Rosenkrantz er død

Hver «Avisgjengen»-bok står på egne bein, i seg selv en stadig mer sjelden egenskap i dagens marked, men Kristoffer Kjølberg ser framover.

«Under Konstruksjon» er andre bind av Kjølbergs første selvforfattede barnebokserie, «Avisgjengen». Med utgangspunkt i Dongery-kollektivet har han blitt en rutinert illustratør av barnebøker for Gyldendal. Når han etter hvert også har fått begynt å forfatte barnebøker selv, tar han oppgaven på alvor

For selv om første bind, «Etter Leggetid» hadde sin sjarm, spesielt i måten boka subverterer forventningene til barnekrim som sjanger, er det gledelig å se at Kristoffer Kjølberg fortsetter å tenke nytt om sine serier. «Under Konstruksjon» er et beskjedent, men lovende eksempel på forfatterens evne til å tenke utvikling innenfor formatets begrensinger.

Det første man legger merke til, er at hovedpersonene har modnet, og konseptet med dem. Glenn er blitt mer pragmatisk, og opptrer mer troverdig som leder. Sebastian er fortsatt klossete og har en overivrig fantasi, men kan holde hodet kaldt, og løper ikke fullt så lett avgårde på egen hånd lenger (en mulig, konkret grunn til dette skal vi straks komme tilbake til). Resultatet er at «Avisgjengen» denne gangen i større grad føles som nettopp det – en gjeng, en sammensveist gjeng, heller enn «Sebastian og hans to mer fornuftige haleheng».   

Kanskje mest overraskende er Sebastians kunngjøring om at han har vokst fra bokserien om reporterdetektiven Rosenkrantz, som var så sentral, både som motivasjon og inspirasjon, for ham i første boka.  Med én kort setning, veldig tidlig i boka, er Rosenkrantz ute av Sebastians forestillingsverden, og ute av tegneseriens kontekst, så brått som om Jokke skulle ha kastet Gene Simmons-scenekostymet sitt da han var femten år.

Fra serieskaperens siden tyder dette på en beundringsverdig vilje til å utvikle serien uten å klamre seg til innarbeidete elementer. Uten disse bøkene til å stimulere fantasien hans, setter historien nye krav til Sebastians karakter.

Stine har ikke forandret seg så mye som de to guttene (hun var den mest modne fra før, tross alt). men hun passer naturlig inn i den nye og forbedrede gruppedynamikken.

Selv tittelen er et tegn på utvikling. I kontrast til den generelle førsteboktittelen «Etter leggetid», viser «Under konstruksjon» til konkrete plottelementer; både kjøpesenterutbyggingen som avisgjengen etterforsker, og gjengens fysikkprosjekt for skolen. Viktigere er det at også selve plottet har tydeligere mål og mening, og inviterer leserne til å være med på puslespillet.   

Illustrasjonene er det som Kjølberg har forandret minst på, selv om noe er nytt. Nøytrale farger, en kompakt urban miljøskildring og serieruter uten klammer sørger igjen for en lett stemning, men bruken av slapstick og visuelle effekter er redusert for å gi mer plass til karakterinteraksjon

Å gjette seg til vendepunktet i «Under Konstruksjon» er ikke umulig, heller ikke for lesere i den tiltenkte aldersgruppa. Men om krimgåten nok en gang har en litt udramatisk forløsning, er måten det er iscenesatt på veldig tilfredsstillende. Og framfor alt morsom.


Avisgjengen (bind to) – Under Konstruksjon
Av Kristoffer Kjølberg
80 sider
199 kr.
Gyldendal


Les også anmeldelsene av:
Avisgjengen – Etter Leggetid
Drittungene – Anti-festkomiteen

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *