Gamle helter for unge lesere

Omsider kommer historien om en av Norges største krigshelter i tegneserieform. Fremstillingen er temmelig tradisjonell, men heldigvis gjort med en dose sjarm og humor.

Både i bøker, på film og i tegneserieverden at det fremdeles stor interesse for Den andre verdenskrig. I tegneserieverden har Sabotør-serien til John Jamtli vært populær, men også mindre heltefokuserte drama som «Urettens ekko» (2022) har slått godt an. Tegneserien om Max Manus kunne lett ha inngått som egen bok i Jamtlis serie. Faktisk sjekket forfatter og tegner fra Langesund på forhånd med Jamtli om han hadde planer om å lage bok om dette, det hadde han ikke, så da satte Iversen i gang med historien om Gutta på skauen i ruteform.

Krydret med humor
Lenge før den påkostede spillefilmen om Manus kom i 2008 var han et kjent navn for historisk interesserte, og han har også skrevet bøker om sine meritter under okkupasjonsårene.  Med det bakgrunnsteppet kan man saktens lure på hva en ny tegneserie om Manus kan tilføre? Ikke så mye, vil jeg påstå, men Andreas K. Iversen klarer å gjøre fortellingen om Oslos store krigshelt lettlest og svært tilgjengelig for barn og ungdom. I grove trekk er historien ganske lik den vi fikk servert av regissørene Rønning/Sandberg på stort lerret for 16 år siden. Streken til Iversen er god, spesielt karikaturene hans er treffende. Ikke minst er han dyktig på å lage enkle, vennlige karikaturer av våre hyllede motstandsfolk, mens fremstilling av kjente nazister som Hitler, Quisling, Terboven og Gestapo-sjef Fehmer er tilsvarende ondskapsfulle.  Iversen klarer også å få inn humor her og der, som at Hitler kalles «mannen med den lille barten» og Stalin «mannen med den store barten». Litt frisk slapstick får leseren også, som når en tysk vaktsoldat uforvarende urinerer på en motstandsmann, som ligger gjemt i gummibåt ved skipssiden.

Introduseres med et smell
Innledningsvis vaier hakekorsflagget over Stortinget, med spørsmål om hva «du» ville gjort hvis du ble frarøvet din frihet? Grepet fungerer bra, det appellerer til de unges fantasi. Deretter introduseres vi for tittelkarakteren – bokstavelig talt med et «bang!» – idet han hopper ut fra Gestapo-fangenskap i en høyblokk i Oslo. Max Manus, står det med ruvende bokstaver og en eksplosjon i bakgrunnen. Vi får vite litt om forhistorien hans som sjømann og gaucho i Sør-Amerika, som frivillig på finsk side i Vinterkrigen, og som norsk soldat under invasjonen. Gestapo prøver å arrestere ham for å trykke og distribuere en illegal avis, men han klarer å gjøre en halsbrekkende flukt. Videre klarer han å ta seg over grensa til Sverige og derfra til Skottland, hvor han får militær trening for å bli motstandsmannen alle kjenner til i dag..

Sjelden er det noen overraskelser eller vendepunkt i narrativet. Dette fremstår som en ganske stereotypisk heltefortelling. Var de i motstandskampen alltid like heroiske og uredde? Jo da, det hender at de får nerver, men Manus gjør som regel alltid det som er moralsk riktig. I tillegg er han også usedvanlig sympatisk, generøs, snartenkt og «street smart». At han skulle gi 1000 kroner (en formue under krigen) som tips til en norsk sviker som prøver å formidle verdifull info om de allierte til tyskerne, virker overraskende. Personlig synes jeg at Iversen gjerne kunne gjort Manus og co. mer nyanserte og også vist frem mindre flatterende sider ved Gutta på skauen. Men fremstillingen passer godt for elever i 6. til 10. klassen som trenger en grunnleggende innføring i nazistenes okkupasjon av Norge og innsatsen til våre heroiske motstandsfolk.

Aksjoner i mørket
Noen av aksjonene er velkjente fra film, slik som sprengingsaksjonen mot Arbeidstjenestens arkiv (med navn på norsk ungdom som NS og tyskerne vil innkalle og sende til Østfronten). Sabotasjeaksjonen mot DS «Donau», som frakter tropper fra Norge til slaget i Ardennene vinteren 1944-45, er det dramatiske høydepunktet i filmen, og også her. Heldigvis er den litt annerledes fremstilt i tegneserieversjonen. Jeg synes at Iversen godt kunne fokusert mer på aksjoner som ikke er med i filmen. For øvrig utmerker Iversen seg på å formidle stemningsfulle episoder som foregår om natten. 

Fortellerteknikken til Iversen er forholdsvis enkel, men temmelig effektiv. Et pedagogisk talent utviser han også, med lett begripelig forklaring av hvordan andre verdenskrig utvikler seg, og hvorfor Gutta på skauen sine aksjoner mot nazi-okkupasjonen i Oslo er viktige. At propaganda var en essensiell del av okkupasjonen, blir også tydelig illustrert. Til slutt er det noen sider med forklaringer av begrep og geografiske steder tilknyttet krigen som vil være nyttig for unge lesere. 


Max Manus
Av Andreas K. Iversen
192 sider
379 kr.
Kagge Forlag

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *