Ny satsing på barn

Serieteket er åpnet igjen, og Oslo Comics Expo kan vende hjem med nye ideer til årets festival. Vi har snakket med Serietekets Berit Petersheim.

Årets OCX-utstilling skal være på Grafill R21, og temaet for utstillingen er Oslo i Tegneserier. Utstillingen blir kuratert av serieskapere Kristian Krohg-Sørensen og Kristoffer Kjølberg. Hensikten er å vise hvordan Oslo by er blitt framstilt av ulike tegneserieskapere, og å skape refleksjon rundt hva slags rolle byen spiller i disse tegnede historiene, forklarer Petersheim. De tre hovedtemaene blir:

  • Oslo som tilfeldig kuliss: Her framtrer byen som en bakgrunn og et bilde på en generisk storby, men likevel med gjenkjennbare trekk fra Oslo. Hva fikk tegneren til å legge inn disse små tegnene, når byen i seg selv ikke spiller noen viktig rolle for historien
  • Oslo som identitetsmarkør: I historier om forskjellene på by og land, blir Oslo ofte framstilt som alt det Bygde-Norge ikke er: Flerkulturell, grenseløs og tolerant, men også anonymiserende, skitten, røff og skummel (spesielt for de som kommer utenbys fra). Det finnes også framstillinger som skiller mellom ulike deler av byen: Drabantbyenes harde blokklandskap, Grünerløkka som tumleplass for alternative livsstiler, Frogner som de velståendes tilholdssted eller Grønland som Norges kulturelle smeltedigel. Hvor viktig er det at leseren kjenner til disse kodene fra før? Hvor viktig er akkurat Oslos rolle i slike fortellinger?
Oslo som tidskoloritt er et viktig element i «Krüger & Krogh»
  • Oslo som tidskoloritt: En tegneserieskaper kan enkelt innvie leseren i en historisk fortelling ved å framstille byen slik den var – eller slik den kan bli. Ved å ta utgangspunkt i kjente bygninger eller gater kan historiske detaljer gi en påminnelse om hvordan byen så ut tidligere. Kanskje er det et bygg som nå er borte, kanskje er det bare andre typer butikkskilt og reklameplakater? Kanskje har tegneren lagt sin ære etter å framstille byen i et helt bestemt år i historien? Eller kanskje er det framtids-Oslo fremstilt som en rykende, apokalyptisk ruin? I hvilken grad kreves det at leseren kjenner til byen fra før for å forstå disse fortellingene?

Foreløpig bekreftede bidragsytere er Mikael Holmberg, Lene Ask, Sindre Wekselsen Goksøyr, Flu Hartberg, Anders Kvammen, Knut Nærum, Inga Sætre, Steffen Kverneland, Anna Fiske, Rune Borvik, Bjørn Ousland, Martin Ernstsen, Tore Strand Olsen, Endre Skandfer, Ronald Kabicek, Bjarte Agdestein, Michael Noguchi, Lars Fiske, Christopher Nielsen, Siv Nordsveen og Didrik Magnus Andresen.

For andre gang arrangerer Fritt Ord «Tegn», en tegnekonkurranse som retter seg mot elever på videregående skole. På nettsidene beskriver Fritt Ord konkurransens idé slik: «En tegning kan illustrere et øyeblikk eller by på en hel liten fortelling, oppdiktet eller dokumentarisk. Vi ønsker oss tekster, tegninger, tegneserier og medieproduksjoner som tar for seg tegningen som ytring».

I år samarbeider de med OCX om denne, og festivalen skal være arena for selve prisutdelingene. Premieringen av «Tegn» er planlagt å foregå rett før utdelingen av Årets Tegneserie 2019. -Vi tror det kan bli en kul effekt å ha unge amatører og etablerte kunstnere sammen på scenen, mener Petersheim. – Håper det kan være inspirerende for begge parter. Hun legger til at de siste årene har OCX ønsket å være en festival rettet mer mot ungdom enn i tidligere år.

Noen som leder oss videre til neste spørsmål: Hva ligger bak den økte satsingen på barn og ungdom?

-Da OCX startet, var det et mål å vise at tegneserier ikke først og fremst var et medium for barn og lett underholdning, begynner hun, – men en kunstform på lik linje med film, litteratur og dramatikk, med et stort spenn innen uttrykk og kvalitet. I tillegg til å løfte frem ambisiøs og utfordrende tegneserier på høyt nivå, valgte man derfor å ikke lage noe eget barneprogram, for på denne måten å bygge ned den mentale koblingen mellom tegneserier og barn/unge.

-I løpet av den tiden festivalen har eksistert har imidlertid denne problemstillingen blitt snudd på hodet, og i dag er det vanskeligere å finne gode tegneserier for barn på norsk enn det er å finne gode tegneserier for voksne. Det er dette som er årsaken til at vi i år velger å satse mer på den yngre målgruppe. I tillegg mener vi at det er viktig å gjøre barn kjente med tegneserier fra ung alder, for på dem måten å innvie dem i tegneserienes verden og aller helst fostre noen nye tegneserieskapere.

Et viktig tiltak i samband med dette er «Barnestreker», et tegneserieverksted/kurs for alle barn som liker å skrive og tegne «fra 10-100 år». Kurset organiseres av en veteran på feltet, Tore Strand Olsen. Deltakerne finner på idéer, og skal i samarbeid med to profesjonelle serieskaperne utarbeider en stripe. Barna får også lov å lage egne tegninger og tegneserier. OCX ser for seg to økter á 2 timer med dette på Pinseaften, festivallørdagen den 8. juni.

Serieteket
Oslo Comics Expo

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.