NTFs demokratiske problem

INNLEGG: Neste helg gjennomføres landsmøtet i Norsk Tegneserieforum. Møtepapirene tyder på at dette er en organisasjon som ikke ønsker medlemsmedvirkning.

Etter hvert har Norsk Tegneserieforum fått noen år på baken. NTF ble stiftet i 1980 og regner seg selv som en videreføring av Tegneserieakademiet, som ble dannet i 1970. Norsk Tegneserieforum er den eneste landsdekkende organisasjonen for tegneserier, men samtidig er NTF en heller marginal organisasjon. Årsmeldingen for 2021 forteller at det er 211 betalende medlemmer, og det har vært særdeles lite oppmerksomhet rundt organisasjonen og dens aktivitet de siste ti årene.

For tiden virker det som om driften i Norsk Tegneserieforum i stor grad handler om Sproingprisen, medlemsbladet Bobla og Tegneseriemuseet. Formålsparagrafen handler om veldig mye mer enn dette: «Norsk Tegneserieforum (NTF) er en sammenslutning av tegneserieinteresserte av alle kategorier. NTF skal arbeide for å øke interessen for norske og utenlandske kvalitetstegneserier i Norge. NTF er partipolitisk og religiøst uavhengig. NTF skal arbeide for å skape økt forståelse for – og økt kjennskap til tegneserier som uttrykksmiddel og kunstform. NTF skal efterstrebe maksimalt samarbeide med forlag, tidsskrifter, forretninger, bibliotek og andre institusjoner som befatter seg med tegneserier. NTF skal støtte norske serieskapere og søke å skape et miljø for disse. NTF skal ha kontakt med, og i størst mulig grad samarbeide med tilsvarende organisasjoner i utlandet.»

Til landsmøtet i mars legger styret i Norsk Tegneserieforum opp til store endringer. Formålsparagrafen skal skrelles ned til dette: «Foreningen har til formål å øke interessen for tegneserier. Formålet søkes oppnådd gjennom utgivelse av bladet Bobla, innsamling av originaler, tegneserier og annet tegneserierelatert til Det nasjonale Tegneseriearkivet – Tegneseriemuseet i Norge og ved årlig donering av en statuett (SPROING-prisen) til en norsk og en oversatt tegneserieskaper.»

Denne og andre endringer søker styret i Norsk Tegneserieforum med president Jan P. Krogh i spissen å gjennomføre med minst mulig involvering fra medlemmene. Det er innkalt til landsmøte på avsidesliggende Brandbu. For medlemmene er det ikke nødvendigvis enkelt å komme dit. For min egen del vil det koste cirka 2000 kroner bare i reise fra Bergen for å delta på landsmøtet. Det er ikke nødvendigvis det jeg ønsker å prioritere i privatøkonomien. I tillegg er ikke Brandbu et sted der man kan overnatte på hotell eller pensjonat. Her legges det fra styrets side opp til at medlemmer ikke ønskes på landsmøtet.

Jeg har derfor de siste årene spilt inn forslag overfor styret om en digital gjennomføring av landsmøtet. Dette har styret blankt avvist. Styret ønsker ikke at alle medlemmer tar del i de demokratiske prosessene i Norsk Tegneserieforum. I følge e-post til meg fra president Jan P. Krogh, er det et enstemmig styre som flere ganger har avvist et digitalt landsmøte. Selv et forslag om et digitalt medlemsmøte der styret forklarer forslagene til endringer i vedtektene i detalj, er avvist av et enstemmig styre. Det betyr at hele styret støtter et foreldet system med demokratisk underskudd.

Jeg oppfordrer alle medlemmer i Norsk Tegneserieforum til å ta kontakt med styremedlemmene og be om en ny vurdering rundt gjennomføringen av landsmøtet. Samtidig har jeg kommet med noen forslag til landsmøtet som jeg ber om at alle medlemmer støtter opp under.

Vi trenger en tegneserieorganisasjon der demokrati står i sentrum og medlemmene har noe å si. Vi er i 2022, og pandemien har gjort at digitale hjelpemidler er allment i bruk. Det kan gjøre Norsk Tegneserieforum til en medlemsstyrt organisasjon og ikke til det vi ser i dag: En organisasjon der styret fortrenger medlemmenes mulighet til å bli hørt i NTFs høyeste organ, landsmøtet.Se også:
Årsmøte per frimerke

Tagget med

2 tanker om “NTFs demokratiske problem

  1. Jeg ønsker å påpeke at det tar 11 minutter med bil fra Lygnasæter hotell til Hadelandsgården, hvor norsk tegneseriemuseum har sine lokaler.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *