Mellom kulturene

Norge møter Kina i en tegneserieutgivelse som speiler både likheter og forskjeller mellom landene. Bruken av serieformatet spenner fra det unike til det universelle.

Hva som er fjernt og hva som er nært kommer stort sett an på hvilken verden man lever i. I tegneserien Elsewhere utfordres leseren til å ta innover seg to ulike kulturers oppfatning av de samme begrepene, som til tross for en felles engelskspråklig ramme har særegne konnotasjoner på kinesisk så vel som norsk.

Elsewhere er den første bokutgivelsen på det nystartede Kinakaal Forlag som er en forgreining av kulturutvekslingsprosjektet Northing, grunnlagt av arkitekten Ben Wenhou Yu og designeren Yilei Wang i Bergen. Så langt har forlaget gitt ut to bøker, hvorav den nyeste er en fotobok.

I den første boken, Elsewhere, har forlaget invitert den norske serieskaperen Fredrik Rysjedal til å lage en tegneserie sammen med den kinesiske serieskaperen Shuo Wang, alias anusman [sic!]. Felles for de to er at begge er alene om å inneha en doktorgrad innen faget tegneserier i hjemlandene sine. Boken er lagt opp som et møte mellom de to forskerne.

Tegneserier som speil
Elsewhere er en todelt bok, med hver sin halvdel tildelt seriekunstnerne. Boken tar for seg dagligliv i Norge og Kina, og begge bidragsyterne tolker de samme begrepene gjennom de fire kapitlene Animals around us, The elderly, Storage og Go for a stroll. Fordi leseretningen i Norge og Kina går hver sin retning, møtes bidragene midtveis i boken som to speilinger av samme tema. Todelingen sørger samtidig for at serietegnerne får en likeverdig plassering i boken, med hver sin forside til rådighet.

På forsidene sine har serieskapernes tegnet inn hver sine tegneredskaper. Rysjedal tegner med blyant, mens anusman benytter seg av pensel og blekk. I boken manifesterer disse teknikkene seg som kalligrafiske og forenklede, nærmest piktografiske, figurer hos anusman, kontrastert mot en klar, ren strek, med mer realistiske og detaljerte tegninger hos Rysjedal. Anusmans tegninger er reprodusert i sort/hvit, mens Rysjedal eksperimenterer med en mildnende gråtone som effektivt demper kontrasten i tegningene. Den utstrakte bruken av luft hos anusman gjør at også hans bidrag fremstår som lyse og lette. Begge bidragene signaliserer ro, men på vidt forskjellige måter.

By og land
En viktig fellesnevner for de to bøkene er rekreasjon. Hos Rysjedal tar dette form av kvalitetssysler på egenhånd, fra stillesittende observasjoner av dyreliv, til fysisk gymnastikk i hagen og skiturer på fjellet. Anusman derimot skildrer mennesker i samhandling, både i og utenfor hjemmet, samt i byens gater og på rundtur i parken. Spørsmålet er om en slik forskjell mellom norsk og kinesisk avkobling snarere skyldes en grunnleggende forskjell mellom by og land.

Enda en forskjell mellom serieskaperne er bruken av seriesider, hvor Rysjedals bidrag fyller den ene halvdelen av boken med 48 sider, mens anusmann fyller sin del med 64. Til gjengjeld benytter Rysjedal flere ruter per side. Om det er ulikheter i den norske og kinesiske tegneserietradisjonen som skaper dette skillet er vanskelig å si all den tid begge serieskaperne først og fremst ser ut til å følge sine egne regler. Spennvidden hos begge er stor.

Nyanserende kulturutveksling
Som kulturutvekslingsprosjekt lykkes Elsewhere i å forene ulike nyanserende blikk på begreper vi vanligvis tar for gitt. Å gå på tur har eksempelvis ulik mening i de to landene, hvor nordmenn helst vil gå i den frie natur, men kinesere flest forbinder begrepet med en rusletur i parken.

Likens kommer det frem i boken at redskapsboder ikke er særlig vanlig i kinesiske byer, noe som fortrinnsvis skyldes plassmangel. Fredrik Rysjedals detaljerte presentasjon av en norsk redskapsbod i kapittelet Storage fremstår slik sett trolig som både eksotisk og kuriøs for kinesiske lesere. Fraværet av mennesker i Rysjedals skildring inngir samtidig en følelse av tomrom og at noe er forlatt. Redskapsboden fremstår mest av alt som et lager for gamle minner.

Det er i skildringene av de eldre mennene som gjør akrobatiske øvelser i kapitlene The elderly at de to serieskaperne for alvor nærmer seg hverandre, både stilmessig og i måten de tar i bruk humor. Begge fremviser delvis realistiske og delvis karikerte figurer med lett gjenkjennelige nasjonale identiteter.

Sluttscenen i Rysjedals tolkning av tittelen The elderly viser en arketypisk norsk figur med glimt i øyet. Først når tobakken kommer frem fra lommen, kan det bli en skikkelig avslutning.


Elsewhere
Av Fredrik Rysjedal og anusman
130 sider
280 kr.
Kinakaal Forlag

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *