Et banebrytende søsterskap

Med tegneseriebiografien «Aasta Hansteen og jakten på søsterskapet» tar forfatter Marte Breen og illustratør Jenny Jordahl oss med på en spennende reise gjennom livet til en av Norges tidligste og mest innflytelsesrike feminister.

Verket er mer enn en historisk oversikt; det er en levende hyllest til en fryktløs feministisk pioner som brøt barrierer og la grunnlaget for kvinnekampens utvikling i Norge.

Aasta Hansteen (1824–1908) var en fremtredende norsk maler, poet og kvinnesaksforkjemper. Hun var en modig talsperson for kvinners rettigheter på 1800-tallet. Som en av de første kvinnene i Norge som studerte ved Kunstakademiet, brøt hun barrierer i kunstverdenen og banet vei for senere kvinnelige kunstnere. Hennes engasjement strakk seg imidlertid utover kunstverdenen, da hun også var sterkt involvert i den feministiske bevegelsen.

Hansteen var en fryktløs taler. Hun formidlet også sine visjoner gjennom skrevne verk på nynorsk. Disse verkene bidro til nasjonalbyggingen etter unionstiden. I en tid der samfunnet dikterte strenge kvinneroller, nektet hun å underkaste seg disse.

Tegneserien kombinerer kunstnerisk dyktighet med historisk nøyaktighet, og formidler viktige budskap om kvinners likestilling. Breens språk fanger Hansteens reise med presisjon: fra hennes tidlige dager som en talentfull kunstner, til hennes dedikasjon til kvinners rettigheter og politikk. Hun kaster lys over Hansteens personlighet og indre tanker, samtidig som hun maler et levende portrett av hennes mål og utfordringer i en æra da kvinners rolle var begrenset og det offentlige rommet ble regnet som mannens domene.

Jenny Jordahls streksikre illustrasjoner komplementerer teksten på en levende måte. De fanger ikke bare stemningen i historien, men gir også liv til karakterene og miljøene som Aasta Hansteen beveget seg i. Med sin unike stil legger Jordahl til visuell appell og gir tegneserien ekstra tiltrekningskraft.

«Aasta Hansteen og jakten på søsterskapet» fanger essensen av Hansteens liv og hennes utrettelige kamp på en måte som opplyser og underholder. Dette er en tegneserie som vil tiltrekke seg både unge og voksne lesere. Den er ikke bare en hyllest til Hansteen selv, men fungerer som en inspirasjonskilde for dagens lesere, som ønsker å utforske og forstå mer om feministbevegelsen.

Boken gir flere eksempler på hvordan Hansteen søkte søsterskap og forståelse blant andre kvinnelige aktivister. Hennes forbindelser og vennskap med andre sterke og visjonære kvinner, både i Norge og internasjonalt, understreker betydningen av å stå sammen og styrke hverandres stemmer.

Selv om serien omhandler historien til en enkelt person, lykkes den i å belyse bredere samfunnsmessige og historiske spørsmål som fortsatt er relevante i dagens samfunn, der kvinners rettigheter og likestilling fortsatt er aktuelle temaer. Forfatterne oppmuntrer leserne til å reflektere over kvinners kamp gjennom historien, samtidig som de påpeker at det gjenstår arbeid. Gjennom engasjement og samarbeid med andre kvinner illustrerer boken hvordan kollektiv handling og støtte kan skape bølger av endring. Som Hansteen selv har formulert det: «Jo mer haabløst man føler undertrykkelsen. … jo større nydelse er det at gaa frem, lige imod magtuhyret, og slaa det mit i ansigtet, og sige: Nu er din tid forbi, nu er din magt til ende!»


Aasta Hansteen og jakten på søsterskapet
Av Marta Breen og Jenny Jordahl
128 sider
299 kr. (veil.)
Cappelen Damm

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *