Å føle seg anderledes

Daniela Schreiter er diagnostisert med Aspergers syndrom. Hun har laget tegneserier om hvordan det er å leve med en slik diagnose. (NOTE: dette er en re-publisering av saken som ble publisert 11.august grunnet overgang til ny plattform)

Forside - Schattenspringer
Wie es ist, anders zu sein

Av: Kristian Hellesund

Tegneserien er et sterkt og virkningsfullt medium. Den kan brukes til å få frem fortellinger som ellers ikke kunne vært skildret, og tegneseriens egenart gjør at det finnes muligheter i den niende kunstart som ikke eksisterer i andre kunstformer. En som har sett disse mulighetene, er den tyske juristen Daniela Schreiter. Gjennom tegneserier har hun skildret livet sitt som autist i en bokserie kalt «Schattenspringer». Første bind har undertittelen «Wie es ist, anders zu sein».Hvordan hun møtes som autist

Schreiter har diagnosen Aspergers syndrom. Det betyr at hun befinner seg innenfor autismespekteret. Hun ble diagnostisert i voksen alder, og derfor har hun bak seg en oppvekst der hun i stor grad følte seg annerledes og misforstått. Siden det innenfor autismespekteret finnes store variasjoner, er Daniela Schreiter selv frempå og advarer mot generaliseringer. Derfor bruker hun sine opplevelser og oppfatninger som et eksempel.

Täglichen Ritualen
De daglige ritualer

Schreiter sliter i ulike settinger, og det er ikke alltid gitt at andre forstår henne. I mange tilfeller foretrekker hun selskap av dyr fremfor mennesker. Hun er opptatt av logikk og orden, og hun trenger systemer og rutiner i hverdagen. Dermed er det ikke lett for henne å improvisere eller å gå en annen vei til T-banen. Lyder kan være problematisk for henne, og hun oppfatter seg selv som ekstra følsom overfor støy. Det er ikke alltid lett å omgås andre, og Schreiter forklarer at hun ikke mestrer smalltalk. I tillegg har hun problemer med å se på den hun har en samtale med. Hun blir dermed sett på som spesiell av andre, og hun har vansker med å slippe folk innpå seg. Dermed er det ikke lett for henne å få seg venner.

Boken er delt i fem kapitler og en innledning. De tar for seg hendelser i oppveksten til Daniela Schreiter og betraktninger rundt hvordan hun opplever verden rundt seg. Det er flere sterke øyeblikk. Mens Schreiter skildrer tiden i barnehage som god, er det ikke like hyggelig å lese om hverdagen hennes på småskolen. Erindringer fra svømmeundervisningen er også sterk lesning, mens Schreiter er en fascinerende og medrivende forteller når hun beskriver hvordan spill og musikk har fenget henne opp gjennom livet. På mange måter er dette en positiv bok. Schreiter ønsker å dele, slik at andre lettere kan forstå henne og andre som ikke oppfatter hverdagen slik som flertallet.

I «Schattenspringer: Wie es ist, anders zu sein» har Daniela Schreiter valgt en karikaturpreget fremstilling. Hun blander det realistiske med morsomheter og overdrivelser, og til tider har hun små drypp der hun beveger seg inn på det metafysiske planet. Hun leker med mulighetene i den niende kunstart, og bruken av tegneseriens virkemidler gir fremstillingen hennes noe ekstra. Den er innbydende og har noe universielt over seg. Boken passer best for barn i puberteten, siden den forteller så mye om det å være menneske og hvordan man selv må finne sin egen vei i verden.

Daniela Schreiter er en spennende serieskaper, som så langt bare finnes tilgjengelig i tysk språkdrakt. Denne boken viser at «Schattenspringer»-bøkene bør oversettes til flere språk, for hun har et budskap som trenger å komme ut til flere. Dette er en bok som hadde passet i undervisningen i norsk skole, for den er lett tilgjengelig og med et viktig budskap. Er det lov å håpe på en oversettelse?

«Schattenspringer: Wie es ist, anders zu sein»
Av: Daniela Schreiter
ISBN 978-3-86201-950-2
164 sider
19,99 Euro
Panini Comics

Anmeldelsen er tidligere trykt i Sydvesten 5. juli 2016.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *