Tretten tapte mødre

«Mors dag» er en mektig og emosjonell tegneseriebok fra en svensk forteller som bare såvidt er i ferd med å få litt oppmerksomhet i Norge.

Vi ser igjen og igjen at viktige svenske tegneseriebøker ikke blir utgitt i norsk språkdrakt. Man skulle nesten tro at norske forlag ikke var klar over bredden og kvaliteten i svenske tegneserieutgivelser..

En av de mer spennende svenske tegneserieskaperne, er Klara Wiksten, som var en av årets internasjonale gjester på OCX. Hennes første tegneseriebok var «Dagarna» fra 2012. I 2016 fulgte hun opp med «Hjärnan darrar», og i 2022 kom diktsamlingen «Sorgdikter». Wiksten har også bidratt til ulike antologier, og hun er blant annet trykt i bladet Galago og antologien «Kvinnor ritar bara serier om mens». «Mors dag» ble utgitt i mars.

«Mors dag» er en samling med tretten tegneserienoveller. Alle har det til felles at de handler om mennesker som har mistet moren sin. Klara Wiksten er en sterk og emosjonell forteller, og dette er en bok som krever tid av leseren. Vi settes inn i tretten ulike liv og menneskene rundt dem. Skjebnene er temmelig ulike til tross for at tematikken er den samme. Wiksten har en vid og variert følelsespalett i de ulike fortellingene, og hun får frem forskjellige aspekter rundt møter mellom mennesker, følelser, psykisk helse (og uhelse) og konsekvenser av både egne og andres valg. «Mors dag» er rett og slett en kiste med fragmenter som utforsker det å være menneske. En slik bok er viktig – både for å forstå det å vokse opp uten en forelder, men også for å se gode skildringer av ulike emosjoner og livssituasjoner.

Wiksten har valgt blyanten som sitt arbeidsredskap. Hun er særdeles dyktig på stemninger og ansiktsuttrykk, og hun evner veldig godt å drive handlingen videre i de ulike fortellingene. Blyantstrekene er nære og følelsessterke, og uttrykket understreker det menneskelige i boken. Inntrykkene er det viktige i disse tegneseriene, og sammen med det til tider tunge innholdet er dette en utgivelse som vil prege leseren. Samtidig er det også humor her og der.

«Mors dag» er en sjeldent god tegneserieutgivelse av en dyktig tegneserieskaper som tør å gå i dybden på vanskelige tema.


Mors dag
Av Klara Wiksten
216 sider
228 kr.
Ordfront Förlag


Denne artikkelen sto på trykk i Sydvesten 6. juni 2024, men teksten er bearbeidet for Serienett.

Les også:
Wiksten og den psykiske uhelsen
Sjokolademjølk til alle (under avsnittet om grafisk medisin)

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *