Da Hans og Fritz kom til Norge

Hvordan så det ut de første gangene «The Katzenjammer Kids» ble publisert i Norge? Vi har sett på publiseringen av tegneserien til Rudolph Dirks i «Vor tid», «Allers» og «Hjemmet» i 1909-1911.

Det er enkelte myter rundt tegneserier i Norge. Noe skyldes at det er drevet lite forskning på den niende kunstart her til lands. Samtidig er det gjort et grundig registreringsarbeid rundt tegneserieutgivelser, men det betyr også at noen tegneserier har vært under radaren. Da snakker vi i hovedsak om tegneserier publisert i blader og aviser.

Kapteinen har kledd seg ut som julenisse og er tydelig skuffet over sønnene til fru Katzenjammer i dette utdraget fra en amerikansk søndagsside av Rudolph Dirks. Tegneserien ble opprinnelig publisert i amerikanske aviser 5. desember 1909.

Mange regner «Knoll og Tott» som den første tegneserien. Det var den tyskfødte tegneren Rudolph Dirks som skapte den i 1897. Dirks hadde som barn sett bildefortellingene til Wilhelm Busch, og han fikk beskjed av sin redaktør å legge seg opp til Buschs karakterer Max og Moritz.

I den norske versjonen fra «Allers» nr 2/1910 har man beholdt tegningene til Rudolph Dirks, men her er det far som gir sine gutter juling.

Tegneserien til Rudolph Dirks fikk navnet «The Katzenjammer Kids». Den handler om de rampete brødrene Hans og Fritz og deres mor Lena. I tillegg hadde Lenas sjømannsbror Heinie en viktig rolle i tegneserien de første årene, og barnas far og bestefar var også blant tegneseriefigurene i oppstarten. Dirks følte nok at dette var karakterer som ikke var så viktige for tegneserien, så de forsvant tidlig ut til fordel for en kaptein og en skoleinspektør som etter hvert flyttet inn med den dysfunksjonelle familien.

Mens man her i Norge i hovedsak har sett Katzenjammer-familien i aktivitet på en sydhavsøy, så var det ikke slik i begynnelsen. Da bodde Hans, Fritz, Lena og deres leieboere i en amerikansk storby. Dette var en etnisk smeltedigel, og vi kan for eksempel se i episoder fra skolelivet til Hans og Fritz at klassen var et multikulturelt miljø. Familien Katzenjammer og deres nærmeste var delvis tyskspråklige, og det er tydelig i replikkene. Der andre karakterer snakker en normert amerikansk engelsk, snakker Hans, Fritz og Lena en kaudervelsk og fornøyelig blanding av engelsk og tysk.

Det amerikanske bylivet var ikke nok for tegneseriefigurene til Rudolph Dirks. Han sendte derfor kapteinen og den viktigste delen av persongalleriet ut på reiser rundt omkring i verden. Blant annet kunne amerikanske avislesere før 1912 for eksempel oppleve Katzenjammer-brødrene i Arktis, på den amerikanske vestkysten, på Hawaii og i Tyskland.

Knoll og Tot i «Vor Tid» i 1909. Tegningene er omtegnet og mangler noe av den dynamikken som fantes i de opprinnelige tegningene til Rudolph Dirks.

Tegneserien «Katzenjammer Kids» ble en stor suksess for Rudolph Dirks, og den ble også plukket opp av aviser og blader verden over. Til Norge kom tegneserien i 1909. Da var det bladet «Vor Tid» som publiserte tegneserien, som fikk navnet «Knold og Tot». Rudolph Dirks regnes som en pionér innen den niende kunstart, og han var blant dem som påvirket tegneseriens formspråk gjennom blant annet aktiv bruk av snakkebobler. I tillegg regnes han som opphavsmannen til fartsstreker for å vise bevegelse, onomatopoetikon for å vise snorking og ulike symboler for å synliggjøre sinnstilstander. Slik sett er det rart å se den første publiseringen av Dirks’ tegneserie i Norge. Den var på tradisjonelt, norsk vis med tekst under tegningene og mesteparten av de grafiske elementene redigert bort. I tillegg hadde redaktørene valgt bort tegningene til Rudolph Dirks. I stedet fikk man se omtegninger i svart/hvitt som definitivt ikke var gjort av en bedre tegner.

Slik så rutene fra «Vor Tid» ut i Rudolph Dirks’ originale strek. Fra en søndagsside datert 3. november 1907.

Året etter gjestet Katzenjammer-brødrene «Allers». Det ble med én opptreden i bladet, der man i nummer 2/1910 kunne lese om brødrene «Hans og Peter». Allerede i «Vor Tid» hadde man forandret på den sivile statusen til noen av de voksne. Kapteinen var blitt til Kaptein Vom, og Mama Katzenjammer hans kone, fru Vom. Det skaper en dynamikk i tegneserien som man ikke finner i den originale, der kapteinen bare var en av leieboerne til fru Katzenjammer. Dermed blir det med et helt annet perspektiv far gir rakkerungene Knoll og Tott juling i norske julehefter, mens det er en leieboer i huset som gjør det i den opprinnelige tegneserien. «Allers» skapte for sikkerhets skyld en annen dynamikk, siden fru Katzenjammer her ble skildret som husholdersken fru Brun. Interessant nok valgte «Allers» å bruke tegningene til Rudolph Dirks, og signaturen hans er også gjengitt i en rute.

Enkelte eksotiske steder opplever familien Katzenjammer. Her er de i det ville vesten i en søndagsside datert 19. mai 1909.

I 1911 dukket den dysfunksjonelle tegneserien opp i «Hjemmet», og det har vært tegneseriens norske hjem deretter. Samme år kom også utgivelsen «Knold og Tot i Skole», som mange regner som den første tegneserieutgivelsen i Norge. I likhet med publiseringen i «Vor Tid», valgte man i «Hjemmet» nytegninger av tegneseriene til Rudolph Dirks. Forskjellen var at «Hjemmet» gikk for tegneserier i farger.

Til bruk i «Hjemmet» i 1911 er tegneserien omtegnet og enkelte detaljer er endret.

 

Artikkelen er tidligere trykt i Sydvesten 13. september 2018.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.