Til våre indre demoner

Inspirasjonen til «Ingen Visste» kom i stor grad fra Mac Asks og Andreas Håndlykkens personlige erfaringer, ikke minst på det indre plan. Serienett har snakket med serieskaperparet.

 «Ingen Visste» del 1 ble utgitt i slutten av november 2019. Hvor lenge hadde dere da arbeidet med boka?

Andreas: Serien har eksistert i en eller annen form siden 2013. Den var lenge på idestadiet mens vi jobbet med andre ting, men de siste to årene har det vært fullt fokus på denne.

Hva er ideen bak historien?

Mac: Hovedsakelig at vi ville gjerne putte våre erfaringer med psykisk helse inn i fiktive karakterer i en historie.

Andreas: Vi har tatt utgangspunkt i våre trekk, tendenser og erfaringer, og brukt det som et utgangspunkt for å bygge de forskjellige karakterene, slik at vi kan teste disse karakter – og personlighetstrekkene våre uten at det er oss. Men de kan settes i en situasjon vi aldri ville vært i, og testes ut, som en slags tredje person. En slags sjølgransking i [fiktiv] historieform.

Alle de psykiske plagene skildret i historien så langt, er det ting dere selv har hatt erfaring med?    

Mac: Ja, absolutt. Vi har kanskje lagt mest fokus på derealisering, depersonalisering, hallusinasjoner og til tider paranoia. Det er ting som vi har slitt med opp gjennom årene.

Andreas: Også depresjoner og impulsivitet. Blant annet karakteren Ben fra serien er uttrykk for det målløse, det rotløse og det depressive. 

Mac: Karakteren Ti er basert på mine erfaringer da jeg ble veldig syk i tiårsalderen. Ruby har vi basert på følelsen av et ønske om å komme videre i livet eller finne seg selv, uten å ha noen ledetråder som viser vei, mens man samtidig blir hindret av sin egen mentale helse.

Andreas: Mens f.eks. Helenes utgangspunkt er eksplosivt sinne, hevngjerrighet og sjalusi. Disse tingene definerer ikke karakterene våre fullstendig, men det er trekk som vi har bygd lag på lag med personlighet rundt.

Seier

I innledningen til boka sier dere da også «Til våre indre demoner». Har disse blitt uttrykt i andre serier dere har laget?

Andreas: Du har jo historien «Seier», som var bidraget vårt til ÜberKrig. Det er en historie fra «Ingen Visste»-universet, og her møter vi for første gang karakteren Ti.

Mac: Han har utviklet seg i en litt annen retning, men det er den samme karakteren.

Andreas: Tema i «Seier» var å overvinne skam, og å overvinne tankene som hindrer deg i å søke hjelp.

Med tanke på hvor konkret og personlig «Ingen Visste» er, hva slags tilbakemelding har dere fått fra lesere? Får dere inntrykk av at de har forstått historien riktig, eller har de sine egne teorier?    

De tilbakemeldingene vi har fått fra lesere, tyder på at folk forstår hvor vi vil, selv om det ikke er alle som har gått like mye i dybden og tolket alt av symbolikk og sånt. Det har vært noen artige tolkninger som vi fikk sansen for, som at alle karakterene egentlig er en vrangforestilling i hodet til Ben. Vi oppmuntrer gjerne til tolkninger; vi skriver jo dit vi vil, og har puttet inn mye symbolikk i tegningene og historien, som har veldig konkrete betydninger for oss, men det er spennende om enkelte kan få noe annet ut av det.

Karakterene våre har forskjellige sider og personlighetstrekk, og ikke alle som leser vil ha samme forutsetning for å relatere til dem. Rita, for eksempel, er basert på følelsen av å måtte prestere, å måtte ha en perfekt fasade. Sånt kan være relaterbart for enkelte, men kanskje ikke for andre.

«Ingen Visste» skal gå over tre bind. Har dere ferdig spikra manus, eller kan det komme endringer underveis?

Mac: Vi vet hvor vi vil, og har en generell plan for hvordan det skal gå til slutt. Vi har fortsatt en del ting som må skrives ordentlig,   

Andreas: Og vi vet hva vi ønsker å si med boka, enkelte ting er urokkelige.

Første gangen jeg intervjuet dere to, fikk jeg høre at arbeidsfordelingen er slik at Mac tegner mest, Andreas fargelegger, mens skrivearbeidet er ganske jevnt fordelt. Har dette endret seg noe i årenes løp?

Mac: Nei, det er stort sett det samme. Vi grovskisser sammen når vi skal sette opp sidene. Men bortsett fra det er arbeidsfordelingen den samme.

Andreas: Hvis jeg for eksempel har et spesifikt visuelt uttrykk i en scene som jeg har lyst til å vise fram, eller som jeg har lyst til å eksperimentere med, lager jeg en grovskisse for å forklare hva jeg mener. Men i hovedsak er det Mac som står for tegningene.

Nå vet vi ideen bak «Ingen Visste», men hvem fikk ideen, og hvordan?

Andreas: Det kom nok fram i plenum. Vi satt og pratet masse om hvilke historier vi ville skrive, og var begge veldig klar over at vi hadde lyst til å basere det på utfordringer i livene våre. At egne erfaringer skulle være et utgangspunkt. Vi var også enige om at vi ville skrive en science fiction-type spenningshistorie. Stort sett har vi skrevet alt i fellesskap, men om en av oss har hatt lyst til å fortelle noe spesifikt, så har vi skrevet et lite scenario hver for oss, og deretter jobbet sammen for å flette det inn i helheten.

Føler dere at dere begge har bidratt like mye i skriveprosessen?

Andreas: Ja, absolutt. Det er veldig lite skille mellom hvor Mac sin stemme slutter og hvor min begynner, det aller meste er gjennomsyret av begge to.

«Ingen Visste» bind to er planlagt å komme ut først i 2021. Kommer den boka nå til å ta all deres tid, i alle fall hva tegneserier angår, eller blir det plass til andre prosjekter ved siden av.?

Mac: Det kommer nok til å ta det meste av tiden vår, ja, siden vi har lyst til å legge sjela vår i det. Vi har tanker rundt andre prosjekt også, men vil legge all vekt på denne boka til den er ferdig.(Alle tegninger er hentet fra «Ingen Visste» del 1, unntatt der annet er spesifisert)

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *