Enda mer Katzenjammer

En amerikansk bokutgivelse gjør flere tegneserier med «Knoll og Tott» tilgjengelige. Er det verdt å anskaffe seg utgivelsen?

Ved flere anledninger har det vært etterlyst gode samlinger med «Knoll og Tott» på originalspråket. Senest møtte jeg problemstillingen i forbindelse med åpningen av en Rudolph Dirks-utstilling i Tyskland tidligere i år. Tegneserien «Katzenjammer Kids» er viktig når man skal se nærmere på utviklingen av den niende kunstart, og at den ble laget kontinuerlig i mer enn 100 år gjør den unik blant tegneserier. Bare det i seg selv burde tilsi at det fantes et godt, engelskspråklig og moderne bokverk med tegneserier og bakgrunnsmateriale om Katzenjammer-brødrene Hans og Fritz. Det gjør det ikke – i motsetning til samlinger av andre klassiske avistegneserier som «Krazy Kat», «Fiinbeck og Fia», «Blondie» eller «Gasoline Alley». Av en eller annen grunn er «Katzenjammer Kids» forbigått. Det ser vi også i litteraturen om den niende kunstart. Det finnes kun én biografisk bok om skaperen av «Knoll og Tott». Boken om Rudolph Dirks er utgitt på tysk, og det er serieskaperen Tim Eckhorst som står bak den. Den kom på forlaget Deich Verlag i 2012.

Fra en søndagsside med «The Captain and the Kids» av Rudolph Dirks. Denne var på trykk i «The Captain and the Kids» nr. 16 fra 1948 og er gjengitt i boken «Katzenjammer».

I år er det femti år siden Rudolph Dirks døde. Han skapte «Katzenjammer Kids» på oppdrag fra aviskongen William Hearst i 1897. Tegneserien om de to rampeguttene og den dysfunksjonelle familien ble en stor suksess i og utenfor USA, og den spredte seg raskt til flere land. Rudolph Dirks’ elleville påfunn, slapstickhumor, morsomme replikker og lekende tegninger var med på å sørge for dette. Samtidig var Dirks en innovatør med sine tegneserier. Han var en pionér innen den niende kunstart, og hans arbeid var blant annet viktig for utbredelsen av snakkebobler. Man regner også Rudolph Dirks som mannen som først brukte grafiske elementer som streker for å vise fart og retning og dråper for å vise at en tegneseriefigur svettet.

I Skandinavia har «Katzenjammer Kids» stått veldig sterkt. Her i Norge har vi en juleheftetradisjon med tegneserien som strekker seg tilbake til 1911. Danmark har en tilsvarende tradisjon, og i Sverige holdt tegneserien lenge stand med egne julealbum. Interessant nok har «Katzenjammer Kids» hatt liten utbredelse i fødelandet til Rudolph Dirks. Tyskerne har fått se lite til brødrene Katzenjammer, og da en egen utstilling viet Rudolph Dirks ble åpnet i fødebyen Heide tidligere i år ble det understreket at serieskaperens betydning internasjonalt ikke stod i forhold til hvor lite kjent hans arbeid var i Tyskland.

I 1913 kom det til konflikt mellom Rudolph Dirks og William Hearst. Det endte med en rettssak der Hearst fikk beholde navnet på tegneserien, mens Dirks kunne tegne den videre under et annet navn. Etter hvert valgte Rudolph Dirks å kalle tegneserien sin for «The Captain and the Kids», mens tegneren Harold Knerr overtok «The Katzenjammer Kids». Knerr hadde tidligere stått for en «Katzenjammer Kids»-kopi kalt «The Fineheimer Twins», så han var ikke ukjent med verken konseptet eller stilen.

Fra en originalside signert Harold Knerr. Tegneserien var på trykk i amerikanske søndagsaviser 1. oktober 1939.

At konseptet har hatt sitt publikum, taler historien om. I over seksti år ble det både publisert tegneserier med «Katzenjammer Kids» og «The Captain and the Kids» samtidig. Knerr ble etter sin død erstattet av Doc Winner, og senere har tegnere som Joe Musial og Hy Eisman stått for tegneserien. Rudolph Dirks signerte «The Captain and the Kids» frem til sin død i 1968, men de siste to tiårene hadde han sønnen John Dirks som sin assistent. John Dirks gjorde mer og mer arbeid på tegneserien frem til faren døde, slik at han i praksis hadde eneansvar før 1968. John Dirks stod for arbeidet med «The Captain and the Kids» frem til syndikatet United Feature la ned tegneserien i 1979.

Dette utdraget fra en søndagsside av Harold Knerr var på trykk i Ace Comics nr. 48 fra 1941. I forhold til originalen datert 1. oktober 1939 ser vi tydelige endringer.

For noen få uker siden ble jeg tipset om samleboken «Katzenjammer». Denne boken ble utgitt av det amerikanske forlaget Coachwhip Publications i 2015, og den består av tegneserier av både Rudolph Dirks og Harold Knerr. Boken er i salg hos flere internasjonale nettbokhandlere, og den kan også kjøpes over nett i Norge fra blant andre Adlibris og Tanum. Det spesielle med «Katzenjammer», er at boken ikke er utgitt i samarbeid med verken rettighetshaverne, opphavsmennene eller deres arvinger. Utgivelsen har en copyrightangivelse som viser til forlaget selv. Rudolph Dirks og Harold Knerr blir oppgitt som serieskapere, mens det ikke vises til syndikatene King Features Syndicate eller United Features Syndicate. Kolofonen hentyder derimot gjennom setningen «No claims made on public domain material» at innholdet i boken er falt i det fri. Det er en vurdering kun jurister bør ta stilling til. Det som er klart, er at amerikansk opphavsrett på noen områder er en vanskelig materie, og i enkelte tilfeller er tidligere beskyttede åndsverk tilgjengelige til eksemplarfremstilling for hvem som helst. Dermed har det vært mulig å gjenutgi en rekke tegneserier uten tillatelse fra opphavspersoner eller de opprinnelige rettighetshaverne. Slike utgivelser baserer seg ofte på innskannete tegneseriehefter og i noen tilfeller originalsider forleggerne har fått tilgang til.

Harold Knerr laget denne søndagssiden, som opprinnelig ble publisert 29. oktober 1939. Her er den hentet i stående format fra Ace Comics nr. 49 for gjengivelse i boken «Katzenjammer».

«Katzenjammer» ser ut til å være en slik utgivelse. Coachwhip Publications har tatt utgangspunkt i noen tegneseriehefter utgitt i USA på førtitallet. Disse er skannet inn av forlaget og publisert i boken i en gjengivelse som i mange tilfeller oppleves som dårlig. Fargene er ofte blasse, den svarte streken har flere steder preg av gråtoner og innimellom virker trykken rett og slett elendig med utydelige streker og farger. Strengt tatt kan det virke som om forlaget bare har samlet sammen noen tegneseriehefter de har hatt tilgang til og sendt dem til trykkeriet uten noen særlig tanke om kvalitetskontroll. At boken tre år etter utgivelse er tilgjengelig hos en rekke bokhandlere, tyder på at boken har vært under radaren til rettighetshaverne eller at boken har vært lovlig å gi ut i USA.

Denne norske versjonen av søndagssiden datert 29. oktober 1939 var på trykk i «Knoll og Tott»-juleheftet i 2008.

Tegneseriene i «Katzenjammer» er en blanding av både «The Katzenjammer Kids» og «The Captain and the Kids». «The Katzenjammer Kids»-sidene er hentet fra tegneserieheftet «Ace Comics», der Knoll og Tott i hovedsak var blikkfang på forsidene. Det øvrige innholdet i heftet var andre tegneserier fra King Features Syndicate, og blant annet kunne man lese Blondie og Fantomet i «Ace Comics». Til «Katzenjammer»-boken har Coachwhip Publications plukket ut Knoll og Tott-tegneserier fra «Ace Comics» nr. 48, 49, 50, 60, 63, 67, 81, 82 og 83. Dette er søndagssider fra 1939-1942 brukket om til stående format. Forsidene er gjengitt, og disse er tegnet av Joe Musial, som senere overtok ansvaret for avistegneseriene med «Katzenjammer Kids».

Mens rundt en firedel av boken tar for seg «Katzenjammer Kids» av Harold Knerr, er resten av boken viet «The Captain and the Kids» av Rudolph Dirks. Innholdet er hentet fra tegneserieheftene «The Captain and the Kids» nr. 16 og 17 samt to spesialutgivelser. Det ene er et jubileumshefte fra 1948, mens det andre er et høsthefte fra samme år. Innholdet her ser ut til å være en blanding av søndagssider og spesialhistorier laget for tegneserieheftene. Alle tegneseriene er kreditert Rudolph Dirks. Vi vet at John Dirks var involvert i tegneserieheftene med «The Captain and the Kids» på denne tiden, så det er ikke usannsynlig at han har tegnet enkelte av forsidene og tegneseriene – eller bare har vært farens assistent.

Et eksempel fra en søndagsside med «The Captain and the Kids» av Rudolph Dirks som er gjengitt i «Katzenjammer»-boken. Denne var på trykk i tegneserieheftet «The Captain and the Kids» nr. 16 fra 1948.

Det problematiske med å gjengi søndagssider fra denne tiden i stående format, er at det i mange tilfeller utelates detaljer. I tillegg har enkelte ruter blitt tegnet om, slik at likevekten serieskaperen fikk frem i originaltegningene ikke er bevart i versjonen som er brukket om. Samtidig kan det være redigeringer i tekst for å få snakkebobler til å passe rutene bedre, og i enkelte tilfeller har poenger rett og slett forsvunnet.

Publiseringen av amerikanske søndagssider i Norge har vært preget av noe av det samme i enkelte tilfeller. Mange av de tidligste tegneseriene med Knoll og Tott her til lands ble omtegnet, og for å passe bedre til det norske markedet ble tegneserien presentert uten snakkebobler men med tekst under rutene. Senere har vi sett eksempler der enkeltruter har vært fjernet fra søndagssidene for å passe i tegneseriehefter eller julehefter. Dette har vi også sett med tegneserier som er gjengitt i boken «Katzenjammer».

Uten å ta stilling til lovligheten av utgivelsen, må det være lov til å stille spørsmålstegn ved kvalitetskontrollen til forlaget. Mens enkelte sider er godt leselige, er det heller vanskelig å få et godt utbytte av andre sider i boken på grunn av gjengivelsen. Man kan lett trekke paralleller til Bladkompaniet og forlagets publisering av «The Captain and the Kids» i juleheftene «Kapteinens jul». Etter å ha brukt opp trykkoriginalene som var tilgjengelige gjennom United Feature Syndicate og deres danske samarbeidspartner PIB, valgte man å få PIB til å lage nytegninger av Dirks-tegneserier. Disse har vært utført av tegnere som Henrik Rehr og Thierry Capezzone, og dermed har man i Skandinavia hatt nytegnede tegneseriesider av god kvalitet fremfor den elendige trykken man finner på enkelte sider av «Katzenjammer». Det er lett å forstå at Bladkompaniet ikke ønsker å gi ut tegneserier med en slik trykk-kvalitet og dermed baserer seg på nytegninger. Når man i tillegg ser at trykk-kvaliteten på sidene i «Knoll og Tott»-juleheftene fra Egmont i mange år har holdt en høy standard, er det nok ekstra viktig for Bladkompaniet å ikke publisere tegneserier med dårlig trykk i juleheftene med «Kapteinens jul».

Fra en søndagsside med «Katzenjammer Kids» av Harold Knerr gjengitt i boken «Katzenjammer». Siden er hentet fra Ace Comics nr. 81, og den var opprinnelig på trykk i 1942.

Harold Knerrs «Katzenjammer Kids» er inne i en meget god fase i tegneseriene som er gjengitt i boken. Vi er nå 25 år etter at han overtok tegneserien, og i mellomtiden har han fått god følelse med både tegneseriefigurer og situasjoner. På 1930-tallet plasserte han Katzenjammer-familien med tilbehør på en sydhavsøy, og handlingen i tegneseriene i boken foregår her. I de eldste søndagssidene i boken er vi tre år etter at Frøken Spjåk, Fredrik og Tuppen ble en del av tegneserien, og her har karakterene for lengst funnet sin plass. Det blir en kombinasjon av crazykomikk, slapstick og morsomme kommentarer, og det er kanskje i denne perioden at Knerrs versjon av «Knoll og Tott» er på sitt beste.

Søndagssiden over har også vært på trykk i Norge. Her er den hentet fra «Knoll og Tott»-juleheftet fra 2000.

I Rudolph Dirks’ tegneserie «The Captain and the Kids» har Katzenjammer-familien også slått seg ned på en sydhavsøy i denne boken. Tegneseriene har mye av den samme tematikken som det vi finner hos Harold Knerr, men Dirks har også andre karakterer som han blander inn i handlingen. Joda, det finnes kongelige på begge sydhavsøyene, men Dirks lar også rakkerungene møte andre innfødte, sjørøvere, kjemper, ulike aper og enkelte villdyr.

Det mest sjarmerende ved å lese både «The Captain and the Kids» og «Katzenjammer Kids» på originalspråket, er blandingen mellom engelsk og tysk i dialogene. Mens både guttene, moren, kapteinen og skoleinspektøren (alias megleren) knoter i sitt språk, fører frøken Spjåk, Fredrik og Tuppen et godt engelsk. Det ligger mange morsomheter og ordspill i originaltekstene, og oversetterne har gang på gang hatt mang en utfordring når disse tegneseriene skal presenteres i norsk språkdrakt. Slik sett gjorde Gevion et artig trekk i sin tid, da forlaget i 1987 ga ut et hefte der tegneseriefigurene snakket trøndersk!

Kapteinen, skoleinspektøren og fru Katzenjammer snakker trøndersk i en tegneserieutgivelse fra 1987.

«Katzenjammer» er et artig innblikk i humoristiske tegneserier fra førtitallet med mange morsomheter og gode tegninger. Innholdet ser dessverre sammenrasket ut, og utgivelsen nærmest trygler om en redaksjonell tilnærming med presentasjoner av både serieskapere, tegneserier og tegneseriefigurer. Nå er et jubileumshefte med en presentasjon av Rudolph Dirks gjengitt i boken, men ellers består den redaksjonelle tilnærmingen av en vaskeseddel med basisinformasjon om tegneseriene og et forord som mest må sees på som en historisk anekdote.

En av flere forsider som er reprodusert i «Katzenjammer». Dette er forsiden til jubileumsheftet til «The Captain and the Kids» fra 1948. Sannsynligvis er den tegnet av Rudolph Dirks.

Per i dag er «Katzenjammer» den eneste moderne, engelskspråklige samlingen med «Knoll og Tott»-relaterte tegneserier. Den har sine klare mangler, men akkurat nå er dette stedet man kan anskaffe seg såpass mye materiale av Harold Knerr og Rudolph Dirks på originalspråket mellom to permer. På mange måter bør en utgivelse som dette spore rettighetshaverne til å utgi egne samlinger der trykk-kvaliteten blir av en helt annen og mye bedre standard.

Mens vi venter på noe bedre, står «Katzenjammer» godt i bokhyllen sammen med blant annet Egmonts samling «Knoll og Tott: 100 år i Norge». Som utgivelse er den norske jubileumsboken utrolig mye bedre, og den kan være en mal på hva King Features, United Features eller andre bør prøve å gi ut som den endelige engelskspråklige «Knoll og Tott»-samlingen.

 

«Katzenjammer: A Selection of Comics»

Av: Rudolph Dirks og Harold Knerr

ISBN 978-1-61646-314-4

210 sider

24,95 dollar

Coachwhip Publications

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.