Ny poesi

Overlappingen av bilder, ord og farger skaper nye poetiske virkninger i Tim Ng Tvedts utvidede formeksperiment.

Tvedt nyeste utgivelse på tegneserieforlaget Jippi, Uttrykk deg selv, inneholder både tekst, bilder og ruter i sekvens og kan følgelig klassifiseres som en tegneserie – akkurat som forgjengeren Tegneserier (Jippi forlag, 2018). Formmessig gir det imidlertid mer mening å betrakte innholdet i de to bøkene som visuell poesi, i forlengelsen av den lyriske retningen konkretismen. Samtlige oppslag i bøkene fremstår som dikt.

Den viktigeste forskjellen på visuell poesi og annen poesi er at virkemidlene i førstnevnte må sees for å kunne oppleves. Slik er det også med Uttrykk deg selv. Tittelen understreker dette og fungerer nærmest som en bruksanvisning som oppfordrer leseren direkte til å dikte med. Hva diktene handler om er det opp til leseren å få øye på.

Del av en diktserie
Innbinding, form og design plasserer Uttrykk deg selv i en felles serie med nevnte Tegneserier. Formatet på de to bøkene er likt og måler 12 x 18,5 cm. Tykkelsen er cirka én centimeter hver.

I motsetning til Tegneserier fyller Tvedt hele formatet på Uttrykk deg selv. Ingen sider står tomme og det første diktet starter allerede på forsatsbladet. Til og med kolofonsiden bakerst er utformet som et visuelt dikt. Tvedts tegnede objekter presser seg inn mellom ordene som levende vesener.

Nye formgrep
Siden Tvedts forrige diktbok har han valgt å utvide formspråket sitt med både farger og typografi. Fargene brukes blant annet til å skape visuelle paradokser, som når Tvedt skriver ordet gul inni en grå form. Hvilken representasjon som seirer kommer an på øyet som ser.

Det typografiske registeret av blokk- og løkkeskrift, omfatter nå også skrivemaskintekst, antikvaskrift, skriblede minuskler og graffitilignende bokstaver som gjør det enda mer uforutsigbart og interessant å orientere seg i boken. Enda et nytt element er forekomsten av tall og bokstaver som stammer fra ulike typer kvitteringer. Den lekne bruken av typografi gir økt tekstur til sidene, og styrer assosiasjoner til de ulike tekstlinjene.

Selve teksten er flerspråklig. Ordene og setningene i boken består av norsk bokmålstekst, danske setninger i skrivemaskinskrift, svenske setninger med antikvaskrift og tyske og engelske enkeltord i håndskrevne innstikk.

Foruten Tvedts obligatoriske tegninger av isometrisk objekter inneholder Uttrykk deg selv nye visuelle elementer, som naivistisk tegnede dyr og menneskefigurer og svart/hvite kopier i grov oppløsning av fysiske objekter. Sidene fremstår som collager med lag på lag av mening.

Den mest markante endringen er likevel den økte bruken av luft på oppslagene. På denne måten får plasseringen av elementene økt betydning. På flere oppslag slukes innholdet delvis av innbindingen. Effekten er unik.

Repetisjon og overlapp
Seks smileansikter ligger over hverandre på omslaget til boken. Det syvende mangler omriss men er opplyst av en hvit bunnfarge. Inni boken dukker smileansiktet opp igjen med setningen «jeg er en ryggsekk.»

Gjentakelse er et mye brukt grep i Tvedts uttrykk. Repetisjonen fyller flere funksjoner og gjør det også enklere å hekte seg på igjen i de mest forvirrende partiene. Flere steder oppstår det ny mening når ord og setninger repeteres.

«Min ryggsekk kan bli din ryggsekk» står det én side, delvis overlappet av setningen «mine ord kan bli dine ord». I overlappingen oppstår en ny innkapsling av ordene: «Mine ord kan bli din ryggsekk.»

Tegnede eksperimenter
Fra og med det nyeste nummeret av BLA (Bokvennen Litterær Avis), nummer 9, 2020, lager Tim Ng Tvedt også den ferske stripeserien Snakkebob. Virkemidlene er enkle og den publiserte stripen består kun av tekst, ruter og bobler. Like fullt evner Tvedt å omskape det klassiske 4-ruters vitseformatet til en 22-ruters betraktning over det litterære nyhetsbildet i den ene stripen.

Lekenheten er den fremste styrken ved formeksperimentene til Tim Ng Tvedt.

Uttrykk deg selv
Av Tim Ng Tvedt
64 sider
170 kr.
Jippi Forlag


Les også Serienetts anmeldelser av:
Tegneserier
Omrokering

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *