Sinnet og avmaktens konsekvenser.

De fantastiske elementene blir tydeligere i andre bind av Bukkekrigerne, «Trusselen», men også de mellommenneskelige aspektene.

De yngste bukkekrigerne, som ble rekruttert i forrige bok, er nå i ferd med å bli utlært og i full sving med å beskytte landsbyen mot farer som truer fra fjern og nær. På heiene lurer et skrømt de ikke klarer ta knekken på. Det løser seg opp i en sky av rotter når kampen er i ferd med å vinnes. Kanskje er det magiske krefter i spill. Molly er fortsatt hovedpersonen, og hennes krefter får virkelig brynt seg mot det som forårsaker skrømtet.

Det norrøne elementet ligger fortsatt helt oppe i dagen i Amélie Fléchais tegninger, og historien som Jonathan Garnier har forfattet bygges opp med flere gode karakterer og settinger for eventyret som fortelles. Igjen spiller de på gjenkjennbare følelser. Tempoet i boken er litt roligere enn i første bind, det er større plass til å gå i dybden på hvordan dette universet fungerer, og å fortelle mer av forhistorien. Albumet åpner med et tilbakeblikk til den gangen de unge jentene skulle velge hver som bukkekilling som ridedyr, og går rett over i et dramatisk nåtidsøyeblikk mellom Molly og hennes kjære ganger.

Men også fantastiske elementer får en fremskutt plass, ikke minst bruker Fléchais mye plass og fantasi på å illustrerer det underfulle, lukkede samfunnet til Heksefolket, som mest av alt minner om en slags skogsalver.

Med ca. 70 sider og et albumformat som ikke er krympet (i motsetning til de fleste albumserier for barn og ungdom på det norske markedet), og attpåtil er større enn det vanlige europeiske albumformatet, har hun også ekstraordinært stort rom for utfoldelse.

Sjalusi, savn, avmakt og misunnelse bærer selve historien frem til en dramatisk og nødvendig cliffhanger.

I landsbyen er det fortsatt intet nytt fra mennene som er reist i den store krigen, et tap som fortsatt preger innbyggerne. De unge guttene som ikke får delta i Bukkekrigerlauget har nå tatt opp håndarbeid og lager klær til dem. De aksepterer at det er jentene som skal bli bukkekrigere, og er innstilt på å hjelpe dem videre på best mulig måte.

Seriens univers er befolket av karakterer med et levd liv. Familiehemmeligheter avsløres, og konstellasjoner mellom de ulike samfunnene er i fokus. Kompleksiteten gir rom for gjenkjennelse for barn uansett bakgrunn, og kan skape rom for gode diskusjoner om følelser og holdninger.

Bukkekrigerne var lenge tenkt å være en avsluttet historie over tre bind (det tredje kommer alt i mars) men nylig har det franske forlaget Glénat avslørt et planlagt fjerde bind. Føljetongen er vel verdt å følge såpass langt.


Bukkekrigerne 2 – Trusselen
Av Jonathan Garnier og Amélie Fléchais
Oversatt av Stéphanie de Miranda
Forord av Julien Neel
72 sider
199 kr.
Solum Bokvennen

Les også:
Anmeldelse av Bukkekrigerne 1 – Neste generasjon

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.