En anti-selvhjelpsbok

I Herman Breda Enkeruds «Du har ingen makt i denne situasjonen» ledsages tegneserie-estetikken av bitende og ironiske samfunnskommentarer. Med fraspark i intens utforskning av moderne liv tilbyr han leseren dyp, ærlig refleksjon over våre egne valg og verdier.

Enkerud, en illustratør og billedkunstner basert i Oslo, introduserer oss med denne boken for en unik tilnærming til tegneseriekunst. Hans tidligere arbeid, som debutverket på Høstutstillingen, vitner om et bredt spekter av kunstneriske uttrykk, noe denne debutboken også bekrefter.

Enkeruds analyser av det moderne samfunn er poengterte. Han går blant annet løs på det moderne samfunnets utfordringer, som den konstante jakten på det perfekte. Med kommentarer som «Når du lukker øynene ser du deg selv med et nytt kjøkken» kommer han også med sterk kritikk av forbrukerkulturen, hvor jakten på materielle goder og anerkjennelse ofte går på bekostning av indre vekst og menneskelige forbindelser.

Tittelen i seg selv – «Du har ingen makt i denne situasjonen» – gir en øyeblikkelig innsikt i bokens tone og budskap. Det er en direkte påminnelse om at selv i en tid der vi er hyperkoblede med uendelige valgmuligheter, er mange av våre valg faktisk diktert av større samfunnsmessige krefter. I vår tidsalder av overflod av selvhjelpslitteratur kommer denne boken som en vekker. Den peker på absurditeten i vår streben etter lykke, suksess, evig ungdom, og å bli beundret.

Setningen «Arbeid hardt for din egen latskap. Ta det med ro i et summende samfunn» viser den ironiske motsetningen mellom forventning og virkelighet i vårt travle liv. «Du må være fleksibel» oppsummerer det konstante kravet om tilpasning i et stadig skiftende samfunn. «Sliten, så sliten. Du jobber døgnet rundt for 6-timers arbeidsdag» peker på arbeidslivets paradokser, hvor man jobber utrettelig for en illusjon om fritid eller balanse.

Enkerud benytter kraftige farger, og hvert bilde balanser mellom humor og alvor. Bildene fanger oppmerksomheten og tvinger leseren til å stoppe opp, se og reflektere. Tekstene sier noe om hvor kontrastfylt vår moderne tilværelse er. Utsagn som «Fattige, selvopptatte fantasier»» kaster lys over det økende skillet mellom virkelighet og drøm, og hvordan forbrukerkulturen former våre ambisjoner. Sammen med tegningene gir tekstene en skarp kritikk av de motstridende meldingene samfunnet sender oss, og presset mange av oss føler som følge av dette.

Et annet interessant tema er hvordan Enkerud tar for seg kulturens påvirkning. Han trekker frem viktige kommentarer på denne, fra den satiriske «Idealborgeren onanerer ofte og tålmodig», som utfordrer ideen om hva det vil si å være en ‘god’ borger i dagens samfunn, til den tankevekkende «Ensomme må klare seg selv» – en stikkende påminnelse om samfunnets syn på de som føler seg alene. Bak hvert bilde, bak hver linjetekst, ligger en understrøm av fremmedgjort eksistens.

Bokens observasjoner av overfladisk materialisme og digitaliseringens innvirkning på psykisk helse gir leseren mye å reflektere over. Den påpeker ironien i hvordan vi søker selvhjelp fra kommersielle kilder, mens det vi kanskje trenger er forbindelser mellom oss selv og andre. «Not ghosting just feeling spiritual» illustrerer hvordan dagens avvisningskultur manifesteres gjennom mangel på respons, men med en vri mot det åndelige. Dette spiller ikke bare på vår tids digitale dating-verden hvor folk forsvinner uten forklaring, men også til en indre reise og søken etter mening: Uttrykket. En annen kommentar, «Redd for å være stusselig og har ennå ikke hatt analsex», samt spørsmål om hvem du skal «sende melding til, flørte med eller ligge med», belyser presset mange føler om å leve opp til samfunnets seksuelle normer og forventninger.

Teknologi, medier, klimaendringer, politisk uro – alt sammen har skapt et miljø der mange føler en underliggende uro og stress.  Setningen “How to try and breathe in a world that is trying to kill you?” fanger denne følelsen perfekt. Den beskriver det konstante presset, følelsen av å være overveldet og trusselen om å bli trukket under av en verden som synes å ha blitt for stor og kompleks. Det er som om vi prøver å dra pusten mens vi drukner i ny informasjon, forventninger, trusler og bekymringer.

Videre dykker boken ned i utfordringene knyttet til samfunnets syn på skjønnhet, aldring og dødelighet. Den fremhever presset mange samfunnsborgere føler for å oppfylle såkalte skjønnhetsidealer. Teksten «The sexy life of you», er et nikk til ideen om «30 under 30», noe som impliserer at deler av livet vårt er begrenset av alder. Diskusjonen om skjønnhet og aldring får undertegnede til å tenke på Barbie-filmen, hvor dette også tematiseres. Barbie deler et øyeblikk med en eldre dame på en bussholdeplass. «Du er vakker», sier Barbie. «Jeg vet det», svarer den eldre kvinnen selvsikkert, og minner oss på at skjønnhet er tidløs. Dette er viktig å påpeke, noe Enkerud gjør flere steder.

«Du har ingen makt i denne situasjonen» er mer enn en bok og mer enn en tegneserie; den er en refleksjon, en utfordring og en vekker. Det er et verk som tvinger oss til å revurdere vår plass i verden, våre verdier, og de kreftene som driver oss. I denne boken gir Enkerud oss ikke bare et kunstverk, men også et verktøy for introspeksjon i en stadig mer komplisert virkelighet hvor vi, selv i en æra av tilsynelatende ubegrensede valg, faktisk er maktesløse.


Du har ingen makt i denne situasjonen
Av Herman Breda Enkerud
112 sider
€ 35
Foot Books

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *