang av årsaker og virkninger rundt depresjonstiden i USA på 1920- og 1930-tallet, setter Furnes i gang med sin beskrivelse av tegneserier i denne perioden. Beskrivelsen er dessverre noe smal. Furnes skriver om amerikanske tegneserier som om de i hovedsak bare fantes i tegneseriehefter på denne tiden, og det er lite fokus på tegneserier i aviser. Det var få tegneseriehefter på 1930-tallet, og folk flest leste tegneserier i avisene – både tegneseriestriper i dagsavisene og søndagssider i tegneserietillegget til helgeavisene.

Furnes ser nærmere på noen av de viktigste skaperne av superhelttegneserier. Supermans skapere Jerry Siegel og Joe Shuster får sin presentasjon sammen med blant andre Batmans skaper Bob Kane. Et viktig poeng for Lars Bendik Klev Furnes er å få frem hvordan serieskaperne er blitt behandlet av forlagene. Siegel og Shuster fikk liten økonomisk gevinst for sitt arbeid med å skape Superman, og Furnes tar for seg deres kamp for å få en rettferdig del av inntektene rundt Mannen av stål. Samtidig trekker han frem Bill Finger, som i dag regnes som Batmans medskaper. Det var ikke slik da Finger levde, og Furnes forklarer prosessen rundt hvordan tegneseriefiguren ble til og hvilken rolle Bill Finger faktisk hadde.

Det er ikke alltid like lett å forholde seg til kontinuiteten i fortellingen til Lars Bendik Klev Furnes. Han hopper litt frem og tilbake, og det føles her og der som om informasjonen burde blitt presentert i en mer kronologisk form. En annen utfordring er kildebruken. Han varierer henvisningene til primær- og sekundærlitteratur, og det er noen ganger vanskelig når han bare henviser til en kilde uten å bruke spesifikke sidetall. Ellers er det noe saksinformasjon i boken som burde vært kildebelagt, og innimellom trekker Furnes konklusjoner som er i strid med vanlige oppfatninger rundt tegneseriemediet.

Bokens andre del med analyser av Batman-tegneserien er den beste. Like fullt hadde det vært spennende om Furnes kunne gått enda dypere i materien. Seks år med tegneserier skal analyseres på i underkant av førti sider, og det blir dessverre ikke noe dypdykk. I stedet får vi noen greie forklaringer på innholdet i Batman-tegneserier fra denne tiden, og Furnes har også fine presentasjoner av flere viktige tegneseriefigurer fra tegneserieheftene «Detective Comics» og «Batman».

«Anti-depresjonens Batman» har noen fine anslag, men dessverre blir det en sprikende bok som bare delvis klarer å gi den innsikten i tegneserien som forfatteren legger opp til på bokens bakside. Teksten er her og der tung å lese, og det føles som om boken hadde trengt en strengere redigering. I tillegg savnes det illustrasjoner fra tegneseriene for å utdype poenger i teksten. En bok om et visuelt medium bør ha det. Dessverre blir ikke dette noen definitiv bok om Batman på norsk, men den er et utgangspunkt for et større dypdykk inn i både tidsperioden og amerikansk tegneseriehistorie.

 

Anti-depresjonens Batman
Av Lars Bendik Klev Furnes
ISBN 978-82-300-1812-5
90 sider
299 kroner
Kolofon forlag

For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at Lars Bendik Klev Furnes tidligere har levert artikler til Serienett.

Denne anmeldelsen er tidligere trykt i Sydvesten 9. august 2018.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.