Den komplette Dirks-omvisningen

«Heide: 125 Jahre Katzenjammer» er kulminasjonen av 125 års-jubileet for Knoll og Tott. Den står ennå i Rudolph Dirks’ fødeby Heide.

Lokalmuseet i den nordtyske byen Heide har satset på tegneserier de siste årene. Museumsinsel Lüttenheid, som er det offisielle navnet, har gjennom flere år anskaffet seg en større samling med tegneserieartefakter. Utgangspunktet er selvsagt tegneserieskaperen Rudolph Dirks, som ble født i Heide. Man har også skaffet seg materiale laget av broren Gus og sønnen John.

I 2018 gjennomførte museet en stor utstilling med utgangspunkt i Dirks-familien, og i fjor åpnet man en ny utstilling for å markere 125-årsjubileet til Katzenjammer Kids. Serien er lite kjent i Tyskland, så tilknytningen til Skandinavia brukes for det den er verdt. Tegneserien og dens parallell The Captain and the Kids omtales i tysk presse som den eldste tegneserien som fortsatt har jevnlige utgivelser. Da sikter man naturligvis til juleheftene Knoll og Tott og Kapteinens jul

Dirks-utstillingen står fremme til 26. mars, og den pryder andre etasje i museet. Første etasje stiller ut lokalhistorisk materiale, mens Dirks-utstillingen begynner i trappeoppgangen til etasjen over. Tanken er å følge Rudolph Dirks gjennom karrieren, og i trappen opp starter reisen med lyder fra havnen i Hamburg og den fysiske livbøyen til kapteinens båt «Prosit».

Andre etasje består av to rom. Det største er hoveddelen av utstillingen. Her kan man se originaltegninger av Rudolph og Gus Dirks, ulike søndagsavissider, reproduksjoner av Rudolphs oljemalerier samt store pappfigurer med de viktigste tegneseriefigurene i Katzenjammer Kids.


Det er ikke mange originalsider av Rudolph Dirks i omløp. I hovedsak så ikke Dirks Katzenjammer Kids-originalene sine etter at han hadde laget dem. Under en omvisning på museet fortalte Tim Eckhorst at mange originaler sannsynligvis forsvant i forbindelse med reproarbeid. Noe ble nok kastet, mens annet ble gitt bort til interesserte. Flere kan fortelle at Rudolph ga bort originalsider til fans som hadde skrevet brev til ham. I tillegg er det en del tegninger signert Rudolphs sønn, John Dirks. Samlingen til lokalmuseet i Heide tar utgangspunkt i samlingen til nettopp John. Han ga bort avissider og originaler til byen Heide før han døde. Noe av arbeidet hans er ellers signert Rudolph Dirks. John hadde ansvaret for The Captain and the Kids fra 1956, men frem til Rudolph døde i 1968, ble tegneserien signert av faren.

Interessant nok er de eldste originalene i utstillingen knyttet til Gus Dirks. Gus hadde en kort karriere som tegneserieskaper og illustratør, og han vikarierte for broren Rudolph da han vervet seg for å delta i den spansk-amerikanske krig i 1898. Utstillingen stiller ut ulike karikaturtegninger av Gus fra 1901 og 1902, og det er også en avisside med Bugville. Denne tegneserien med insekter og kryp ble skapt av Gus, og regnes som et pionerarbeid innen funny animal-tegneserier.

Fra Rudolph Dirks finnes er det kun originalsider med The Captain and the Kids på utstillingen. Den eldste stammer fra 1938. Avissider ser man derimot fra hele karrieren til tegneserieskaperen, og noen av de eldste er gjengitt fra en bok utgitt i 1904. Her er det tidlige søndagssider med Katzenjammer Kids, og det er også mulig å se ulike avissider fra The Captain and the Kids.

Lokalmuseet i Heide har store planer om å bli et tegneseriemuseum. Tanken er at man skal ha en permanent utstilling i et rom i tilknytning til det store utstillingslokalet. Det er satt opp to interaktive arbeidsstasjoner i rommet i forbindelse med utstillingen. Begge består av 3D-animasjoner og er basert på arbeidene til Rudolph og Gus Dirks. Bugville er laget som en egen verden, og når man manøvrerer rundt kan man se tegnearbeid av Gus. Katzenjammer Kids befinner seg ombord på en båt med de viktigste figurene, og man kan manøvrere båten rundt omkring på havet.

Denne delen av utstillingen gir også inntrykk av Katzenjammer Kids’ utbredelse. En rekke utgivelser med tegneserier er tilgjengelige, og selvsagt kan man også se norske julehefter. Tegneserier inspirert av Katzenjammer Kids er også stilt ut, samt litteratur om tegneserien og Dirks-familien. Det er også mulig å studere merchandise basert på Katzenjammer Kids og The Captain and the Kids.

Den siste delen av utstillingen har fokus på John Dirks, og da er det i hovedsak originalsider fra 1960- og 1970-tallet som er utstilt. Det er mulig å spore en viss utvikling i arbeidet til John, der han gikk fra å være farens assistent til å bli eneansvarlig for farens serie. Tegnearbeidet hans er mindre detaljert enn Rudolph Dirks’ arbeid.

Utstillingen vil vare lengst for de som tar med seg utstillingskatalogen. Den er laget av Alexander Braun i samarbeid med Tim Eckhorst, og er en stor hardcoverbok på 472 sider. Samtidig som utstillingen i Heide står fremme, er det en utstilling i Dortmund kuratert av Braun. Katalogen gjelder begge utstillingene, og den inneholder en solid gjennomgang av karrierene til Rudolph og Gus DIrks, samtidig som den også ser også nærmere på tegneseriepionerene som var aktive før 1915. Flere av dem samarbeidet med Rudolph Dirks, og da er det viktig å demonstrere hvordan de inspirerte hverandre og målte egne arbeider med andres arbeid. Katalogen “Ktznjmmr” er gjennomillustrert, og de fleste sidene har minst en illustrasjon eller et fotografi som gir mer informasjon om teksten. Boken inneholder også over 100 sider med gjengivelser av tegneserier som er digitalt restaurert til utgivelsen.

Alle fotografier av Kristian Hellesund


Les også:
125 år med moderne tegneserier
Vandring i Dirks’ fotspor
125 år med Katzenjammer Kids

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *