På besøk i godtebutikken

Tegneseriearkivet i Malmö er en fabelaktig samling med tegneserier og tegneserierelaterte objekter. Gjennom to interessante besøk har jeg fått se på noe av det som arkivet kan by på.

Tegneserien har fått større status, knyttet både til tegneseriene som lages, oppmerksomheten kunstarten får fra akademiske miljøer og selvsagt hvordan vi møter dem i dagliglivet. Forskning og dokumentasjon blir viktig, men det er mange aspekter rundt tegneserier der vi rett og slett mangler informasjon.

Seriefrämjandet i Sverige har gjennom mange år samlet inn ulikt materiale rundt tegneserier. Innsamlingen var først ikke helt systematisk, og den var i stor grad personavhengig. Fra 2003 ble arbeidet satt i gang med et helt annet fokus. Seriearkivet (som opprinnelig het Svenskt Seriearkiv) ble stiftet som et underbruk av Seriefrämjandet. Samlingene til Seriefrämjandet var spredd over hele Sverige, og nå var tanken å få samlet de ulike objektene og få dem katalogisert. Formålet til arkivet er “att dokumentera, samla in, bevara och förmedla material och information om vitt skilda delar av svensk seriehistoria, alltifrån 1800-talets bildberättelser till serierna av idag”.

En kasse med usortert materiale i tegneseriearkivet i Malmö. Bare et lite blikk nedi viser at her finnes det blant annet ulike originaltegninger.

Opprinnelig ble samlingene plassert i Lund i det sørlige Sverige. En beskrivelse av prosjektet ble publisert i tegneserietidsskriftet Bild & Bubbla. Det ble åpnet opp for donasjoner og deponeringer, slik at samlingen kunne utvides. Arkivet har vært et utgangspunkt for ulike arrangementer og utstillinger. For eksempel overtok man samlingene til Museum Kasper i Norrtälje, og dette var grunnlaget for en tegneseriehistorisk utstilling på «Rum för serier» i Malmö sentrum i fjor. Tegneseriearkivet har også arrangert konferanser; et eksempel er tegneseriearkivseminaret som ble arrangert i samarbeid med universitetet i Malmö i 2022.

Slike bokser brukes til å ta vare på arkiveksemplarer av tegneserieutgivelser i Seriearkivet i Malmö.

Det har vært viktig å dokumentere hva som finnes i tegneseriearkivet. En rekke artikler med basis i samlingene er trykt i Bild & Bubbla, og det er laget en egen brosjyre om arkivet. I tillegg hadde tidsskriftet en presentasjon av lite kjente svenske tegneserier og deres skapere. En viktig del av prosjektet har vært en egen bokserie om svensk tegneseriehistorie. Så langt er det utgitt fire bind som går i dybden. Her er forlag, skapere og personligheter innen bransjen presentert i en rekke artikler gjennom bøkene. Bøkene vitner om et grundig arbeid, og det er interessant å se at en rekke utgivelser og hendelser også er en del av norsk tegneseriehistorie. I stor grad handler dette om eierstruktur, men det er tydelig at samtrykk av ulike utgivelser har vært viktig på tvers av landegrensene.

Hyllemeter på hyllemeter av tegneserier. Dette er en del av samlingen til Claes Reimerthi.

I år har båndene mellom Seriefrämjandet og Svenskt Seriearkiv blitt kuttet. En ny organisasjon, Seriearkivet, står i stedet frem som en egen enhet. Seriearkivet har overtatt samlingene og forpliktelsene, og organisasjonen viderefører det arbeidet som så langt har vært gjort.

Seriearkivet befinner seg nå i Malmö sentrum. I flere år har man hatt en samlokalisering med byarkivet i Malmö, og samlingen rommer flere hyllemeter med tegneserierelatert materiale. Her er ingenting overlatt til tilfeldighetene. Objektene er systematisk katalogisert, og utgivelser og annet materiale er plassert på en flott måte i arkivesker i et lokale laget for nettopp slik virksomhet. Samlingen er større enn det som befinner seg i arkivet. En rekke objekter befinner seg fortsatt på lager, og det er mye arbeid som skal til for å få dette materialet på plass i samlingen.

Thomas Storn viser frem noen godbiter fra samlingen til Seriearkivet i forbindelse med fjorårets tegneseriearkivseminar i Malmö.

Ved siden av å katalogisere og dokumentere, driver arkivet også med digitalisering. Enkeltobjekter blir skannet med tanke på fremtidig bruk. Her har man ulike kameraer og skannere til å utføre dette arbeidet.

Seriearkivet ledes av et styre med mennesker som har vært involvert i dette arbeidet gjennom mange år. Fredrik Strömberg er styreleder, og han har lenge frontet svenske tegneserier både i hjemlandet og utlandet gjennom bøker, artikler, brosjyrer og tilstedeværelse på ulike tegneseriefestivaler og arrangementer. Strömberg er også tegneserieviter med en doktorgrad fra universitetet i Malmö, og han er aktiv som tegneserieskribent og kritiker. I styret sitter også Jacob Hallin, som har ansvar for den daglige driften av Seriearkivet. Sammen med ham jobber blant annet Thomas Storn, som i mange år har vært arkivansvarlig. Storn har også skrevet en del artikler om arkivdriften og vært involvert i bøkene om svensk tegneseriehistorie.

Fredrik Strömberg er leder for Seriearkivet. Her er han avbildet under et seminar i Malmö høsten 2022.

Tegneseriearkivet er i utgangspunktet ikke allment tilgjengelig. Det er mulig å få adgang etter avtale, eller i forbindelse med egne arrangementer i regi av arkivet. I hovedsak består samlingen av svenskspråklige tegneserier, og her snakker vi om både hefter, album, bøker og tegneserier trykt i aviser og magasiner. Disse objektene er supplert med ulike donasjoner som for eksempel Claes Reimerthis samling av tegneserier fra inn- og utland, og en egen samling med undergrunnstegneserier. I samlingen finnes også ulike trykkgrunnlag fra syndikater. For eksempel er det mulig å studere klassiske amerikanske avistegneserier så tett opptil den originale streken som mulig. Selvsagt finnes det også originaltegninger i samlingen, og en rekke tegneserieskapere og deres familier har både donert og deponert tegneserieoriginaler fra flere tiår.

Interessant er det også å se på ulike artefakter knyttet til tegneserier som plakater og annonser. Det er også mye merchandise relatert til tegneserier i samlingen, og man kan for eksempel se nærmere på brusflasker, askebeger og kortstokker. Et spesielt objekt er datamaskinen til den svenske MAD-redaksjonen. Den er i samlingen sammen med ulike disketter. Dermed er det mulig å kunne avlyse disse dataene i fremtiden.

Rolf Gohs laget mye mer enn forsider til Fantomet-blader. Kanskje hans mest kjente egne tegneserie er Mystiska 2:an (“Stefan og Sacho” på norsk)

Seriefrämjandet har gjort en stor jobb gjennom årene med ulike intervjuer av mennesker i og omkring bransjen. Intervjuene er bevart i samlingen på kassetter og andre lagringsmedier, og det er allerede gjort et arbeid med å transkribere innholdet. For eksempel finnes det en kassett med et intervju med Superman-medskaper Jerry Siegel fra da han gjestet Sverige en gang på syttitallet.

Men dette er bare en brøkdel av det som finnes i Seriearkivet. Per i dag skal det finnes rundt 40.000 objekter i samlingen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *