Alt hun har på hjertet

«Nattlys» samler resten av Lise Myhres dikttolkninger…samt det hun ikke greide å uttrykke tilfredsstillende gjennom andres dikt og tanker.

Som poetisk tittel er «Nattlys» noe mer banal en forgjengeren «Drømmesvart», men med tanke på Nemis forkjærlighet for det mørke og for natteliv, har tittelen likevel noe tvetydig, og dermed i alle fall noe litt mer interessant ved seg.

Innholdet er ikke typisk sett så subtilt.

«Nattlys» har samme utseende og oppsett som den første boka, frontet av et lekkert design som tar seg ekstra bra ut i bokhylla. Andelen av faktiske dikttolkinger er også den samme, nemlig grovt halvparten. Den andre halvparten er Nemi-sider med personlige refleksjoner og andre uttrykk som Lise Myhre formodentlig syntes var litt dype og meningsfulle. Overgangene mellom disse og diktene er diskrete nok til å gi boka en ganske god flyt.

De Voksnes Fest av André Bjerke

Igjen er André Bjerke tyngst representert (halvparten av den totale mengden, pluss en gjendikting). Med ordet i sin makt som få andre kunne Bjerke alltid finne nye måter å si alt på, men ofte går de samme budskapene igjen, de som Lise Myhre finner mest sympatiske: Åpningsdiktet «Svermeren og Lyset» bruker nattsvermerens dragning mot lyset som en (i alle fal med moderne øyne) svært åpenbar metafor for «våg å være annerledes». «De voksnes fest» har et like åpenbart og velbrukt budskap om at «barndommen er magisk», men skiller seg ut ved å være noe så sjeldent som et eksempel på et rimfritt dikt av Bjerke.

Hun Er Fri av Michael Krohn

I «Nattlys» får vi også et annet sjeldent eksempel, nemlig en Nemi-tolking av en rocketekst. Raga Rockers’ minuttklassiker «Hun er fri» (tekst av Michael Krohn) passer selvsagt perfekt inn i Nemi-figurens livsstil (i alle fall slik den en gang var…). En interessant variasjon, men teksten er litt for konkret og rett på sak; Lise Myhre fortolkningsevner er best når hun kan fabulere rundt brede, maleriske begreper – Selv om det flere ganger koker ned til det samme budskapet om igjen.

Ellers skiller «Nattlys» seg ut ved å inneholde dypere egenbetraktinger (rent tekstlige eller rent billedlige, men som oftest noe midt imellom) fra Lise Myhres eget hode enn i «Drømmesvart».

Men slik kan eventyret også ende, André…

En slik egenbetrakting, en som jeg i alle fall har lyst til å tilskrive et bevisst kløktig redaksjonelt grep, er en gammel helside fra den gangen da «skal jeg ha det jævlig…» var Nemis modus operandi. Her leser Nemi et trist godnatteventyr (på rim) om en møll som tror den har funnet sine egne, men som selvsagt viser seg å fly mot lyset, og brenner opp. Denne avromantiseringen utgjør en slående kontrast til ikke bare «Svermeren og lyset», men også til et annet Bjerke-dikt i samme samling, «Den grimme ælling».

Jeg Gikk Meg Vill I Skogene av Inger Hagerup

Mange av av betraktningene er ellers både banale og prekende, noen ganger uten av et ord er sagt. Indignasjonen min over disse er oppriktig, men samtidig tenker jeg gang på gang at serieskaperen har et poeng. Dessuten er spennvidden stor når det gjelder både presentasjon og innhold. I gamle dager ble slike «meningsfylte» Nemi-betraktninger vanligvis formidlet gjennom hovedpersonens monologer. Det var en mørk tid, da Nemi framsto som en selvopphøyd og arrogant besserwisser. I senere år dukker disse betraktningene opp i langt mer varierte former, og budskapene kan være alt fra globale, sosiale samvittighetsspørsmål til streng personlige problemer.

Løfter av Kirsti Thisland

Mest vellykket er to sider om Cyans forholdsrefleksjoner; en der hun skriver et brev «til meg selv på en dårlig dag» av frykt for å miste kjæresten, og en mer grafisk og tekstlig samspilt refleksjon over å være «hjemsøkt» av tidligere forhold. Den titteløse historien om «hendelsesforløpet» kan få en til å grunne alvorlig. Og Lise Myhres nekrolog over Elm Street Rock Café (1990-2011) passer også perfekt inn i denne samlingen med store (noen ganger forvokste) tanker om små og store tema.


Nattlys
Av Lise Myhre, med tekster av André Bjerke, Inger Hagerup m.fl.
ISBN 978820522008
80 sider
299 kr. (veil.)
Gyldendal

Les også:
Nemi og lyrikken

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.