Pedagogisk humor i koronaens tid

Hverdagen som lærer og elev har gjennomgått mange endringer de siste årene. Det er Marius Henriksen flink til å formidle i sin fjerde samling om livet på ungdomsskolen, «Storefri: fire kopper kaffe».

Marius Henriksen ble ferdig utdannet lærer i 2017. Det samme året utga han også sin første samling med striper fra «Storefri», som fremdeles er biserie i Pondus. «Storefri: Fire kopper kaffe» ble lagt ut i bladhyllene i juni 2021. Albumet byr også på et intervju med forfatteren, samt noen sider med stripeserien «Hurtigmat», som også er ført i pennen av Henriksen. Enda mer interessant er illustrerte tekster om hvordan en stripe og den aktuelle forsiden har blitt til; fra kladd til trykk-klart produkt. Persongalleriet består som før av den negative og sarkastiske Sigbjørn, den spontane, hårete og barnslige Vidar, sympatiske Ann Beate, som nyter en viss respekt av elevene og rektor Franz, som er tålmodig som dagen er lang. I tillegg møter vi vaktmesteren Roybert, kunst-og håndverkslærer Tone og gymlærer Jon-Anders.

Aktuelle pedagogiske utfordringer
I denne fjerde boka har forfatteren fått med seg dagens utfordringer i den norske skole; innføring av rødt nivå og korona-restriksjonene i den pedagogiske hverdagen og lærer-samtaler på Google Meet. Tegnestilen til Marius Henriksen minner mye om Frode Øverlis karikaturer, men førstnevnte er mer jordnær og sjelden såpass surrealistisk som Øverli. Noen av situasjonene  i ungdomsskolen som Henriksen beskriver, er faktisk nært opp mot realitetene. Elever som alltid må ut og drikke vann i timene er helt på sin plass å harselere litt med. At lærere drikker i overkant mye kaffe er også et treffende poeng, som har gitt inspirasjon til både tittel, forside, og flere av stripene. Eller de mange utfordringer lærere må forholde seg til når elever har smartphones i klasserommet. Når det er sagt forundrer det meg at Henriksen har med så få minoritetselever. I dagens Norge er det jammen ikke mange klasser med kun etnisk norske elever, så man kan saktens undre på hvor Henriksens skole er geografisk plassert.

Musikalsk avrunding
Forøvrig synes jeg det skurrer litt med striper om snø og juleferie-forberedelser i et hefte publisert i juni. De jule-relaterte stripene er lagt inn cirka midt i, slik at de ikke er for synlige. I siste del av «Fire kopper kaffe» er det passende nok striper om 10. klasses musikalske avslutningsshow før sommerferien. Den avrundingen er fin.

Selv om Henriksen tar enkelte undervisningssituasjoner på kornet er det manko på de virkelig morsomme poengene. De fleste stripene er halv-morsomme og det kunne nok vært jobbet mer med punchlines. Striper om lærere som klager over hvor utfordrende jobben som ungdomsskolelærer påfulgt av en tørrvittig kommentar fra en kollega, er kanskje litt artig iblant, men ikke spesielt vittig i lengden.  Verbal humor og satiriske titler, som «Mobilhotell i særklasse» og «Lei(r)skole», er kanskje det aspektet hvor Henriksen er mest kreativ. I forordet skriver han at han har materiale til minst tusen striper til. Jo da, jeg leser gjerne flere Skolefri-album, men forfatteren kan gjerne jobbe mer med virkelig å få frem latteren hos leseren.


Storefri – Fire kopper kaffe
Av Marius Henriksen
Forord av forfatteren
120 sider
199 kr.
Strand Forlag

Les også om de foregående bøkene i serien:
1. Lær ting!
2. En svak toer
3. Tredje time

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *